Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Aynur KESEN MUTLU
Dersi Verenler Doç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğretmenlerle/eğitim yöneticileriyle Eğitim ve Öğretimde Etik ile ilgili kavramları ve öğretmenlik mesleğinin ahlaklı, adaletli olarak islenmesi ve yapilmasi icin kavramlarin ogretilmesi ve orneklendirmeler sunulmasidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Etik ve ahlak ile ilgili temel kavramlar,Etik Teorisi : Sonuçuluk,Etik Teorisi : Non-Consequentialism,Ceza verme,Kültürler arası farklılaşma açısından iş ve meslek etiği,Etik ve demokratik yasama hazirlanma,Eğitim paydaşlarıyla ilişkilerde etik ilkeler,Coklu toplumlar ve etik,Profesyonlik ve etik,Saygin egitim,Orneklendirme calismasi 1,Orneklendirme calismasi 2,Orneklendirme calismasi 3,Orneklendirme calismasi 4; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ders sonunda öğrenciler ahlak ve etik kuramlarını tanır, ahlak ve etik arasındaki ilişkiyi açıklayabilir. Bu kuramların öğretmenlik mesleğiyle ilişkisini analiz edebilir. Öğretmenlerin yaşayabileceği olası etik sorunları tartışabilir. 1, 10, 2, 3 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Etik ve ahlak ile ilgili temel kavramlar Ch. 1 Intro
2 Etik Teorisi : Sonuçuluk Ch 1 p.11
3 Etik Teorisi : Non-Consequentialism Ch 1 p.14
4 Ceza verme Ch 2 Punishment and Due Process, p. 24
5 Kültürler arası farklılaşma açısından iş ve meslek etiği Ch 3 Intellectual freedom, p.38
6 Etik ve demokratik yasama hazirlanma Ch 4 Equal Opportunity and Democratic Community p.55
7 Eğitim paydaşlarıyla ilişkilerde etik ilkeler Ch 4 p. 60
8 Coklu toplumlar ve etik Ch 5 Diversity p.82
9 Profesyonlik ve etik Ch 6 Professionalism and Ethics p.107
10 Saygin egitim Ch 6 p.120
11 Orneklendirme calismasi 1 Ch 8 p. 143 Teacher Burnout
12 Orneklendirme calismasi 2 Ch 8 p. 145
13 Orneklendirme calismasi 3 Ch 8 p. 147
14 Orneklendirme calismasi 4 Ch 8 p. 149
Kaynaklar
Strike, Kenneth A., and Jonas F. Soltis. 1998. The ethics of teaching. New York: Teachers College Press.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 6 24
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 2 4
Proje Sunumu / Seminer 2 4 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 2 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 80
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu