Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MESLEKİ REHBERLİK 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersi Verenler Doç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, mesleki rehberlik konusunda teorik bilgileri kuramları öğrencilerin öğrenmelerinin sağlanmasıdır. Böylece öğrencilerin mesleki rehberlik alanında uygulamalar yapmaya hazır olmaları beklenir
Dersin İçeriği Bu ders; Meslekirehberliğe giriş,bireysel farklılıklar,Kariyer gelişim süreciyle ilişkili faktörler,Özellik- Faktör Kuramı,Psikodinamik yaklaşımlar,Gelişimsel yaklaşımlar,Sosyal bilişsel yaklaşımlar,Çağdaş Yaklaşımlar ve Modeller,Okullarda kariyer danışmanlığı (okul öncesi, İlkokul, ortaokul ),Okullarda kariyer danışmanlığı (Lise, yurtdışı eğitim, üniversite YL),Kariyer danışmanlığında kullanılan mesleki testlerin değerlendirilmesi,Kariyer danışmanlığında Grup odaklı kariyer etkinlikleri,Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında kariyer alternatifleri,Kariyerle ilgili bazı testlerin sınıfta uygulanması değerlendirilmesi ve yorumlanması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Kariyer psikolojik danışmanlığı temel kavramlarını kullanabilir. 1, 14, 4 A, C
1.1.Kariyer psikolojik danışmanlığı temel kavramlarından yararlanarak Türkiye’deki mesleki yönelim sorunlarına çözümler üretir 1, 14, 4 A, C
2.Kariyer psikolojik danışmanlığı alanındaki kuramlardan yararlanarak kariyer rehberliği uygulamaları yapabilir. 1, 14, 4 A, C
2.1.Öğrencilerin karakteristik özellikleri ile mesleki seçeneklerin eşleştirilmesine yönelik psikoeğitim programı geliştirir ve uygular 1, 14, 4 A, C
2.2.Kariyer farkındalığı geliştirme konusunda psikoeğitim programı geliştirir ve uygular 1, 14, 4 A, C
2.3.Kariyer rehberliği ile ilgili psikolojik ölçme araçlarını uygular 1, 14, 4 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Meslekirehberliğe giriş Yeşilyaprak, 2011; Özyürek,R.,2013; İlgili bölümler
2 bireysel farklılıklar Yeşilyaprak, 2011; Niles N.G. ve Bowlsbey,J.H.,2013 ; İlgili bölümler
3 Kariyer gelişim süreciyle ilişkili faktörler Yeşilyaprak, 2011; Xunker,V.G.,2006;; İlgili bölümler
4 Özellik- Faktör Kuramı Yeşilyaprak, 2011; Özyürek,R.,2013; İlgili bölümler
5 Psikodinamik yaklaşımlar Yeşilyaprak, 2011; Özyürek,R.,2013; İlgili bölümler
6 Gelişimsel yaklaşımlar Yeşilyaprak, 2011; Özyürek,R.,2013; İlgili bölümler
7 Sosyal bilişsel yaklaşımlar Yeşilyaprak, 2011; Özyürek,R.,2013; İlgili bölümler
8 Çağdaş Yaklaşımlar ve Modeller Yeşilyaprak, 2011; İlgili bölümler
9 Okullarda kariyer danışmanlığı (okul öncesi, İlkokul, ortaokul ) Yeşilyaprak,B.,2011; Owen,F.K., Özyürek,R.ve Owen,W.D.,2009, İlgili Bölümler
10 Okullarda kariyer danışmanlığı (Lise, yurtdışı eğitim, üniversite YL) Yeşilyaprak,B.,2011; Owen,F.K., Özyürek,R.ve Owen,W.D.,2009, İlgili Bölümler
11 Kariyer danışmanlığında kullanılan mesleki testlerin değerlendirilmesi Yeşilyaprak,B.,2011; Owen,F.K., Özyürek,R.ve Owen,W.D.,2009, İlgili Bölümler
12 Kariyer danışmanlığında Grup odaklı kariyer etkinlikleri Yeşilyaprak,B.,2011; Xunker,V.G.,2006;, İlgili Bölümler
13 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında kariyer alternatifleri Niles,N.G. ve Bowlsbey,J.H.,2013: İlgili Bölümler
14 Kariyerle ilgili bazı testlerin sınıfta uygulanması değerlendirilmesi ve yorumlanması Kariyerle ilgili testler/envanterler öğretim elemanı tarafından derste sunulur
Kaynaklar
- Xunker, Vernon G. (2006). Career counseling. Thompson Brooks/Cole. - Yeşilyaprak, Binnur (2011). Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı, kuramdan uygulamaya, Pegem Yayınları. - Niles, N.G. & Bowlsbey, J.H. (2013). 21. Yüzyılda kariyer gelişimi müdahaleleri, Çeviri Ed. Fidan korkut Owen. Nobel Yayınları. - Özyürek, Ragıp (2013). Kariyer psikolojik danışmanlığı kuramları. Nobel Yayınları - Owen,Fidan Korkut, Özyürek,Ragıp, Owen W.Dean.(2009). Gelişen psikolojik danışma ve rehberlik : Meslekleşme sürecinde ilerlemeler. Nobel Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 4 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 2 2
Proje Sunumu / Seminer 2 4 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 4 8
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Performans Görevi, Bakım Planı 1 6 6
Toplam İş Yükü (Saat) 74
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu