Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Geçmişten günümüze kadar Türk devletleri ve toplumlarında eğitimin tarihsel gelişimi üzerinde durularak modern Türkiye’nin kuruluşunda eğitimin rolünü, eğitim reformları ve önemli eğitimcilerin görüşleri ele alınacaktır
Dersin İçeriği Bu ders; İlk Türk Devletlerinde Eğitim,İlk Türk-İslam Devletlerinde Eğitim,Selçuklularda Eğitim,Osmanlı Devletinde Örgün Eğitim,Osmanlı Devletinde Yaygın Eğitim,Tanzimat ve Meşrutiyet Döneminde Eğitim,Cumhuriyet Dönemi Eğitim Anlayışı,Tek Parti Döneminde Eğitim,Tevhid-i Tedrisat,Köy Enstitüleri,Çok Partili Hayat ve Eğitim,Cumhuriyet Dönemi Eğitim Reformları,Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları,Eğitim Alanında Problemler ve Çözüm Önerileri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersi alan öğrenciler Türk eğitim tarihinin gelişim evrelerini bilir ve günümüz Türk eğitiminin geldiği seviyeyi değerlendirir. Ayrıca, geçmiş eğitim sistemleriyle günümüz eğitim sistemini karşılaştırır; Türk eğitim tarihinde öne çıkan eğitimcileri ve onların eğitim görüşlerini kavrar; Modern Türkiye’nin kuruluşunda eğitimin rolünü yorumlar; Türk eğitim tarihindeki önemli eğitim reformlarını bilir; ilköğretim ve orta öğretimdeki gelişmeleri değerlendirir. 1, 12, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İlk Türk Devletlerinde Eğitim Akyüz,2012, İlgili Bölüm
2 İlk Türk-İslam Devletlerinde Eğitim Akyüz,2012, İlgili Bölüm
3 Selçuklularda Eğitim Gündüz,2020, İlgili Bölüm
4 Osmanlı Devletinde Örgün Eğitim Gündüz,2020, İlgili Konular
5 Osmanlı Devletinde Yaygın Eğitim Gündüz,2020, İlgili Bölümlerok
6 Tanzimat ve Meşrutiyet Döneminde Eğitim Gündüz,2020, İlgili Bölümler
7 Cumhuriyet Dönemi Eğitim Anlayışı Gündüz,2020, İlgili Bölümler
8 Tek Parti Döneminde Eğitim Gündüz,2020, İlgili Bölümler
9 Tevhid-i Tedrisat Akyüz,2012, İlgili Bölümler
10 Köy Enstitüleri Akyüz,2012, İlgili Bölümler
11 Çok Partili Hayat ve Eğitim Gündüz,2020,İlgili Bölümler
12 Cumhuriyet Dönemi Eğitim Reformları Gündüz,2020,İlgili Bölümler
13 Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Gündüz,2020,İlgili Bölümler
14 Eğitim Alanında Problemler ve Çözüm Önerileri Gündüz,2020,İlgili Bölümler
Kaynaklar
Mustafa Gündüz, Kronolojik ve Tematik Türk Eğitim Tarihi. İdeal Kültür Yay., 2020. Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi. Pegem Yay., 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 6 12
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 2 2
Proje Sunumu / Seminer 2 4 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 2 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Performans Görevi, Bakım Planı 1 8 8
Toplam İş Yükü (Saat) 76
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu