Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK MEVZUATI 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mahmut TOKAÇ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Mahmut TOKAÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Eczacının meslek yaşamında karşılaşacağı hukuki ve etik sorunlarla analitik bakış açısıyla baş edebilme becerisini kazandırmak ve yeni sağlık uygulamalarından haberdar olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Sağlık Mevzuatının Önemi,2. Sağlık Mevzuatında Yaşanan Sıkıntılara Örnekler,3. Sağlık Mevzuatında Yaşanan Sıkıntılara Örnekler (Devam),4. Hukukun Temel Kavramları ve Hukuk-Sağlık İlişkisi,5. Türk Hukukunda Sağlık Mensuplarının Görevleri,6. Sağlık Mensuplarının Hukuki Sorumluluğu,7. Güncel Hukuki Problemlerin Değerlendirilmesi,8. Güncel Hukuki Problemlerin Değerlendirilmesi (Devam),9. Yeni Sağlık Uygulamaları,10. Yeni Sağlık Uygulamaları (Devam),11. Yeni Sağlık Uygulamaları (Devam),12. Etik İlkeler,13. Çözümlü Örnek Etik Problemler,14. Çözümlü Örnek Etik Problemler (Devam),; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci: 1, 22, 3, 8 C, D, F
1. Sağlık mevzuatının kendisiyle ilgili kısımlarının bilincine sahip olur.
1.1. Sağlık mevzuatının kendisiyle ilgili kısımlarını ayırt eder.
1.2. Sağlık mevzuatının kendisiyle ilgili kısımlarını açıklar.
1.3. Sağlık mevzuatının kendisiyle ilgili kısımlarını özetler.
2. Hukuki sorumlulukları değerlendirebilecektir.
2.1. Hukuki sorumlulukları tanımlar.
2.2. Hukuki sorumlulukları ve sonuçlarını açıklar.
2.3. Hukuki sorumluluklarla ilgili örnekler verir.
3. Etik sorunları değerlendirebilecektir.
3.1. Etik sorunları tanımlar.
3.2. Etik sorunları açıklar.
3.3. Etik sorunlara ilişkin örnekler verir.
4. Yeni sağlık uygulamaları hakkında bilinç sahibi olur.
4.1. Yeni sağlık uygulamalarını ayırt eder.
4.2. Yeni sağlık uygulamalarını açıklar.
4.3. Yeni sağlık uygulamalarını özetler.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Sağlık Mevzuatının Önemi
2 2. Sağlık Mevzuatında Yaşanan Sıkıntılara Örnekler
3 3. Sağlık Mevzuatında Yaşanan Sıkıntılara Örnekler (Devam)
4 4. Hukukun Temel Kavramları ve Hukuk-Sağlık İlişkisi
5 5. Türk Hukukunda Sağlık Mensuplarının Görevleri
6 6. Sağlık Mensuplarının Hukuki Sorumluluğu
7 7. Güncel Hukuki Problemlerin Değerlendirilmesi
8 8. Güncel Hukuki Problemlerin Değerlendirilmesi (Devam)
9 9. Yeni Sağlık Uygulamaları
10 10. Yeni Sağlık Uygulamaları (Devam)
11 11. Yeni Sağlık Uygulamaları (Devam)
12 12. Etik İlkeler
13 13. Çözümlü Örnek Etik Problemler
14 14. Çözümlü Örnek Etik Problemler (Devam)
15
Kaynaklar
Ders notları öğrencilere verilecektir.
1- Hakeri, H. ve ark. (2013), “Tıp / Sağlık Hukuku Mevzuatı”, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 2- Çobanoğlu, N. (2007); “Tıp Etiği”, İlke Yayınevi, Ankara. 3- Demirhan Erdemir , A. (Ed.), (2003), Çağdaş Tıp Etiği, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu