Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seç. Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Irına SHELENKOVA
Dersi Verenler Öğr.Gör.Dr. Ziya TOPRAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, hayat boyu öğrenmeyi kavramak ve bilgi toplumunun etkin bir üyesi olabilmek için yaşam tarzına dönüştürebilmek; yetişkinlerin öğrenme özellikleri doğrultusunda öğretim aktiviteleri düzenleyebilme bilgisi ve becerisi kazandırmaktır
Dersin İçeriği Bu ders; Temel kavramlar ,Yetişkin eğitimi teorileri ve modelleri.,Yetişkin eğitiyle ilgili yöntem ve teknikler,Yetişkin eğitiyle ilgili yöntem ve teknikler,İşgücü piyasasının yeni gereksinimleri,Yaşam Boyu Öğrenmenin tanımı ve amacı,Yaşam Boyu Öğrenmenin kapsamı ve ilkeleri ,Yaşam Boyu Öğrenmenin kapsamı ve ilkeleri,Hayat Boyu Öğrenme ve beceri geliştirme,Hayat boyu öğrenmenin önündeki engeller ve bunların nasıl aşılacağı ,Eğitimde ve Hayat Boyu Öğrenmede yeni teknolojiler,Eğitimde ve Hayat Boyu Öğrenmede yeni teknolojiler,Hayat Boyu Öğrenme ve küresel düzen,Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Gelişimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar. 1 C
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini örneklendirir. 3, 9 C
Yaşam boyu öğrenmeye istekli olur. 4 F
Yaşam boyu öğrenmenin kapsamını açıklar. 2, 3 C
Yetişkin eğitimiyle ilgili temel kavramları tanımlar. 2 E
Yetişkin eğitiminin temel ilkelerini yorumlar. 17, 2 E
Yetişkin eğitimiyle ilgili yöntem ve teknikleri kavrar. 1, 3 C
Yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimini açıklar. 1, 2 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Temel kavramlar Hafta 1. PPT sunum çalışması
2 Yetişkin eğitimi teorileri ve modelleri. Hafta 2. PPT sunum çalışması
3 Yetişkin eğitiyle ilgili yöntem ve teknikler Hafta 3. PPT sunum çalışması
4 Yetişkin eğitiyle ilgili yöntem ve teknikler Hafta 4. PPT sunum çalışması
5 İşgücü piyasasının yeni gereksinimleri Hafta 5. PPT sunum çalışması
6 Yaşam Boyu Öğrenmenin tanımı ve amacı Hafta 6. PPT sunum çalışması
7 Yaşam Boyu Öğrenmenin kapsamı ve ilkeleri Hafta 7. PPT sunum çalışması
8 Yaşam Boyu Öğrenmenin kapsamı ve ilkeleri Hafta 8. PPT sunum çalışması
9 Hayat Boyu Öğrenme ve beceri geliştirme Hafta 9. PPT sunum çalışması
10 Hayat boyu öğrenmenin önündeki engeller ve bunların nasıl aşılacağı Hafta 10. PPT sunum çalışması
11 Eğitimde ve Hayat Boyu Öğrenmede yeni teknolojiler Hafta 11. PPT sunum çalışması
12 Eğitimde ve Hayat Boyu Öğrenmede yeni teknolojiler Hafta 12. PPT sunum çalışması
13 Hayat Boyu Öğrenme ve küresel düzen Hafta 13. PPT sunum çalışması
14 Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Gelişimi Hafta 14. PPT sunum çalışması
Kaynaklar
1. Jarvis, P. (2004). Adult Education and Lifelong Learning: Theory and Practice. New York, NY: RoutledgeFalmer. [ISBN: 0415494818] 2. Edwards, R., Sieminski, S. & Zeldin, D. (1993). Adult Learners, Education and Training. London, UK: Taylor & Francis. 3. Merriam, S. B., Caffarella, R. S., & Baumgartner, L. M. (2006). Learning in Adulthood: A Comprehensive Guide (3rd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass. [ISBN: 0787975885]
Haftalık PPT kaynakları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 2 5 10
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 8 32
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 6 12
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 114
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu