Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TÜRK DİLİ I 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Genel Kültür
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Abdullah Azmi BİLGİN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Kübra GÜRSOY, Prof.Dr. Abdullah Azmi BİLGİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri): metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinleraraSilik); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma): bilgilendirici-açık[ayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma
Dersin İçeriği Bu ders; Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama,Yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri ,Düşünceyi geliştirme yolları açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme,Düşünceyi geliştirme yolları tanımlama; (örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları),Paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları),Metin yapısı ve metnin yapısal özellikleri,Metin yapısı ve metinsellik özellikleri,Metinsellik özellikleri kabul edilebilirlik, durumsallık bilgisellik, metinlerarasılık,Metin yazma ,Taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma,Bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma,Öyküleyici metin yazma,Betimleyici metin yazma,Tartışmacı ve ikna edici metin yazma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Edebiyatı tanımlar; edebiyata ait kavramları ve bunların birbiriyle olan ilişkilerini öğrenir. 21 A
Öğretim Yöntemleri: 21: Video
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama İlgili Ders Kaynağını Okumak
2 Yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri İlgili Ders Kaynağını Okumak
3 Düşünceyi geliştirme yolları açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme İlgili Ders Kaynağını Okumak
4 Düşünceyi geliştirme yolları tanımlama; (örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları) İlgili Ders Kaynağını Okumak
5 Paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları) İlgili Ders Kaynağını Okumak
6 Metin yapısı ve metnin yapısal özellikleri İlgili Ders Kaynağını Okumak
7 Metin yapısı ve metinsellik özellikleri İlgili Ders Kaynağını Okumak
8 Metinsellik özellikleri kabul edilebilirlik, durumsallık bilgisellik, metinlerarasılık İlgili Ders Kaynağını Okumak
9 Metin yazma İlgili Ders Kaynağını Okumak
10 Taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma İlgili Ders Kaynağını Okumak
11 Bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma İlgili Ders Kaynağını Okumak
12 Öyküleyici metin yazma İlgili Ders Kaynağını Okumak
13 Betimleyici metin yazma İlgili Ders Kaynağını Okumak
14 Tartışmacı ve ikna edici metin yazma İlgili Ders Kaynağını Okumak
Kaynaklar
Moran, Berna, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul, 2001. Çetişli, İsmail, Edebiyat Sanatı ve Bilimi, Ankara: Akçağ Yay., 2008. Kavcar, Cahit vd., Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ankara: Anı Yay., 2011. Çetişli, İsmail, Edebiyat Sanatı ve Bilimi, Ankara: Akçağ Yay., 2008. Karataş, Turan, Ansiklopedik Edebiyat Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Sütun Yay., 2011.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   20
Genel Sınavın Başarıya Oranı   80
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 4 3 12
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 2 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 3 3
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 2 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 7 3 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 3 42
Performans Görevi, Bakım Planı 2 2 4
Toplam İş Yükü (Saat) 136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu