Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ 1+2 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Asude MALKOÇ
Dersi Verenler Doç.Dr. Asude MALKOÇ, Dr.Öğr.Üye. Nadire Gülçin YILDIZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, danışmanlık becerilerinin kazanılmasını ve sürekliliğini sağlamaktır. Ders, öğrencilerin danışmada kullanacakları çeşitli tekniklerin ve becerilerinin derinlemesine analizini ve gösterimini içerir.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş, Derse Genel Bakış, Danışmanlık becerileri ile ilgili endişelerin ele alınması ,Empati: Kelimeleri duymayı ve bulmayı öğrenmek,Temel Becerilere Giriş,Süreç ve İletişim Becerileri: Katılma davranışı; Açık uçlu ve kapalı uçlu sorular,Süreç ve iletişim becerileri: Yansıtma, açıklama, özetleme.,Süreç ve iletişim becerileri: Bilişsel ve duyuşsal mesajların ayrımı; Kendini açma, yüzleşme,İlişki Becerileri: Empati; Olumlu saygı; Özgünlük; Somutluk,Kişiselleştirme Becerileri: Kişisel farkındalık; terapide sınırlar,Kişilerarası beceriler: İşbirliğine dayalı bir ilişki geliştirme; Direnci belirleme ve buna yanıt verme,Kişilerarası beceriler: Danışanın içsel sürecine odaklanma; Çatışan duyguları tanımlama ve bunlara yanıt verme,Kişilerarası beceriler: Danışanın içsel dinamiklerini anlama ve kavramsallaştırma,Etik Konular,Danışmada yaşanan zorluklar,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda 1.Öğrenci, terapötik bir ilişki kurmayı ve devam ettirmeyi öğrenir. 2. Öğrenci, uygun danışmanlık hedefleri oluşturabilir, müdahale stratejileri tasarlayabilir, danışma sonucunu değerlendirebilir ve danışman-danışan ilişkisini başarıyla sona erdirebilir. 3. Terapötik ilişkileri ve uygun mesleki sınırları geliştirmeye yönelik öz farkındalık kazanır. 4. Öğrenci iletişim becerilerini öğrenebilir; kavramsallaştırma becerileri ve mesleki becerileri uygular. 1, 10, 14, 2, 21, 3, 4, 7, 8 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Derse Genel Bakış, Danışmanlık becerileri ile ilgili endişelerin ele alınması Ders Okuması
2 Empati: Kelimeleri duymayı ve bulmayı öğrenmek Ders Okuması
3 Temel Becerilere Giriş Ders Okuması
4 Süreç ve İletişim Becerileri: Katılma davranışı; Açık uçlu ve kapalı uçlu sorular Ders Okuması
5 Süreç ve iletişim becerileri: Yansıtma, açıklama, özetleme. Ders Okuması
6 Süreç ve iletişim becerileri: Bilişsel ve duyuşsal mesajların ayrımı; Kendini açma, yüzleşme Ders Okuması
7 İlişki Becerileri: Empati; Olumlu saygı; Özgünlük; Somutluk Ders Okuması
8 Kişiselleştirme Becerileri: Kişisel farkındalık; terapide sınırlar Ders Okuması
9 Kişilerarası beceriler: İşbirliğine dayalı bir ilişki geliştirme; Direnci belirleme ve buna yanıt verme Ders Okuması
10 Kişilerarası beceriler: Danışanın içsel sürecine odaklanma; Çatışan duyguları tanımlama ve bunlara yanıt verme Ders Okuması
11 Kişilerarası beceriler: Danışanın içsel dinamiklerini anlama ve kavramsallaştırma Ders Okuması
12 Etik Konular Ders Okuması
13 Danışmada yaşanan zorluklar Ders Okuması
14 Genel Değerlendirme
Kaynaklar
Cormier, S. (2015). Counseling Strategies and Interventions for Professional Helpers. Pearson Education Limited; 9th Edition
Martin, D. (2016). Counseling and therapy skills (4th ed.). Long Grove, IL: Waveland Press. Cochran, J. L., & Cochran, N. H. (2006). The heart of counseling: A guide to developing therapeutic relationships. Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 1 28 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 108
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu