Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KLİNİK BİYOKİMYA UYGULAMALARI 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ozan Emre EYUPOĞLU
Dersi Verenler Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER, Dr.Öğr.Üye. Ozan Emre EYUPOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Eczacılık mesleği uygulaması sırasında sıklıkla karşılaşılan klinik biyokimya alanı tarafından tanımlanan normal ve patalojik durumları anlamaktır. Hastalıkların tanı, tedavi, izlem ve önlenmesinde kullanılan biyokimyasal parametrelerin anlamını kavramak ve buna göre hastanın uygun şekilde yönlendirilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1-Klinik biyokimya nedir? Klinik biyokimya laboratuvarı nasıl çalışır?,2-Karaciğer fonksiyon testleri ve testlerin yorumlanması.,3-Böbrek fonksiyon testleri ve idrar analizi.,4-İdrarın fiziksel ve kimyasal analizi uygulaması.,5-Anemiler, laboratuvar analizleri ve yorumlama.,6-İnsülin, diyabet ve tanı testleri.,7-Ara sınav.,8-Glukometreyle glukoz tayini.,9-Hiperlipidemiler ve klinik yorumu.,10-Enflamasyon.,11-Hormonlar ve klinik tanıya yaklaşım.,12-Vitaminler,13-Eser elementler.,14- Final sınavı.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1-Klinik biyokimya laboratuvarının işleyişini sorgulayabilecektir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.1.Klinik biyokimya laboratuvarındaki iş akışını kavrayabilecektir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.2.Eczacı bakış açısıyla klinik biyokimya test sonuç ilişkilerini karşılaştırabilecektir. 1, 10, 13, 2, 3, 4, 5 A, B, C, E
1.3.Klinik Biyokimya laboratuvar testlerinin normal ve hastalık durumlarındaki sonuçlarını sorgulayabilecektir. 13 E
2-Makro ve mikro moleküllerin normal ve hastalık durumundaki laboratuvar sonuçlarını sorgulayabilecektir. 1, 10, 13, 2, 3, 4, 5 A, B, C, E
2.1.Karbonhidrat metabolizmasını değerlendirmede kullanılan testleri (OGTT, HbA1C) yorumlayabilecektir. 1, 10, 13, 2, 3, 4, 5 A, B, C, E
2.2.Aterosklerozun ve kan lipidlerinin laboratuvar sonuçlarını sorgulayabilecektir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.3.Laboratuvarda karaciğer, böbrek fonksiyonlarını ve anemi sonuçlarını yorumlayabilecektir. 1, 10, 13, 2, 3, 4, 5 A, B, C, E
2.4.Hastalıklarda hormonların nasıl etkilendiğini sorgulayabilecektir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.5.Vitamin ve minerallerin yapısını ve fonksiyonlarını kavrayabilecektir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.6.Makro ve mikro minerallerin ve vitaminlerin metabolizmadaki önemini sorgulayabilecektir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3-Hastanın biyokimyasal bulgularını hasta öyküsü ile birleştirip, probleme çözüm geliştirme yeteneği kazanabilecektir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.1.Hastalıkların teşhis, takibi ve hastaların yaşam kalitesini yükseltmek için biyokimyasal parametreleri yorumlayabilecektir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.2.Tedavi planının oluşturulmasına katkı sağlayabilecektir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.3.Klinik parametrelerle besinlerin ve ilaçların etkileşimi konusunu yorumlayabilecektir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 13: Deney / Laboratuvar, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1-Klinik biyokimya nedir? Klinik biyokimya laboratuvarı nasıl çalışır? 1, 2, 3, 4
2 2-Karaciğer fonksiyon testleri ve testlerin yorumlanması. 1, 2, 3, 4
3 3-Böbrek fonksiyon testleri ve idrar analizi. 1, 2, 3, 4
4 4-İdrarın fiziksel ve kimyasal analizi uygulaması. 1, 2, 3, 4
5 5-Anemiler, laboratuvar analizleri ve yorumlama. 1, 2, 3, 4
6 6-İnsülin, diyabet ve tanı testleri. 1, 2, 3, 4
7 7-Ara sınav. 1, 2, 3, 4
8 8-Glukometreyle glukoz tayini. 1, 2, 3, 4
9 9-Hiperlipidemiler ve klinik yorumu. 1, 2, 3, 4
10 10-Enflamasyon. 1, 2, 3, 4
11 11-Hormonlar ve klinik tanıya yaklaşım. 1, 2, 3, 4
12 12-Vitaminler 1, 2, 3, 4
13 13-Eser elementler. 1, 2, 3, 4
14 14- Final sınavı. 1, 2, 3, 4
Kaynaklar
1-Biyokimya Laboratuvarı,Türkan Yiğitbaşı,Nesrin Emekli,Medipol Üniversitesi Yayınları 004,İstanbul,2013. 2-Harper’s Illustrated Bio chemistry, R.K. Murray, D.A. Bender, K.M. Botham, V.W. Rodwell,P.A. Weil, McGrawHill, 2009. 3- Lippincot’s Illustrated Reviews, Biochemistry, P.C. Champ, R.A. Harvey, D.R. Ferrier, LWW, 2008 4.Biyokimya (2. Baskı) Figen Gürdöl, Evin Ademoğlu, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2010

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 2 3 6
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 1 14
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 4 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 5 10
Performans Görevi, Bakım Planı 2 3 6
Toplam İş Yükü (Saat) 88
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu