Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Genel Kültür
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet İPŞİRLİ
Dersi Verenler Prof.Dr. Mehmet İPŞİRLİ, Öğr.Gör. Ahmet UĞUR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Osmanlı Devleti'nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler; XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yenilik hareketleri; Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki fikir akımları; XX. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti'nin siyasi ve askeri durumu; I. Dünya Savaş ve Ermeni meselesi; Anadolu'nun işgali ve tepkiler; Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı ve faaliyetleri; kongreler dönemi ve teşkilatlanma; son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin açılışı ve Misak-l Millînin kabulü; Millî Mücadele'ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller; TBMM'nin açılış ve faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kUruIuŞU, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar, Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması, Lozan Konferansı'nın toplanması ve Barış Antlaşması'nın imzalanması.
Dersin İçeriği Bu ders; Osmanlı Devleti'nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler,XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yenilik hareketleri,Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki fikir akımları,XX. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti'nin siyasi ve askeri durumu,I. Dünya Savaş ve Ermeni meselesi; Anadolu'nun işgali ve tepkiler,Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı ve faaliyetleri,Kongreler dönemi ve teşkilatlanma,Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin açılışı ve Misak-l Millînin kabulü,Millî Mücadele'ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller,TBMM'nin açılış ve faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kuruluşu,Düzenli ordunun kuruIuşu, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar,Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması, Lozan Konferansı'nın toplanması ve Barış Antlaşması'nın imzalanması,Cemiyeti'ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Pak- ü); Atatürk dönemi Türk düş politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay'ın Anavatan' a katılması,,Türkiye'nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri; Atatürk'ten sonra Türkiye, Demokrat Partinin iktidar yılları, 1960 ve 1970'li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye'nin dış politikası; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler, tarih araştırmalarının anlam ve yararını öğrenir. 21 A
Öğrenciler, modernleşme öncesi Osmanlı tarihini genel hatlarıyla öğrenir. 21 A
Öğrenciler, modernleşme sürecini Avrupa tarihi içinde görüp Osmanlı tarihi ile karşılaştırarak değerlendirebilecek. 21 A
Öğretim Yöntemleri: 21: Video
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Osmanlı Devleti'nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler İlgili Ders Notuna Çalışmak
2 XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yenilik hareketleri İlgili Ders Notuna Çalışmak
3 Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki fikir akımları İlgili Ders Notuna Çalışmak
4 XX. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti'nin siyasi ve askeri durumu İlgili Ders Notuna Çalışmak
5 I. Dünya Savaş ve Ermeni meselesi; Anadolu'nun işgali ve tepkiler İlgili Ders Notuna Çalışmak
6 Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı ve faaliyetleri İlgili Ders Notuna Çalışmak
7 Kongreler dönemi ve teşkilatlanma İlgili Ders Notuna Çalışmak
8 Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin açılışı ve Misak-l Millînin kabulü İlgili Ders Notuna Çalışmak
9 Millî Mücadele'ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller İlgili Ders Notuna Çalışmak
10 TBMM'nin açılış ve faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kuruluşu İlgili Ders Notuna Çalışmak
11 Düzenli ordunun kuruIuşu, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar İlgili Ders Notuna Çalışmak
12 Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması, Lozan Konferansı'nın toplanması ve Barış Antlaşması'nın imzalanması İlgili Ders Notuna Çalışmak
13 Cemiyeti'ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Pak- ü); Atatürk dönemi Türk düş politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay'ın Anavatan' a katılması, İlgili Ders Notuna Çalışmak
14 Türkiye'nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri; Atatürk'ten sonra Türkiye, Demokrat Partinin iktidar yılları, 1960 ve 1970'li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye'nin dış politikası İlgili Ders Notuna Çalışmak
Kaynaklar
Derleme Ders Notu

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   20
Genel Sınavın Başarıya Oranı   80
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 5 1 5
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 1 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 7 2 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 2 28
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 83
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu