Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ III 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fatma Julide AKBUĞA
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Muhammet Davut ARPA, Prof.Dr. Fatma Julide AKBUĞA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Steril ilaç şekillerine ait hazırlama yöntemleri, steril alanların tasarımı, farmasötik ambalaj materyalleri, GMP ve kalite güvence konularında öğrencilere bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Parenteral preparatlar,2. Parenteral preparatlar,3. Parenteral preparatlar,4. Göz ilaçları,5. Sterilizasyon ve kontaminasyon,6. Radyofarmasi,7. Steril alan ve tasarımı,8. Steril alan ve tasarımı,9. GMP, kalite güvence, validasyon,10. GMP, kalite güvence, validasyon,11. Medikal cihazlar ve ürünler,12. Geçimsizlik,13. Ambalaj malzemeleri ve Cerrahi malzemeler,14. Biyoteknolojik İlaçlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler;
3.1.Sterilizasyon çeşitlerini sınıflandırır. 1, 10 A
1. Parenteral formülasyonlar ile ilgili temel bilgileri ve hesaplamaları anlatabilecektir. 1, 10 A
1.1. İzotonik çözeltiler ile ilgili temel kavramları tanımlar. 1, 10 A
1.2. İzotoni ve izohidri kavramlarını tanımlar. 1, 10 A
1.3. İzotonik çözelti hazırlama yöntemlerini sınıflandırır. 1, 10 A
1.4. Parenteral dozaj formlarını tasarlar. 1, 10 A
2. Göz, kulak ve burun preparatlarının formülasyonu ile ilgili bilgileri ve hesaplamaları yorumlayabilecektir. 1, 10 A
2.1. Göz, kulak ve burun preparat formülasyonlarını tasarlar. 1, 10 A
2.2. Göz, kulak ve burun preparatlarında kullanılan yardımcı maddeleri sınıflandırır. 1, 10 A
3. Steril alan tasarımı ve sterilizasyon konularını tanımlayabilecektir. 1, 10 A
3.2. Steril alan tasarımında dikkat edilmesi gereken koşulları değerlendirir. 1, 10 A
4. Farmasötik ambalaj malzemelerini ve ilaçlarda geçimsizlik konularını değerlendirebilecektir. 1, 10 A
4.1. Ambalaj malzemelerini sınıflandırır. 1, 10 A
4.2. İlaçlarda geçimsizliğe neden olan fiziksel ve kimyasal reaksiyonları tanımlar. 1, 10 A
4.3. İlaç geçimsizliği ile ilgili çözüm yöntemlerini planlar. 1, 10 A
5. GMP ve kalite güvence konularında güncel yaklaşımları değerlendirebilecektir. 1, 10 A
5.1. GMP ve GLP kavramlarını tanımlar. 1, 10 A
5.2. GMP konularının ilaç endüstrisine uyumunu yorumlar. 1, 10 A
6. Medikal cihazlar, medikal ürünler ve cerrahi malzemeleri değerlendirebilecektir. 1, 10 A
6.1. Medikal cihaz ve ürünler ile ilgili yönetmelikleri yorumlar. 1, 10 A
6.2. Eczanelerde bulunan tıbbi malzemeler ve hastanelerde bulundurulan tıbbi ürünleri tanır. 1, 10 A
6.3. Sağlık aksesuarları ve girişimsel cerrahi ürünlerine (örn. Stentler) ait tanımlamaları açıklar. 1, 10 A
6.4. Cerrahi malzemeler ile ilgili temel bilgileri ve bu malzemelerin kalite kontrollerine ait yaklaşımları değerlendirir. 1, 10 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Parenteral preparatlar
2 2. Parenteral preparatlar
3 3. Parenteral preparatlar
4 4. Göz ilaçları
5 5. Sterilizasyon ve kontaminasyon
6 6. Radyofarmasi
7 7. Steril alan ve tasarımı
8 8. Steril alan ve tasarımı
9 9. GMP, kalite güvence, validasyon
10 10. GMP, kalite güvence, validasyon
11 11. Medikal cihazlar ve ürünler
12 12. Geçimsizlik
13 13. Ambalaj malzemeleri ve Cerrahi malzemeler
14 14. Biyoteknolojik İlaçlar
Kaynaklar
Ders notu derste öğrencilere verilecektir.
Acartürk F, Ağabeyoğlu İ, Çelebi D, Değim T, Değim Z, Doğanay T, Taka S, Tırnaksız F. Modern Farmasötik Teknoloji, Türk Eczacılar Birliği Yayını, 2.baskı, Ankara, 2008. Zırh Gürsoy A (ed.). Farmasötik Teknoloji –Temel Konular ve Dozaj Şekilleri- Kontrollü Salım Sistemleri Derneği Yayını, 2.baskı, İstanbul, 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 70
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu