Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Nadire Gülçin YILDIZ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Nadire Gülçin YILDIZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste öğrenciler kendi karakter özelliklerininin farkına varmayı ve güçlü yanlarını geliştirmeyi öğrenecekler. Bu ders öğrencilere güçlü yönlerini geliştirmelerinde rehberlik edecektir. Bu doğrultuda, Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification (Peterson ve Seligman, 2004) 'den uyarlanan karakter güçleri üzerinden okuma ve videolar ile değerlendirmeler yapılacaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş,Covid 19: Stres Yönetimi ve Öz-Düzenleme,Aksiyondaki Değerler,Altı Temel Erdem Kategorisi,Bilgelik ve Bilgi ,Cesaret ve Korku,İnsanlık,Empati nedir?,Adalet,Mizaç,Değer eğitimi nasıl olmalı (Ödev Teslimi),Aşkınlık nedir?,Karakter Eğitimi ve Çocuklarla Hikayeler,Karakter Eğitimi ve Psikoeğitim Programları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1, 2, 3, 4 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Giriş
2 Covid 19: Stres Yönetimi ve Öz-Düzenleme 6 Temel Güçlülük ve Beyin Aşamaları Modeli
3 Aksiyondaki Değerler Aksiyondaki Değerler
4 Altı Temel Erdem Kategorisi Ders Okuması
5 Bilgelik ve Bilgi Ders Okuması
6 Cesaret ve Korku Video: Kırılganlığın Gücü
7 İnsanlık Video: Pema Chödren
8 Empati nedir? Pozitif Duygular ve Optimizm
9 Adalet Ders Okuması
10 Mizaç Ders Okuması
11 Değer eğitimi nasıl olmalı (Ödev Teslimi) Ödev
12 Aşkınlık nedir? Ders Okuması
13 Karakter Eğitimi ve Çocuklarla Hikayeler Ders Okuması
14 Karakter Eğitimi ve Psikoeğitim Programları Ders Okuması
Kaynaklar
Seligman, M. (2002). Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realise your Potential for Lasting Fulfillment. British Library Cataloguing in Publication Data: London The VIA Classification of Character Strengths Full Descriptions
Konulara ilişkin podcast ve kısa videolar https://www.utsc.utoronto.ca/projects/flourish/building-your-strengths/ https://www.viacharacter.org/resources/videos 10 Best TED Talks on VIA Character Strengths and Virtues https://positivepsychology.com/tedtalks-via-strengths-virtues/ https://www.typologycentral.com/forums/online-personality-tests/13364-via-signature-strengths-questionnaire.html https://positivepsychology.com/character-strength-examples-interventions-worksheets/ 12 Character Strength Examples, Interventions, and Worksheets https://www.viacharacter.org/character-strengths https://positivepsychology.com/category/compassion/ https://www.theemotionmachine.com/flourish-a-new-understanding-of-happiness-and-well-being/

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 2 28 56
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 96
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu