Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aslı Burçak TAŞÖREN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Aslı Burçak TAŞÖREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı The course addresses the biological basis of normal and abnormal behavior. The focus will be on the structure, physiology and function of the nervous system, neural mechanisms underlying behavior, cognition, and emotion.
Dersin İçeriği Bu ders; Introducing cognitive neuroscience ,Introducing cognitive neuroscience ,Introducing the brain ,Introducing the brain , The remembering brain, Biological basis ,Consciousness ,The executive brain,The executive brain,Biological basis of Intelligence and Cognitive Functioning ,Biological basis of Emotion and Motivation ,The Biology of Emotion and Motivation ,The Biology of Emotion and Stress,The Biology of Emotion and Stress,Biological basis of schizophrenia,Biological basis of Depression and Anxiety ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Introducing cognitive neuroscience Ward, 2015. The Student’s Guide to Cognitive Neuroscience)
2 Introducing cognitive neuroscience Ward, 2015. The Student’s Guide to Cognitive Neuroscience)
3 Introducing the brain Chapter 2 Ward, 2015.
4 Introducing the brain Chapter 2 Ward, 2015.
5 The remembering brain, Biological basis Chapter 9 Ward (2015). The Student’s Guide to Cognitive Neuroscience
6 Consciousness Chapter 15 (Garrett & Hough, 2018.Brain & Behavior: An Introduction to Behavioral Neuroscience
7 The executive brain Chapter 14 Ward, 2015. The Student’s Guide to Cognitive Neuroscience
8 The executive brain Chapter 14 Ward, 2015. The Student’s Guide to Cognitive Neuroscience
9 Biological basis of Intelligence and Cognitive Functioning Chapter 13 Garrett & Hough, 2018. Brain & Behavior: An Introduction to Behavioral Neuroscience
10 Biological basis of Emotion and Motivation Chapter 4 Ward, 2017. The Student’s Guide to Social Neuroscience
11 The Biology of Emotion and Motivation Chapter 4 Ward, 2017. The Student’s Guide to Social Neuroscience
12 The Biology of Emotion and Stress Chapter 8 Neil Martin. Essential biological psychology
13 The Biology of Emotion and Stress Chapter 8 Neil Martin. Essential biological psychology
14 Biological basis of schizophrenia Chapter 10. Suzanne Higgs. Biological psychology
15 Biological basis of Depression and Anxiety Chapter 10. Suzanne Higgs. Biological psychology
Kaynaklar
Ward, J. (2015). The Student’s Guide to Cognitive Neuroscience. Psychology Press. Ward, J. (2017). The Student’s Guide to Social Neuroscience. Psychology Press. Garrett & Hough (2018). Brain & Behavior: An Introduction to Behavioral Neuroscience Higgs, S., Cooper, A., & Lee, J. (2020). Biological Psychology. Sage Publications. Martin, G. N. (2003). Essential biological psychology. Routledge.
Dablec, J., Heller, M., Brozek, B., & LeDoux, J. (2014). The emotional brain revisited. Copernicus Center Press. Neave, N. (2007). Hormones and behavior. Cambridge University Press.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 10 2 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 20 20
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 108
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu