Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Aynur KESEN MUTLU
Dersi Verenler Öğr.Gör.Dr. Ziya TOPRAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğretmen adaylarına, Türk Eğitim Sisteminin temel yapısı ve okul yöneticiliğinin temel kavramlarını öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Eğitim sistemi ve organizasyon yapısında zaman içindeki gelişmelere genel bir bakıs,Milli Eğitim Bakanlığının görevleri,Türk Eğitim Sisteminin genel çerçevesi ( amaçlar ve ilkeler,Türk Eğitim Sisteminin genel yapısı,Eğitimdeki temel poblemler,Eğitimde amaç ve stratejiler,Eğitimde yeni yaklaşım ve gelişmeler,Eğitim Yönetimi ve Denetim,Eğitimde Denetim ve Rehberlik,Okul Örgütü ve Yönetim,Okul Yönetiminde Etkili Liderlik,Eğitim Hizmetleri,Öğretimle İlgili Hizmetler,Öğrenci Hizmetleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler Türk eğitim sisteminin tarihsel ve kuramsal temellerini açıklar. Türk eğitim sisteminin amaç, yapı ve sürecini bilir. Örgütlerdeki insan davranışını anlar. Okullarda liderlik ve yönetimin rollerini tanımlar ve okul yönetimi ve yöneticiliğine karşı olumlu tutum geliştirir. Okul gelişmesiyle sonuçlanan teknikleri ve ilgili çalışmalara katılım yollarını bilir. İstenmeyen davranışların çıkış nedenlerini kestirir ve önlemler alır. Örgüt ve yönetim teorilerinden hareketle; personel yönetimi, öğrenci hizmetleri, okul işletmeciliği, okul-çevre ilişkisi konularında yapılması gerekenleri bilir. 1, 2, 3 C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Eğitim sistemi ve organizasyon yapısında zaman içindeki gelişmelere genel bir bakıs Ders notu Eğitim sistemi ve organizasyon yapısı
2 Milli Eğitim Bakanlığının görevleri Ders notu Milli Eğitim Bakanlığının görevleri
3 Türk Eğitim Sisteminin genel çerçevesi ( amaçlar ve ilkeler ders notları Türk Eğitim Sisteminin genel çerçevesi ( amaçlar ve ilkeler
4 Türk Eğitim Sisteminin genel yapısı ders notu Türk Eğitim Sisteminin genel yapısı
5 Eğitimdeki temel poblemler ders notu Eğitimdeki temel poblemler ve ilgili makaleler
6 Eğitimde amaç ve stratejiler Ders notu Eğitimde amaç ve stratejiler
7 Eğitimde yeni yaklaşım ve gelişmeler ders notu Eğitimde yeni yaklaşım ve gelişmeler
8 Eğitim Yönetimi ve Denetim Ders notu Eğitim Yönetimi ve Denetimve makaleler
9 Eğitimde Denetim ve Rehberlik Ders notu Eğitimde Denetim ve Rehberlik
10 Okul Örgütü ve Yönetim Ders notu Okul Örgütü ve Yönetim
11 Okul Yönetiminde Etkili Liderlik Ders notu Okul Yönetiminde Etkili Liderlik
12 Eğitim Hizmetleri Ders notu Eğitim Hizmetleri
13 Öğretimle İlgili Hizmetler Ders notu Öğretimle İlgili Hizmetler
14 Öğrenci Hizmetleri Ders notu Öğrenci Hizmetleri
Kaynaklar
Ders Notları Konuyla ilgili akademik makaleler
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, İbrahim GÜL, Pegem Akademi, 2018

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 8 24
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 4 8
Proje Sunumu / Seminer 2 8 16
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 2 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 98
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu