Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İLAÇ DIŞI ÜRÜNLER 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Rashida Muhammad UMAR
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Rashida Muhammad UMAR, Öğr.Gör. Hilmi BAKIR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrenciye mesleki yaşamında sık karşılaşabileceği; medikal cihaz ve tıbbi ürünler, itriyat ürünleri, zirai ve veterinerlikte kullanılan ilaç ve gereçleri ile alakalı kavramları, bilgi beceri, kullanım amacı, uygulama şekli ve bakımı ile ilgili bilgi vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Mesleki tanımlar, tarihsel gelişim, uygulama alanları, amaç ve gereklilik,2.Genel tıbbi malzeme,yara ve hasta bakım ürünleri,3.Kadın doğum dahiliye çocuk solunum ve cerrahide kullanılan ürünler,4.Anne bebek sağlığı aile planlaması ve sterilizasyon dezenfeksiyon ürünleri,5.Diognastik ürünler, diyabet, tansiyon aletleri, steteskoplar ve ateş ölçerler,6.Fizik tedavi, egzersiz, yürüme araç ve gereçleri,7.İlk yardım ve iş güvenliği malzemeleri, Medikal kıyafet ve terlikler,8.İtriyat ürünleri,9.Varis çorapları bandajlar ve ödem çözücüler,10.Hastane demirbaş ürünleri, teşhis ve tedavide kullanılan cihazlar,11.Veteriner ilaçları (kısa hastalık bilgisi ve ilaçlar),12.Zirai ilaçlar (kısa hastalık bilgisi ve ilaçlar),13.Ortopedik ürünler-1,14.Ortopedik ürünler-2 ve ayak sağlığı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler; 1, 10, 2 A
2.11.Medikal kıyafet ve terlikleri özetler. 1, 10, 2 A
3.İlaç dışı olup kimyasal madde içeren ürünleri sınıflandırabilecektir. 1, 10, 2 A
1.1. İlaç dışı ürünlere ait terimleri açıklar. 1, 10, 15, 2 A
1.2. Medikal cihaz ve tıbbi ürünlerin tarihsel gelişimini özetler. 1, 10, 2 A
1.3. İlgili medikal cihaz ve tıbbi ürünlerin uygulama alanlarını örnekler. 1, 10, 2 A
2. Medikal cihaz ve tıbbı ürünleri ayırt edebilecektir. 1, 10, 2 A
2.1. Medikal cihazları tanımlar. 1, 10, 2 A
2.2. Tıbbi ürünleri tanımlar. 1, 10, 2 A
2.3. Anne bebek sağlığında kullanılan ürünleri listeler. 1, 10, 2 A
2.4. İlk yardım ve iş güvenliği malzemelerini özetler. 1, 10, 2 A
2.5. Fizik tedavide kullanılan gereçleri tanımlar. 1, 10, 2 A
2.6. Hastanede kullanılan ekipmanları açıklar. 1, 10, 2 A
2.7. Ortopedik ürünleri öğrenip işlevlerini sınıflar. 1, 10, 2 A
2.8. Ayak sağlığında kullanılan ürünleri tanımlar. 1, 10, 2 A
2.9. Varis çoraplarını tanımlar. 1, 10, 2 A
210. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kavramlarını açıklar. 1, 10, 2 A
3.1. Diognastik ürünleri (şeker ölçüm cihazi, tansiyon aleti, steteskop, derece, otoskop ve oftalmaskop) tanımlar. 1, 10, 2 A
3.2. İtriyat ürünlerini açıklar. 1, 10, 2 A
3.3. Veteriner ilaçlarını özetler. 1, 10, 2 A
3.4. Zirai ilaçları özetler. 1, 10, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Mesleki tanımlar, tarihsel gelişim, uygulama alanları, amaç ve gereklilik
2 2.Genel tıbbi malzeme,yara ve hasta bakım ürünleri
3 3.Kadın doğum dahiliye çocuk solunum ve cerrahide kullanılan ürünler
4 4.Anne bebek sağlığı aile planlaması ve sterilizasyon dezenfeksiyon ürünleri
5 5.Diognastik ürünler, diyabet, tansiyon aletleri, steteskoplar ve ateş ölçerler
6 6.Fizik tedavi, egzersiz, yürüme araç ve gereçleri
7 7.İlk yardım ve iş güvenliği malzemeleri, Medikal kıyafet ve terlikler
8 8.İtriyat ürünleri
9 9.Varis çorapları bandajlar ve ödem çözücüler
10 10.Hastane demirbaş ürünleri, teşhis ve tedavide kullanılan cihazlar
11 11.Veteriner ilaçları (kısa hastalık bilgisi ve ilaçlar)
12 12.Zirai ilaçlar (kısa hastalık bilgisi ve ilaçlar)
13 13.Ortopedik ürünler-1
14 14.Ortopedik ürünler-2 ve ayak sağlığı
Kaynaklar
Ders notu öğrenciye verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu