Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SPOR ECZACILIĞI 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Neda TANER
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Neda TANER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Spor eczacılığı kavramları tanıtmak, eczacının akılcı ilaç kullanımı ve hasta tedavisinin başarıya ulaşmasında üstlenebileceği rolleri akut ve kronik olgular üzerinden göstermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; ,Spor bilimleri, spor ve sağlık, spor eczacılığına giriş. ,Anatomi ve kas sistemlerinin anlatılması.,Biyokimya ,Spor fizyolojisi, spor genetiği,Spor eczacılığında akılcı ilaç kullanımı,Spor kinetiği, sporcularda ortez masaj,Doping,Beslenme/Supplementler.,Enfeksiyon,Üst ve alt ekstremitede yaralanmalar,Spor psikolojisi, stres,uyku ve ağrı konularının işlenmesi,Spor hukuku,Spor kronobiyolojisi,Elit sporcu/Medikal egzersiz; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1, 10, 18, 3 A, C
Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Spor, sağlık ve spor eczacılığı kavramlarını tanıyabilecektir 2. Anatomi, kas sistemi ve sporcu fizyolojisi kavramları hakkında bilgi sahibi olur. 3. Spor eczacılığında akılcı ilaç kullanımı hakkında bilgi sahibi olur. 4. Sporcularla ilgili supplementler hakkında bilgi sahibi olur. 5. Sporcularda karşılaşılan üst ve alt ekstremite yaralanmalarına bakış açısı kazanır. 6. Spor psikolojisi, stres, uyku, ağrı gibi konular hakkında bilgi sahibi olur. 7. Spor eczacısının görev ve yükümlülüklerini bilir. 8. Spor hukuku ile ilgili ilkeleri öğrenir. 9. Spor eczacılığına güncel yaklaşımları ifade eder. 10. Spor fizyolojisi ve spor genetiği kavramlarını ifade etmeyi öğrenir.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 18: Vaka Çalışması, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
0
1 Spor bilimleri, spor ve sağlık, spor eczacılığına giriş.
2 Anatomi ve kas sistemlerinin anlatılması.
3 Biyokimya
4 Spor fizyolojisi, spor genetiği
5 Spor eczacılığında akılcı ilaç kullanımı
6 Spor kinetiği, sporcularda ortez masaj
7 Doping
8 Beslenme/Supplementler.
9 Enfeksiyon
10 Üst ve alt ekstremitede yaralanmalar
11 Spor psikolojisi, stres,uyku ve ağrı konularının işlenmesi
12 Spor hukuku
13 Spor kronobiyolojisi
14 Elit sporcu/Medikal egzersiz
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu