Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Asude MALKOÇ
Dersi Verenler Doç.Dr. Asude MALKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı insan gelişimi ve büyüme üzerine var olan kuram ve araştırmaların geniş ölçekli bir taramasını yaparak, öğrencilerin bu konu hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. İki dönemlik bir ders olan gelişim psikolojisi dersinin bu ikinci döneminde, erken orta çocukluktan ölüme kadar olan süreçteki fiziksel, bilişsel, sosyo-duygusal, ve ahlaki gelişim incelenir. Gelişim psikolojisi alanındaki araştırmaları inceler ve ana kuram ve kuramcıları tartışırken, dil ve kültürün insan gelişimi üzerindeki etkilerine özellikle dikkat edilir. Dersin amacı insan gelişimini, ne gelişimin evrensel yönlerini ne de gelişimin toplum ve kültür ile ilgisini göz ardı etmeyen kapsamlı bir şekilde incelemektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş,Okul Öncesi Dönem: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,Okul Öncesi Dönem: Sosyal Gelişim ve Kişilik Gelişimi ,Orta Çocukluk: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,Orta Çocukluk: Sosyal Gelişim ve Kişilik Gelişimi,Ergenlik: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,Ergenlik: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,Ergenlik: Sosyal Gelişim ve Kişilik Gelişimi,Erken Yetişkinlik: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,Erken Yetişkinlik: Sosyal Gelişim ve Kişilik Gelişimi,Orta Yetişkinlik: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,Orta Yetişkinlik: Sosyal Gelişim ve Kişilik Gelişimi,Geç Yetişkinlik: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,Geç Yetişkinlik: Sosyal Gelişim ve Kişilik Gelişimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Gelişim psikolojisinin temel kavramlarını tanımlayabilir, kavramlar arası farkları ayırt edebilir. 1, 17, 2, 3 A, E
2.Gelişim psikolojisinin tarihsel gelişimini özetleyebilir. 1, 17, 2, 3 A, E
3. İnsan gelişimine dair kuramları bilir ve kültürün insan gelişimine katkısını eleştirel bir şekilde tartışabilir. 1, 17, 2, 3 A, E
4. Okul Öncesi, Orta Çocukluk, Ergenlik, Erken, Orta ve Geç Yetişkinlik dönemlerinde fiziksel, bilişsel, ve sosyo-duygusal gelişim alanlarındaki araştırmaları bilir; sosyokültürel bağlamın katkısını tartışabilir. 1, 17, 2, 3 A, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Okul Öncesi Dönem: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim DALS, Bl.7
3 Okul Öncesi Dönem: Sosyal Gelişim ve Kişilik Gelişimi DALS, Bl.8
4 Orta Çocukluk: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim DALS, Bl.9
5 Orta Çocukluk: Sosyal Gelişim ve Kişilik Gelişimi DALS, Bl.10
6 Ergenlik: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim DALS, Bl.11
7 Ergenlik: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim DALS, Bl.11
8 Ergenlik: Sosyal Gelişim ve Kişilik Gelişimi DALS, Bl.12
9 Erken Yetişkinlik: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim DALS, Bl.13
10 Erken Yetişkinlik: Sosyal Gelişim ve Kişilik Gelişimi DALS, Bl.14
11 Orta Yetişkinlik: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim DALS, Bl.15
12 Orta Yetişkinlik: Sosyal Gelişim ve Kişilik Gelişimi DALS, Bl.16
13 Geç Yetişkinlik: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim DALS, Bl.17
14 Geç Yetişkinlik: Sosyal Gelişim ve Kişilik Gelişimi DALS, Bl.18
Kaynaklar
Feldman, R. S. (2018). Development across the life span (8th edition). Pearson Education Limited.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 2 28 56
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 20 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu