Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE LİTARETÜR TARAMA 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ümit Can ERİM
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ümit Can ERİM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı bilimsel kaynakları analiz etmek ve rapor hazırlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Literatür taramaya giriş ve bilimsel araştırmadaki önemi ,Literatür kaynakları ve kaynaklara ulaşma,Araştırma makale analizi-1 ,Atıf ,Araştırma makale analizi-2 ,Makale türleri ,Referans ekleme ve referans düzenleme yazılımları ,Tablo, şekil ve şema hazırlama ,Rapor yazma-1 ,Rapor analizi ,Akademik iletişim ,Akademik iletişim uygulamaları ,Rapor yazma-2,Rapor yazma-3; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Bilimsel araştırma sürecini açıklayabilecektir 1, 10, 14, 2, 4, 8 A, D, F
1.1. Bilim kavramını açıklar 1, 10, 14, 2, 4, 8 A, D, F
1.2. Bilimsel araştırmada veri kullanımını tanımlar 1, 10, 14, 2, 4, 8 A, D, F
1.3. Bilimsel verilerin kullanımında intihal ve akademik etik kavramlarını açıklar 1, 10, 14, 2, 4, 8 A, D, F
2. Bilimsel kaynakları bulabilecektir. 1, 10, 14, 2, 4, 8 A, D, F
2.1. Fiziksel ve online kaynakların ayrımını yapar 1, 10, 14, 2, 4, 8 A, D, F
2.2. Bilginin bilimsel olup olmadığını kontrol eder. 1, 10, 14, 2, 4, 8 A, D, F
2.3. Bilgiye ulaşmak için hangi veritabanlarını kullanacağını bilir 1, 10, 14, 2, 4, 8 A, D, F
2.4. Belirlenmiş bir konuya yönelik kaynaklara ulaşabilir 1, 10, 14, 2, 4, 8 A, D, F
3. Bilimsel ilkeler ışığında, bilimsel kaynakları gerektiği gibi kullanarak raporlama yapabilecektir. 1, 10, 14, 2, 4, 8 A, D, F
3.1. Bilimsel raporların hazırlanmasında referans göstermenin önemini bilir. 1, 10, 14, 2, 4, 8 A, D, F
3.2. Referans gösterme yazılımlarını kullanır. 1, 10, 14, 2, 4, 8 A, D, F
3.3 Rapor hazırlama sürecinde çizelge ve grafikleri hazırlar. 1, 10, 14, 2, 4, 8 A, D, F
3.4. Raporlama sürecinde etik davranışlar gösterir. 1, 10, 14, 2, 4, 8 A, D, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Literatür taramaya giriş ve bilimsel araştırmadaki önemi
2 Literatür kaynakları ve kaynaklara ulaşma
3 Araştırma makale analizi-1
4 Atıf
5 Araştırma makale analizi-2
6 Makale türleri
7 Referans ekleme ve referans düzenleme yazılımları
8 Tablo, şekil ve şema hazırlama
9 Rapor yazma-1
10 Rapor analizi
11 Akademik iletişim
12 Akademik iletişim uygulamaları
13 Rapor yazma-2
14 Rapor yazma-3
Kaynaklar
Ders notları öğrencilere verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 3 15
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Performans Görevi, Bakım Planı 2 3 6
Toplam İş Yükü (Saat) 61
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu