Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aslı Burçak TAŞÖREN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Aslı Burçak TAŞÖREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Grupla psikolojik danışmanlığın temelleri ve uygulaması, grup dinamikleri, grubun başlaması ve gelişmesi, grupla psikolojik danışmanlık teorileri, yaklaşımlarını öğrenmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Grupla psikolojik danışmanlığın tarihçesi,Bilişsel DAvranışçı Grup danışmanlığı,Grup üyelerini seçme,Grup süreci. Etik ilkeler,Sosyal kontekst olarak grup,Okulda grup yaklaşımları, Ergenlik döneminde grupta depresyon ile çalışmak,Ergenlik döneminde grupta depresyon ile çalışmak,Grup ortamında saldırgan davranışlar ile çalışmak,Sosyal problemleri olan ergenlerle çalışmak,Kabul ve kararlılık terapisinin temel öğeleri,Grupla psikolojik danışmanlık uygulamasında Kabul ve kararlılık terapisi yaklaşımı,Grupla psikolojik danışmanlık uygulamasında Kabul ve kararlılık terapisi yaklaşımı, grup çalışması örnekleri,Grupla psikolojik danışmanlık uygulamasında Kabul ve kararlılık terapisi yaklaşımı, grup çalışması örnekleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Grupla psikolojik danışmanlığın ilkeleri, grup sürecini, grup dinamiklerini öğrenmek. Grupla psikolojik danışmanlıkta etik ilkelerin önemi ve uygulanmasını anlamak Grupla psikolojik danışmanlıkta çeşitli yaklaşımlar ve uygulamaları öğrenmek 1, 17, 18, 2, 3, 4 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Grupla psikolojik danışmanlığın tarihçesi Maria T. Riva (2014 ). Current and Historical Perspectives on the Field of Group Counseling and Psychotherapy. Handbook of group counseling and psychotherapy. Page 17
2 Bilişsel DAvranışçı Grup danışmanlığı An Introduction to Cognitive-Behavior Group Therapy with Youth Jessica L. Stewart, Ray W. Christner, & Arthur Freeman. Page 3
3 Grup üyelerini seçme CBT Group Treatment with Children and Adolescents: What Makes for Effective Group Therapy? Mark H. Stone. Page 23
4 Grup süreci. Etik ilkeler CBT Group Treatment with Children and Adolescents: What Makes for Effective Group Therapy? Mark H. Stone. Page 23
5 Sosyal kontekst olarak grup Developmental Considerations for Group Therapy with Youth David C. Hill & Diana Coulson-Brown. Page 39
7 Okulda grup yaklaşımları Cognitive-Behavior Group Treatment for Anxiety Disorders Ellen Flannery-Schroeder, Christine B. Sieberg, & Elizabeth A. Gosch. Page 199
8 Ergenlik döneminde grupta depresyon ile çalışmak Mediating Depression in Youth: A Cognitive-Behavior Group Therapy Approach Ray W. Christner & McKenzie L. Walker. Page 293
9 Ergenlik döneminde grupta depresyon ile çalışmak Mediating Depression in Youth: A Cognitive-Behavior Group Therapy Approach Ray W. Christner & McKenzie L. Walker. Page 293
10 Grup ortamında saldırgan davranışlar ile çalışmak Cognitive-Behavior Group Therapy for Angry and Aggressive Youth John E. Lochman, Nicole Powell, Caroline Boxmeyer, Annie M. Deming, & Laura Young. Page 333
11 Sosyal problemleri olan ergenlerle çalışmak Cognitive-Behavior Group Therapy with Children Who Are Ostracized or Socially Isolated Kimberly Simmerman & Ray W. Christner. Page 409
12 Kabul ve kararlılık terapisinin temel öğeleri ACT Basics. Turrell, S. L. & Bell, M. (2016). ACT for Adolescents: Treating Teens and Adolescents in Individual and Group Therapy. Oakland, CA: Context Press Page 11
13 Grupla psikolojik danışmanlık uygulamasında Kabul ve kararlılık terapisi yaklaşımı Turrell, S. L. & Bell, M. (2016). ACT for Adolescents: Treating Teens and Adolescents in Individual and Group Therapy. Oakland, CA: Context Press. Page 39
14 Grupla psikolojik danışmanlık uygulamasında Kabul ve kararlılık terapisi yaklaşımı, grup çalışması örnekleri Turrell, S. L. & Bell, M. (2016). ACT for Adolescents: Treating Teens and Adolescents in Individual and Group Therapy. Oakland, CA: Context Press Page 55
15 Grupla psikolojik danışmanlık uygulamasında Kabul ve kararlılık terapisi yaklaşımı, grup çalışması örnekleri Turrell, S. L. & Bell, M. (2016). ACT for Adolescents: Treating Teens and Adolescents in Individual and Group Therapy. Oakland, CA: Context Press . Page 89
Kaynaklar
Handbook of cognitive-behavior group therapy with children and adolescents : specific settings and presenting problems. Editors, Ray W. Christner, Jessica L. Stewart, Arthur Freeman. New York: Taylor & Francis Group Turrell, S. L. & Bell, M. (2016). ACT for Adolescents: Treating Teens and Adolescents in Individual and Group Therapy. Oakland, CA: Context Press
Handbook of group counseling and psychotherapy. Ediyors, Janice L. DeLucia-Waack, Cynthia R. Kalodner, Maria T. Riva. United Kingdom SAGE Publications. 2014

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 1 6 6
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 4 12
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 12 1 12
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 1 5 5
Toplam İş Yükü (Saat) 88
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu