Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FARMAKOTERAPİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Çağlar MACİT
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Çağlar MACİT, Prof.Dr. Hatice Kübra ELÇİOĞLU, Dr.Öğr.Üye. Neda TANER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrenciye, farmakoloji eğitimi boyunca edindiği farmakoloji bilgisini sık karşılaşılan hastalıklar temelinde irdeleyebilme yetisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Reçete bilgisi,2. Farmakovijilans bilgisi,3. Akılcı ilaç kullanımı bilgisi,4. Aşılar, toksoidler ve immun globülinler,5. Cinsel temasla geçen hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar,6. Radyolojik tanıda kullanılan ilaçlar ve radyofarmasötikler,7. Karaciğer ve safra kesesi hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar,8. Solunum sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar,9. Böbrek ve idrar yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar,10. Obstetrik ve jinekolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar,11. Anemi, vitaminler, beslenme ve kan ürünleri,12. Gastrointestinal sistem hastalıklarında kullanılan ilaçlar,13. Nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar,14. Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 2, 3 A, B, E
2.2.Bu ilaçların etki mekanizmalarını ve ilaç etkileşimlerini yorumlar. 1, 2, 3 A, B, C
2.3.Bu ilaçlara örnekler verir. 1, 12, 14, 2, 3, 4, 9 A, B, E
3.1.Reçete bilgilerini özetler. 1, 12, 2, 6, 8 A, C, E
3.2.Farmakovijilans bilgilerini özetler. 1, 12, 15, 2, 4, 6, 8 A, E
3.3.Akılcı ilaç kullanımı bilgilerini özetler. 1, 12, 14, 2, 4, 6, 8 A, C, E
1. Sık karşılaşılan hastalıklarda kullanılan ilaçları değerlendirir. 1, 12, 14, 18, 2, 3, 9 A, E
1.1. Bu ilaçlarının farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini özetler. 1, 10, 3 A, B, E
1.2. Bu ilaçların etki mekanizmalarını ve ilaç etkileşimlerini yorumlar. 1, 15, 2, 3 A, E
1.3. Bu ilaçlara örnekler verir. 1, 10, 18, 2, 3, 4 A, B, E
2. Aşılar, toksoidler, immun globülinler ile radyolojik tanıda kullanılan ilaçlar ve radyofarmasötikleri değerlendirir. 1, 2, 3, 9 A, B, E
2.1. Bu ilaçların farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini özetler. 1, 12, 2, 3 A, C, E
3. Reçete, farmakovijilans ve akılcı ilaç kullanımı bilgisini kazanır. 1, 15, 18, 2, 3, 9 A, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Reçete bilgisi
2 2. Farmakovijilans bilgisi
3 3. Akılcı ilaç kullanımı bilgisi
4 4. Aşılar, toksoidler ve immun globülinler
5 5. Cinsel temasla geçen hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar
6 6. Radyolojik tanıda kullanılan ilaçlar ve radyofarmasötikler
7 7. Karaciğer ve safra kesesi hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar
8 8. Solunum sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar
9 9. Böbrek ve idrar yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar
10 10. Obstetrik ve jinekolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar
11 11. Anemi, vitaminler, beslenme ve kan ürünleri
12 12. Gastrointestinal sistem hastalıklarında kullanılan ilaçlar
13 13. Nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar
14 14. Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar
Kaynaklar
Öğretim üyesinin notları öğrencilere verilecektir.
1. Kayaalp, SO: Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Ankara. 2. Kayaalp, SO: Klinik Farmakolojinin Esasları ve Temel Düzenlemeler, Ankara. 3. Hardman JG, Limbird LE, Eds.: Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, New York. 4. Katzung & Trevor: Farmakoloji, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 79
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu