Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MESLEKİ İNGİLİZCE II 3+0 3 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Onur KAVAK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Semih PALA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hayati fonksiyonların düzenlenmesini ve işleyişini sağlayan sistemler ve bu sistemlerle ilgili hastalıklar hakkında bilgi vermek ve İngilizce ifade gücünün geliştirilmesini sağlamak
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Ders Tanıtımı/ Tanımı,2. Dolaşım Sitemi ,3. Dolaşım Sistemi Hastalıkları,4. Kas İskelet Sistemi ,5. Kas İskelet Sistemi Hastalıkları,6. Sinir Sistemi,7. Akıl Sağlığı ve Hastalıklar,8. Uriner Sistem,9. Uriner Sistem Hastalıkları,10. Speaking Quiz,11. Hepatik Sistem,12. Hepatik Sistem Hastalıkları,13.Üreme Sistemi,14. Eczacılıkta bilimsel yayınların takibi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Genel kimyasal, biyolojik ve ilaçla ilgili terimleri tanımlayabilecektir. 1, 8 A
1.1. İngilizce kimyasal terimleri tanır. 1, 8 A
1.2. İngilizce biyolojik terimleri tanır. 1, 8 A
1.3. İngilizce ilaçla ilgili genel terimleri tanır. 1, 8 A
2. Yaygın olarak kullanılan İngilizce farmakolojik ve toksikolojik terim ve deyimleri kullanabilecektir. 1, 8 A
2.1. İlaç etkisi ile ilgili dökümanları değerlendirir. 1, 8 A
2.2. Toksik bileşiklerle ilgili dökümanları değerlendirir. 1, 8 A
2.3. İngilizce hastalık isimlerini tanır. 1, 8 A
3. İngilizce kaynaklardan mesleği ile ilgili konuları yorumlayabilecektir. 1, 8 A
3.1. İngilizce kaynakları tanır. 1, 8 A
3.2. İngilizce kaynaklardan bilgiye erişimi açıklar. 1, 8 A
3.3. İngilizce kaynaklardan bilgiyi Türkçeye uyarlar. 1, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Ders Tanıtımı/ Tanımı
2 2. Dolaşım Sitemi
3 3. Dolaşım Sistemi Hastalıkları
4 4. Kas İskelet Sistemi
5 5. Kas İskelet Sistemi Hastalıkları
6 6. Sinir Sistemi
7 7. Akıl Sağlığı ve Hastalıklar
8 8. Uriner Sistem
9 9. Uriner Sistem Hastalıkları
10 10. Speaking Quiz
11 11. Hepatik Sistem
12 12. Hepatik Sistem Hastalıkları
13 13.Üreme Sistemi
14 14. Eczacılıkta bilimsel yayınların takibi
Kaynaklar
Ders notları öğrenciye derste verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 70
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu