Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SINIF YÖNETİMİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İlknur EĞİNLİ
Dersi Verenler Doç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğretmen adaylarına sınıf disiplini ve yönetimi ile ilgili temel kavramları öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Derse Giriş,Sınıf Yönetiminin Değişen Algıları,Sınıf Yönetimine Davranışsal Yaklaşımlar,Kararlı Disiplin,Yapıcı Sınıf Disiplini,Mantıksal Sonuçlar,Saygın Disiplin,Sınıf Organizasyonu ve Yönetimi Programı,Topluluk Oluşturma,Cezasız veya Ödülsüz Disiplin,İçsel Disiplin ve Olumlu Davranış Desteği,Çatışma Çözümü ve Akran Meditasyonu,Adaletli Disiplin,Sınıf Yönetiminde Araştırmaya Dayanan En İyi Uygulamalar,Kendi Sistemini Oluşturma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramları bilir Sınıf disiplini ve yönetimiyle ilgili modelleri kavrar Sınıfta öğrenci davranışlarının yönetimi ilkelerini bilir, sınıfta iletişim ve etkileşim sürecinde etkili faktörleri bilir sınıfta öğrenci motivasyonu ve zaman yönetimi konusunu kavrar sınıfta bir öğretim lideri olarak öğretmeni tanımlar öğretmen-veli görüşmelerinin yönetimi konusunu bilir; olumlu sınıf ve öğrenme ikliminin oluşturma yollarını kavrar 15, 3, 8 D, F
Öğretim Yöntemleri: 15: Problem Çözme, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş Terms & Concepts
2 Sınıf Yönetiminin Değişen Algıları Ch 1 Behavioral Approaches to CM
3 Sınıf Yönetimine Davranışsal Yaklaşımlar Ch 2 Behavioral Approaches to CM
4 Kararlı Disiplin Ch 3 Assertive Discipline
5 Yapıcı Sınıf Disiplini Ch 4 Positive Classroom Discipline, p. 61
6 Mantıksal Sonuçlar Ch 5 Logical Consequences, p.80
7 Saygın Disiplin Ch 6. Discipline with Dignity, p. 99
8 Sınıf Organizasyonu ve Yönetimi Programı Ch. 7 Classroom Organization and Management Program, p.117
9 Topluluk Oluşturma Ch. 8 Building Community p. 139
9 Cezasız veya Ödülsüz Disiplin Ch. 9 Discipline without Stress Punishments or Rewards p. 155
10 İçsel Disiplin ve Olumlu Davranış Desteği Ch. 10 Inner Discipline and Positive Behavior Support p. 181
11 Çatışma Çözümü ve Akran Meditasyonu Ch.12 Conflict Resolution and Peer Mediation p. 214
12 Adaletli Disiplin Ch. 13 Judicious Discipline p. 231
13 Sınıf Yönetiminde Araştırmaya Dayanan En İyi Uygulamalar Ch.14 Research-Based Best Practices in Classroom Management, p. 253
14 Kendi Sistemini Oluşturma Ch 15 Creating Your Own System p. 271
Kaynaklar
Hardin, C. (2011). Effective Classroom Management. New Jersey: Pearson Education Inc. Aydın, A. (2015). Özel eğitim sınıflarında sınıf yönetimi.Ankara:Vize yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 6 12
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 4 8
Proje Sunumu / Seminer 2 6 12
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu