Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK İLETİŞİMİ VE MEDYA 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülden Zehra OMURTAG
Dersi Verenler Öğr.Gör.Dr. Metin UYAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı sağlık iletişimi ve medyadaki temel kavramları öğretmek ve eczacının buradaki rolünü anlatmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Sağlık iletişimi ve sağlık iletişiminde temel kavramlar,2.Sağlık iletişiminde hedef kitle kavramı ve hedef kitlenin nasıl belirleneceği,3.Sağlık iletişimi açısından iletişim kavramının değerlendirilmesi,4.Hasta, hekim ve eczacı üçgeninde iletişim,5.Sağlık iletişimi kampanyaları,6.Medyada temel kavramlar ve medyanın iletişimde önemi,7.Merkez medyada gazetelerde sağlık haberleri ve sağlık haberciliği,8.Merkez medyadaki bir gazetede sağlık haberciliği yapan bir sağlık muhabiri veya köşe yazarının derse konuk olarak çağırılması ve vaka incelemeleri,9.Merkez medyada televizyonlarda sağlık haberleri ve sağlık haberciliği,10.Merkez medyada televizyonda sağlık haberciliği yapan bir sağlık muhabiri veya programcısının derse konuk olarak çağırılması ve vaka incelemeleri,11.Dergilerde sağlık haberleri ve haberciliği,12.Medikal dergilerde sağlık haberleri ve haberciliği,13.Sosyal medyada sağlık haberleri ve haberciliği,14.Yerel medyada sağlık haberleri ve haberciliği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Sağlık iletişiminin temel unsurlarını ve temel kavramlarını yorumlayabilecektir. 1, 10, 2, 3 C
1.1. Hedef kitlesi farklı olan sağlık iletişim çalışmalarını ayırt eder. 1, 10, 12, 18, 2, 3 C
1.2. Hasta, eczacı ve doktor üçgeninde sağlık iletişimini değerlendirir. 1, 10, 12, 2 C
1.3. İletişim kavramını sağlık iletişimi perspektifinden yorumlar. 1, 10, 2, 3, 8 C
2. Medyadaki temel kavramları ve medyanın sağlık iletişimindeki önemini açıklayabilecektir. 1, 10, 12, 2, 21 C
2.1. Farklı medya mecralarına bağlı değişen hedef kitle profil farklılığının sağlık iletişimine etkisini yorumlar. 1, 10, 12, 18, 2, 3, 8 C
2.2. Merkez medya, yerel medya, sosyal medya ve medikal dergilerdeki sağlık iletişimi çalışmalarını karşılaştırır. 1, 10, 12, 16, 18, 3 C, F
2.3. Medyada sağlık haberciliğinin sağlık iletişimindeki rolünü tartışır. 1, 10, 12, 18, 2, 3 C
3. Farklı medya mecralarındaki sağlık iletişim çalışmalarını değerlendirebilecektir. 1, 10, 12, 16, 18, 2, 3 C
3.1. Merkez medyada gazetelerde ve televizyonlarda yer alan sağlık haberlerini yorumlar. 1, 10, 12, 18, 2, 3 C
3.2. Medikal dergilerdeki sağlık haberlerini diğer medya mecralarındakilerle karşılaştırır. 1, 10, 12, 18, 2, 3 C
3.3. Yerel medya ve sosyal medya mecralarında sağlık haberleri hazırlar. 14, 15, 16, 18, 4, 8 D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Sağlık iletişimi ve sağlık iletişiminde temel kavramlar
2 2.Sağlık iletişiminde hedef kitle kavramı ve hedef kitlenin nasıl belirleneceği
3 3.Sağlık iletişimi açısından iletişim kavramının değerlendirilmesi
4 4.Hasta, hekim ve eczacı üçgeninde iletişim
5 5.Sağlık iletişimi kampanyaları
6 6.Medyada temel kavramlar ve medyanın iletişimde önemi
7 7.Merkez medyada gazetelerde sağlık haberleri ve sağlık haberciliği
8 8.Merkez medyadaki bir gazetede sağlık haberciliği yapan bir sağlık muhabiri veya köşe yazarının derse konuk olarak çağırılması ve vaka incelemeleri
9 9.Merkez medyada televizyonlarda sağlık haberleri ve sağlık haberciliği
10 10.Merkez medyada televizyonda sağlık haberciliği yapan bir sağlık muhabiri veya programcısının derse konuk olarak çağırılması ve vaka incelemeleri
11 11.Dergilerde sağlık haberleri ve haberciliği
12 12.Medikal dergilerde sağlık haberleri ve haberciliği
13 13.Sosyal medyada sağlık haberleri ve haberciliği
14 14.Yerel medyada sağlık haberleri ve haberciliği
Kaynaklar
Ders notu öğrenciye verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu