Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Genel Kültür
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Özge DOĞUÇ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Özge DOĞUÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme; problem çözme kavramları ve yaklaşımları; algoritma ve akış şemaları; bilgisayar sistemleri; yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar; işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri; dosya yönetimi; yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar); kelime işlem programları; hesaplama/tablo/grafik programları; sunu programları; masaüstü yayıncılık; veri tabanı yönetim sistemleri; web tasarımı; eğitimde internet kullanımı; iletişim ve işbirliği teknolojileri; güvenli internet kullanımı; bilişim etiği ve telif hakları; bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkilerini kavratabilme.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma ve Dersin Tanımı,Donanım ve yazılım,İşletim sistemleri,Bilgisayar Ağları ve İnternet,Bilgisayar ve ağ güvenliği,MS Word - Dosya, temel yazım teknikleri, yazdırma, sayfa düzeni,MS Word - Sayfa numaraları, paragraf, alt ve üst yazı, tablolar,MS Word - İleri düzey düzenleme, kenar ve renklendirme,MS Powerpoint - Sunum oluşturma, slayt ekleme, slayt sıralayıcı,MS Powerpoint - Animasyon ve zamanlama,MS Excel - Hücreler, tablolar, yazı düzenleme, basit formüller,MS Excel - Durumsal düzenleme, sıralama, filtreleme, tarih ve saat formülleri,MS Excel - Duruma bağlı formüller, içiçe geçmiş formüller,MS Excel - Yüzde ve faiz formülleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kelime işlem programları;hesaplama/tablo/grafik programları; sunu programları; masaüstü yayıncılık; veri tabanı yönetim sistemlerini uygulayabilme ve tanıyabilme 1, 2, 3 D
Dosya yönetimi; yardımcı programları (üçüncü parti yazılımlar) tanıyabilme 1, 10, 14, 2, 3
İşletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemlerini anlayabilme 1, 10, 16, 4, 6 A
Yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlarını anlayabilme 10, 14, 6
Problem çözme kavramları ve yaklaşımları; algoritma ve akış şemaları; bilgisayar sistemlerini anlayabilme 1, 10, 6 A
Bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünebilme 10, 2, 6 A
İletişim ve işbirliği teknolojileri; güvenli internet kullanımı; bilişim etiği ve telif hakları; bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkilerini kavrayabilme 1, 15, 2 E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve Dersin Tanımı 1. Bölüm
2 Donanım ve yazılım 2. Bölüm
3 İşletim sistemleri 3. Bölüm
4 Bilgisayar Ağları ve İnternet 4. Bölüm
5 Bilgisayar ve ağ güvenliği 5. Bölüm
6 MS Word - Dosya, temel yazım teknikleri, yazdırma, sayfa düzeni 6. Bölüm
7 MS Word - Sayfa numaraları, paragraf, alt ve üst yazı, tablolar 7. Bölüm
8 MS Word - İleri düzey düzenleme, kenar ve renklendirme 8. Bölüm
9 MS Powerpoint - Sunum oluşturma, slayt ekleme, slayt sıralayıcı 9. Bölüm
10 MS Powerpoint - Animasyon ve zamanlama 10. Bölüm
11 MS Excel - Hücreler, tablolar, yazı düzenleme, basit formüller 11. Bölüm
12 MS Excel - Durumsal düzenleme, sıralama, filtreleme, tarih ve saat formülleri 12. Bölüm
13 MS Excel - Duruma bağlı formüller, içiçe geçmiş formüller 13. Bölüm
14 MS Excel - Yüzde ve faiz formülleri 14. Bölüm
Kaynaklar
https://www.anadolu.edu.tr/uploads/anadolu/ckfinder/web/files/BIL101U.pdf https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/1852017131004bili.pdf

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   20
Genel Sınavın Başarıya Oranı   80
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 2 14 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 22 22
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Performans Görevi, Bakım Planı 1 36 36
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu