Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI I 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersi Verenler Doç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin farklı davranışsal ve duygusal bozuklukları, değerlendirilmelerini, tanılanmalarını , ve önleyici müdahaleleri öğrenmeleri ve kavramaları amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Bu ders; Anormalliğin tanımı, psikopatolojinin geçmişi,Psikopatolojide güncel yaklaşımlar,Etik konular ve savunma mekanizmaları,Değerlendirme ve tanı,Çocukluktaki davranış bozuklukları : 1. Hiperaktivite ve dikkat eksikliği 2. karşı olma karşı gelme bozukluğu,Çocukluktaki gelişimsel bozukluklar : 1. Otizm,Gelişimsel Bozukluk : Otizm Bilişsel ve İletişim becerileri Bozuklukları : Öğrenme güçlüğü, İletişim Bozuklukları,Zihinsel Yetersizlik ve Okullarda zorbalık, siber-zorbalık ,Depresyon: ,Bipolar bozukluk ve İntihar : Bipolar -I, Bipolar-II bozuklukları,Kaygı Bozuklukları : Ayrılık kaygısı , spesifik fobi, sosyal fobi, panik atak, genel kaygı bozukluğu,Takıntı-Zorlantı bozukluğu,travma sonrası stres bozukluğu,Yeme bozuklukları : Obezlik, Anoreksiya Nervosa, Bulimia Nervosa,Cinsel Kimlik Bozukluğu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Davranışsal ve duygusal bozukluk çeşitlerini ve nedenlerini anlar 1, 14, 2, 8 C, F
Davranışsal ve duygusal bozuklukların tanı sürecini kavrar ve uygular 1, 14, 2, 8 C, F
Çocuklarda ve ergenlerde Davranışsal ve duygusal bozuklukların semptomlarını ayırt eder 1, 14, 2, 8 C, F
Çocuklarda ve ergenlerde davranışsal ve duygusal bozuklukları değerlendirir ve tedavi sürecini öngörür 1, 12, 2, 8 C, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Anormalliğin tanımı, psikopatolojinin geçmişi Ankay,A.,2013 ; Butcher,J.N., Mineka,S.ve Hooley,J.M.,2013; Kring,J.ve Davidson,N.2010; İlgili Bölümler
2 Psikopatolojide güncel yaklaşımlar Ankay,A.,2013 ; Butcher,J.N., Mineka,S.ve Hooley,J.M.,2013; Kring,J.ve Davidson,N.2010; İlgili Bölümler
3 Etik konular ve savunma mekanizmaları Ankay,A.,2013 ; Butcher,J.N., Mineka,S.ve Hooley,J.M.,2013; Kring,J.ve Davidson,N.2010; İlgili Bölümler
4 Değerlendirme ve tanı Kring,J.,ve Davidson,N.,2010; Öztürk,O ve Uluşahin,A.,2011; Kring,J. ve Davidson,N.,2010; İlgili Bölümler
5 Çocukluktaki davranış bozuklukları : 1. Hiperaktivite ve dikkat eksikliği 2. karşı olma karşı gelme bozukluğu Austin,V.J.ve Sciarca,D.T.,2012; Kauffman,J.M.& Landrum,T.J.,2015; Nolen-Hoeksema,S.,2011: İlgili Bölümler
6 Çocukluktaki gelişimsel bozukluklar : 1. Otizm Austin,V.J.ve Sciarca,D.T.,2012; Kauffman,J.M.& Landrum,T.J.,2015; Nolen-Hoeksema,S.,2011: İlgili Bölümler
6 Gelişimsel Bozukluk : Otizm Bilişsel ve İletişim becerileri Bozuklukları : Öğrenme güçlüğü, İletişim Bozuklukları Austin,V.J.ve Sciarca,D.T.,2012; Kauffman,J.M.& Landrum,T.J.,2015; Nolen-Hoeksema,S.,2011: İlgili Bölümler
7 Zihinsel Yetersizlik ve Okullarda zorbalık, siber-zorbalık Austin,V.J.ve Sciarca,D.T.,2012;Eryılmaz,A.ve Deniz,E.,2019; Kauffman,J.M.& Landrum,T.J.,2015; Nolen-Hoeksema,S.,2011: İlgili Bölümler
8 Depresyon: Kring,J.,ve Davidson,N.,2010; Öztürk,O ve Uluşahin,A.,2011; Kring,J. ve Davidson,N.,2010; İlgili Bölümler
9 Bipolar bozukluk ve İntihar : Bipolar -I, Bipolar-II bozuklukları Butcher,J.N.,Mineka, S.ve Hooley,J.M.,2013; Nolen-Hoeksema,J.,2011; Öztürk,O ve Uluşahin,A.,2011: İlgili Bölümler
10 Kaygı Bozuklukları : Ayrılık kaygısı , spesifik fobi, sosyal fobi, panik atak, genel kaygı bozukluğu Kring,J.,ve Davidson,N.,2010; Öztürk,O ve Uluşahin,A.,2011; Kring,J. ve Davidson,N.,2010; İlgili Bölümler
11 Takıntı-Zorlantı bozukluğu Butcher,J.N.,Mineka, S.ve Hooley,J.M.,2013; Nolen-Hoeksema,J.,2011; Öztürk,O ve Uluşahin,A.,2011: İlgili Bölümler
12 travma sonrası stres bozukluğu Butcher,J.N.,Mineka, S.ve Hooley,J.M.,2013; Nolen-Hoeksema,J.,2011; Öztürk,O ve Uluşahin,A.,2011: İlgili Bölümler
13 Yeme bozuklukları : Obezlik, Anoreksiya Nervosa, Bulimia Nervosa Butcher,J.N.,Mineka, S.ve Hooley,J.M.,2013; Nolen-Hoeksema,J.,2011; Öztürk,O ve Uluşahin,A.,2011: İlgili Bölümler
14 Cinsel Kimlik Bozukluğu Austin,V.J.ve Sciarca,D.T.,2012; Kauffman,J.M.& Landrum,T.J.,2015; Nolen-Hoeksema,S.,2011: İlgili Bölümler
Kaynaklar
- Austin ,V.L.& Sciarra,D.T.(2012) Çocuk ve ergenlerde duygusal ve davranışsal bozukluklar, Nobel Yayınları, - Ankay, A. (2013) Ruh sağlığı ve davranış bozuklukları, Nobel Tıp Kitabevi, - Bayraktar, S. (2012) Psikolojik travma, Nobel Tıp Kitabevleri, - Beck, A. T.(2008) Kişilik bozukluklarının bilişsel terapisi, Litera Yayıncılık - Butcher, J.N., Mineka,S.&Hooley,J.M. (2013). Anormal psikoloji, Kaktüs Psikoloji - DSM-5: (2013). Tanı ölçütleri başvuru el kitabı. Amerikan Psikiyatri Birliği, hekimler yayın Birliği, Boylam Psikiyatri Enstitüsü. - Eryılmaz,A. Ve Deniz M.E.(2019) Tüm yönleriyle bağımlılık, Pegem Akademi. - Kauffman,J.M. & Landrum,T.J. (2015). Duygusal ve davranışsal bozukluğu olan çocukların ve gençlerin özellikleri, Nobel Yayınları. - Kring, Johnson, Davison, Neale (2010) Abnormal psychology, John Wiley & Sons, Inc - Mash,E.J. & Russell,A.B.(2003) Child psychopathology, The Guilford Press, - Mayer, M.J.,Acker,R.V.,Lochman,J.E. & Gresham,F.M.(2009). Cognitive-behavioral interventions for emotional and behavioral disorders, The Guildfford Press. - Ögel,Kültegin (2012) İnternet bağımlılığı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul - Öztürk,Orhan & Uluşahin,Aylin (2011) Ruh sağlığı ve bozuklukları I – II , Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. - Nolen-Hoeksema,S. (2011). Abnormal psychology, Mc Graw-Hill International Ed. - Wilmshurst,L.(2009) Abnormal child psychology, Routledge, - Wilmshurst, L. (2005)Essentials of child psychopathology , John Wiley &Sons Inc. - Yüksel ,Nevzat (2006) Ruhsal hastalıklar, MN Medikal & Nobel Tıp Kitabevi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 2 2 4
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 6 12
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 2 2
Proje Sunumu / Seminer 2 4 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 2 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Performans Görevi, Bakım Planı 1 8 8
Toplam İş Yükü (Saat) 80
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu