Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ECZANEDE PAZARLAMA VE SATIŞ YÖNETİMİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülden Zehra OMURTAG
Dersi Verenler Öğr.Gör.Dr. Metin UYAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Eczanede doğru satış ve pazarlama tekniklerinin nasıl kullanılabileceğini ve bunun etkilerinin nasıl olacağını göstermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Yönetimde temel kavramlar ve eczane yönetiminde satış ve pazarlamanın önemi,2. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmeliğinde yer alan; eczanede pazarlama ve satış yönetimine dair sınırlılıkların okunması ve değerlendirilmesi,3. Pazarlamada temel kavramlar,4. Eczanede pazarlama yönetimi,5. Eczanede pazarlama yönetimi alanında başarılı bir eczacının derse konuk olarak çağırılması ve eczanede pazarlama yönetimi konusunda vaka çalışmaları yapılması,6. Satışta temel kavramlar,7. Eczanede satış yönetimi,8. Eczanede satış yönetimi alanında başarılı bir eczacının derse konuk olarak çağırılması ve eczanede satış yönetimi konusunda vaka çalışmaları yapılması,9. Uygulamalı SWOT Analiz çalışması,10. Tanzim ve teşhir uygulamalarının eczanede pazarlama ve satış yönetimine etkisi, temel tanzim ve teşhir kuralları, tanzim ve teşhir kategorileri,11. Beden dilinin eczanede pazarlama ve satış yönetimine etkisi, beden dilinde temel hareketlerin anlamları ve beden dilini kullanarak doğru iletişim kurmanın yolları,12. Eczane ürünleri pazarının eczanede pazarlama ve satış yönetimine etkisi ve bu etkinin eczacı tarafından doğru yönetilmesi için nelere dikkat edilmesi gerektiği,13. Eczane ürünleri pazarında deneyimli bir çalışanın derse konuk olarak çağırılması ve eczane pazarının etkilerinin vaka çalışmaları üzerinden anlatılması,14. Eczanede pazarlama ve satış yönetimi ile ilgili güncel makalelerin okunması ve değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Yönetim biliminin temel prensiplerini eczanede pazarlama ve satış uygulamaları ile birleştirebilecektir. 1, 10, 2, 3 C, D
1.1. Yönetim, pazarlama ve satışla ilgili temel kavramları açıklayabilir. 1, 10, 2 C
1.2. Eczane eczacılığına pazarlama ve satış yönetimini uyarlar. 1, 10, 12, 14, 18, 3 C, D
1.3. Eczanede iyi pazarlama ve satış yönetimi uygulamalarını örnekler üzerinden karşılaştırır. 1, 10, 12, 18, 2, 3 C, D
2. Pazarlama ve satış yönetimini güçlendirecek uygulamaları tartışabilecektir. 1, 12, 3 C, D
2.1. Pazarlama ve satış yönetimini güçlendirecek doğru beden dili kullanımını örnekler. 1, 12 C
2.2. Pazarlama ve satış yönetimini güçlendirecek bir SWOT Analiz hazırlar. 1, 12, 14, 18 C
2.3. Eczanede farklı tanzim ve teşhir örneklerini pazarlama ve satış yönetimine göre değerlendirir. 1, 10, 12, 16 C, D
3. Eczacılık sektöründeki yenilikleri ve güncel bilimsel yayınları eczanede pazarlama ve satış yönetimini geliştirmek için kullanabilecektir. 1, 19, 2 C, D
3.1. Eczanesinde pazarlama ve satış yönetimini, eczane ürünleri pazarındaki değişimlere göre düzenler. 1, 10, 18, 2 C, D
3.2. Güncel bilimsel yayınları, eczanesinde pazarlama ve satış yönetimini güçlendirmek amacıyla değerlendirir. 1, 10, 14, 3 C, D
3.3. Hedefindeki eczanede nasıl bir pazarlama ve satış yönetimi planı hazırlayacağı konusunda tahminde bulunur. 1, 10, 12, 14, 16 C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 16: Proje Temelli Öğrenme, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Yönetimde temel kavramlar ve eczane yönetiminde satış ve pazarlamanın önemi
2 2. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmeliğinde yer alan; eczanede pazarlama ve satış yönetimine dair sınırlılıkların okunması ve değerlendirilmesi
3 3. Pazarlamada temel kavramlar
4 4. Eczanede pazarlama yönetimi
5 5. Eczanede pazarlama yönetimi alanında başarılı bir eczacının derse konuk olarak çağırılması ve eczanede pazarlama yönetimi konusunda vaka çalışmaları yapılması
6 6. Satışta temel kavramlar
7 7. Eczanede satış yönetimi
8 8. Eczanede satış yönetimi alanında başarılı bir eczacının derse konuk olarak çağırılması ve eczanede satış yönetimi konusunda vaka çalışmaları yapılması
9 9. Uygulamalı SWOT Analiz çalışması
10 10. Tanzim ve teşhir uygulamalarının eczanede pazarlama ve satış yönetimine etkisi, temel tanzim ve teşhir kuralları, tanzim ve teşhir kategorileri
11 11. Beden dilinin eczanede pazarlama ve satış yönetimine etkisi, beden dilinde temel hareketlerin anlamları ve beden dilini kullanarak doğru iletişim kurmanın yolları
12 12. Eczane ürünleri pazarının eczanede pazarlama ve satış yönetimine etkisi ve bu etkinin eczacı tarafından doğru yönetilmesi için nelere dikkat edilmesi gerektiği
13 13. Eczane ürünleri pazarında deneyimli bir çalışanın derse konuk olarak çağırılması ve eczane pazarının etkilerinin vaka çalışmaları üzerinden anlatılması
14 14. Eczanede pazarlama ve satış yönetimi ile ilgili güncel makalelerin okunması ve değerlendirilmesi
Kaynaklar
Ders notu öğrenciye verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu