Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Nadire Gülçin YILDIZ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Nadire Gülçin YILDIZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin geleneksel psikolojik danışma kuramlarını daha iyi anlamalarına ve kendi kişiliklerine / iletişim tarzlarına göre bir psikolojşk danışmanlık tarzı geliştirmelerine yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Psikolojik Danışma Kuramlarına Giriş,Danışmanın Değerleri ve Danışmanlık Süreci,Etkili Psikolojik Danışmanın Özellikleri,Çokkültürlülük Bağlamında Psikolojik Danışma,Danışmanlıkta Etik İlkeler ve Başlıca Etik Konular,Psikanalitik Teori,Adleryan Terapi Yaklaşımı,Jung'un Terapi Yaklaşımı,Birey Merkezli Terapi Yaklaşımı,Gestalt Terapi Yaklaşımı,Davranışçı Terapi Yaklaşımı,Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi,Genel Değerlendirme,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu ders kapsamında öğrencilere, psikolojik danışmanlıkta danışanları ile terapötik bir ilişki geliştirme, uygun psikolojik danışmanlık hedefleri oluşturma, etkili müdahale stratejilerini kullanma, uygun hedefleri belirleme, süreci yönetme, olası sonuçları değerlendirme becerileri kazandırılır. Öğrencilere danışmana bütün bu süreçlerde eşlik ederken profesyonel destek vermeleri konularında bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunulur. Bu bağlamda öğrenciler danışanın durumuna uygun ve sorunlarına karşı etkili teorileri kullanabilme becerileri kazanırlar. 1, 18, 2, 21, 3, 7 A, C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 7: Rol Oynama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Psikolojik Danışma Kuramlarına Giriş Ders Okuması
2 Danışmanın Değerleri ve Danışmanlık Süreci Ders Okuması
3 Etkili Psikolojik Danışmanın Özellikleri Ders Okuması
4 Çokkültürlülük Bağlamında Psikolojik Danışma Ders Okuması
5 Danışmanlıkta Etik İlkeler ve Başlıca Etik Konular Ders Okuması
6 Psikanalitik Teori Ders Okuması
7 Adleryan Terapi Yaklaşımı Ders Okuması
8 Jung'un Terapi Yaklaşımı Ders Okuması
9 Birey Merkezli Terapi Yaklaşımı Ders Okuması
10 Gestalt Terapi Yaklaşımı Ders Okuması
11 Davranışçı Terapi Yaklaşımı Ders Okuması
12 Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi Ders Okuması
13 Genel Değerlendirme Ders Okuması
14 Genel Değerlendirme Ders Okuması
Kaynaklar
Corey, G. (2012). Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy (9th Ed.). Brooks/Cole Publishing Company: ITP.
American School Counselor Association. (2016). Ethical standards for school counselors. Alexandria, VA: Author. Türk Psikologlar Derneği. (2004). Türk Psikologlar Derneği etik yönetmeliği. https://www.psikolog.org.tr/turkey-code-tr.pdf adresinden erişildi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği. (2011). Psikolojik danışma ve rehberlik alanında çalışanlar için etik kurallar. http://pdr.org.tr/userfiles/file/etik.pdf adresinden erişildi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 2 28 56
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 2 2
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 2 2
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu