Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ADLİ TOKSİKOLOJİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülden Zehra OMURTAG
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Sultan Mehtap BÜYÜKER, Öğr.Gör.Dr. Esma SÖYLEMEZ YEŞİLÇİMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kimyasallara maruziyetle ortaya çıkabilecek letal veya toksik etkinin nedensellik araştırmaları ve adli olayların aydınlatılması amacıyla toksikolojik analizlerin uygulanması ile ilgili bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Adli toksikolojinin esaslari,2. Toksik maddelerin sınıflandırılması,3. Toksik maddelerin sınıflandırılması,4. Toksik maddelerin sınıflandırılması,5. Toksik maddelerin sınıflandırılması,6. Adli toksikolojide analitik yöntemlerin önemi,7. Adli toksikolojide analitik yöntemlerin önemi,8. Zehirlenme sonucu meydana gelen ölümlerin toksikolojik açıdan incelenmesi,9. Zehirlenme sonucu meydana gelen ölümlerin toksikolojik açıdan incelenmesi,10. Kriminal zehirlenme vakalari,11. Forensik toksikolojide idrar ile yapılan çabuk test ve reaksiyonlar,12. Analiz ile ilgili yapılacak işlemler,13. Analiz ile ilgili yapılacak işlemler,14. Analiz ile ilgili yapılacak işlemler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler: 1, 10, 18, 22 A
1. Adli toksikolojinin esaslarını yorumlayabilecektir. 1, 18, 22 A
1.1. Toksik madde kaynaklarını örnekler. 1, 18, 2, 22 A
1.2. Doğal kaynaklı zehirleri sınıflar. 1, 18, 22 A
1.3. Anorganik zehirleri sınıflar. 1, 18, 22 A
1.4. Uçucu ve tarımsal kaynaklı zehirleri tanımlar. 1, 18, 22 A
2. Adli toksikolojide analitik yöntemleri değerlendirebilecektir. 1, 18, 22 A
2.1. Zehirlerin tanınmasında kimyasal ve biyolojik yöntemleri irdeler. 1, 18, 22 A
2.2. Zehirlerin tanınmasında spektral yöntemleri açıklar. 1, 18, 22 A
2.3. Zehirlerin tanınmasında kromatografik yöntemleri açıklar. 1, 12, 18, 22 A
3. Zehirlenmelerde post mortem değerlendirmeleri tartışabilecektir. 1, 18, 22 A
3.1. Post mortem numune alımıni açıklar. 1, 18, 22 A
3.2. Post mortem zehirlenmelerde zehiri tanımlar. 1, 18, 22 A
3.3. Post mortem zehirlenmelerde analiz verilerini değerlendirir. 1, 18, 22 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 22: probleme dayalı öğrenme
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Adli toksikolojinin esaslari
2 2. Toksik maddelerin sınıflandırılması
3 3. Toksik maddelerin sınıflandırılması
4 4. Toksik maddelerin sınıflandırılması
5 5. Toksik maddelerin sınıflandırılması
6 6. Adli toksikolojide analitik yöntemlerin önemi
7 7. Adli toksikolojide analitik yöntemlerin önemi
8 8. Zehirlenme sonucu meydana gelen ölümlerin toksikolojik açıdan incelenmesi
9 9. Zehirlenme sonucu meydana gelen ölümlerin toksikolojik açıdan incelenmesi
10 10. Kriminal zehirlenme vakalari
11 11. Forensik toksikolojide idrar ile yapılan çabuk test ve reaksiyonlar
12 12. Analiz ile ilgili yapılacak işlemler
13 13. Analiz ile ilgili yapılacak işlemler
14 14. Analiz ile ilgili yapılacak işlemler
Kaynaklar
Ders notu derste öğrencilere verilecektir.
Lowry W.T., Garriott J.C. Forensic Toxicology Controlled Substances and Dangerous Drugs, Plenum Press, New York, 1979

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu