Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İlknur EĞİNLİ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ayşe Tuğba ÖNER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere yabancı dil eğitiminde ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavram ve ilkeleri sunmaktır. Öğrenciler ayrıca bu derste teorik bilginin uygulamada nasıl kullanılacağına dair etkinliklere de katılırlar.
Dersin İçeriği Bu ders; Derse Giriş,Değerlendirme Kavramları ve Konuları,Yabancı Dil Değerlendirmesinin Temelleri,Sınıfiçi Yabancı Dil Sınavı Tasarlama,Ölçüte Dayalı Değerlendirme,Standartlaştırılmış Değerlendirme,Değerlendirmenin Ötesi: Alternatif Değerlendirme,Dinleme Becersinin Değerlendirme,Konuşma Becerisini Değerlendirme,Okuma Beceresini Değerlendirme,Yazma Beceresini Değerlendirme,Dil ve Kelime Bilgisini Değerlendirme,Notlandırma ve Öğrenci Değerlendirmesi,Ders Yansıması ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları bilir. Ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirliğini belirleyebilir. Bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor davranışlarını ölçme tekniklerini bilir. Test geliştirme aşamalarını bilir. Uygulama sonuçları üzerinden madde ve test analizi yapabilir. Alternatif değerlendirme tekniklerini hakkında bilgi sahibi olur. 10, 14, 15, 3, 4, 8 C, D, F
Öğretim Yöntemleri: 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş Brown Chapter 1 (Assessment Concepts and Issues) Kusimo, P., Ritter, M., Busick, K., Ferguson, C., Trumbull, E., & Solano-Flores, G. (2000). Making assessment work for everyone. WestEd, San Francisco, CA. pp.46-76. (Part II)
2 Değerlendirme Kavramları ve Konuları Brown Chapter 1 (Assessment Concepts and Issues) Kusimo, P., Ritter, M., Busick, K., Ferguson, C., Trumbull, E., & Solano-Flores, G. (2000). Making assessment work for everyone. WestEd, San Francisco, CA. pp.46-76. (Part II)
3 Yabancı Dil Değerlendirmesinin Temelleri Brown Chapter 2: Principles of Language Assessment
4 Sınıfiçi Yabancı Dil Sınavı Tasarlama Poehner, M. & Lantolf, J. (2005). Dynamic assessment in the language classroom. Language Teaching Research, 9(3), 233-265.
5 Ölçüte Dayalı Değerlendirme Brown, Chapters 4 & 5 (Standards-Based Assessment (ch 4) Standardized Testing (ch 5) Luxia, Q. (2005). Stakeholder’s conflicting aims undermine the washback function of a high-stakes test. Language Testing 22 (2), pp. 142-173.
6 Standartlaştırılmış Değerlendirme Brown, Chapters 4 & 5 (Standards-Based Assessment (ch 4) Standardized Testing (ch 5) Luxia, Q. (2005). Stakeholder’s conflicting aims undermine the washback function of a high-stakes test. Language Testing 22 (2), pp. 142-173.
7 Değerlendirmenin Ötesi: Alternatif Değerlendirme Brown Chapter 6 (Beyond Tests: Alternatives in Assessments) Henning, J., Stone, J. & Kelly, J. (2009). Eight pre and post tests. Chapter 3 in Using Action Research to Improve Instruction: An Interactive Guide for Teachers. pp.128-135.
8 Dinleme Becersinin Değerlendirme Brown Chapters 7 (Assessing Listening (ch 7) Kusimo, P., Ritter, M., Busick, K., Ferguson, C., Trumbull, E., & Solano-Flores, G. (2000). Making assessment work for everyone. WestEd, San Francisco, CA. pp.78-111 (part III)
9 Konuşma Becerisini Değerlendirme Brown Chapter 8 Assessing Speaking
10 Okuma Beceresini Değerlendirme Brown Chapter 9 (Assessing Reading) Grabe, W. (2008). Reading assessment. In Reading in a Second Language: Moving from Theory to Practice. Cambridge University Press. pp. 352-375.
11 Yazma Beceresini Değerlendirme Brown Chapter 10 Assessing Writing Ferris, D., & Hedgcock, J. (2005). Classroom approaches to ESL writing assessment. In Teaching ESL Composition: Purpose, Process, and Practice. Lawrence Erlbaum. pp. 299-343.
12 Dil ve Kelime Bilgisini Değerlendirme Brown Assessing Grammar and Vocabulary: Read the portion about assessing grammar: p.293-304 Thornbury, S. (1999). How to test grammar. In How to Teach Grammar. Pearson. pp. 141-150.
13 Notlandırma ve Öğrenci Değerlendirmesi In-class work
14 Ders Yansıması In-class work
Kaynaklar
Brown, D. & Abeywickrama, P. (2010). Language Assessment - Principles and Classroom Practice. (2nd edition). Pearson Longman, NY.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 4 3 12
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 6 24
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 88
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu