Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FARMAKOGNOZİ III 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fatma TOSUN
Dersi Verenler Prof.Dr. Fatma TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Lipitler, terpenoitler, lipid ve uçucu yağ taşıyan droglar Farmakognozi III dersinin konusunu oluşturmaktadır. Bu dersin amacı sabit yağlar ve uçucu yağların kimyasal yapısı, biyolojik etkileri ve kullanımları hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Lipitler,2. Lipit taşıyan droglar,3. Terpenoitlerin tanımı, biyosentezi ve özellikleri,4. Monoterpen ve seskiterpenlerin yapısı ve doğal kaynaklardaki dağılımı,5. Uçucu yağların tanımı, fonksiyonları, fiziksel özellikleri ve kimyasal yapıları,6. Uçucu yağların elde ediliş yöntemleri ve uçucu yağ içeren drogların ve uçucu yağların kalite kontrol yöntemleri,7. Uçucu yağların ve uçucu yağ içeren drogların farmakolojik özellikleri ve kullanımları.,8. Asiklik monoterpen taşıyan droglar,9. Monosiklik monoterpen ve Bisiklik monoterpen taşıyan droglar,10. Seskiterpen taşıyan droglar,11. Aromatik bileşik taşıyan uçucu yağ drogları,12. Reçine, oleoresin, oleogomresin ve balsam taşıyan droglar,13. Diterpenler, Triterpenler ve Tetraterpenler-Karotenoidler,14. Aromaterapi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 2, 3 A, B
1. Lipit içeren başlıca drogları sınıflandırabilecektir. 1, 2, 3 A, B, C
1.1. Terpenoitlerin biyogenetik oluşumunu tanımlar. 1, 2, 3 A, B, C
1.2. Terpenik bileşikleri sınıflandırır. 1, 2, 3 A, B, C
1.3. Uçucu yağların fiziksel ve kimyasal özelliklerini tanımlar. 1, 2, 3 A, B, C
1.4. Uçucu yağların elde ediliş yöntemlerini yorumlar. 1, 2, 3 A, B, C
2. Uçucu yağ içeren drogların biyolojik etkilerini yorumlayabilecektir. 1, 2, 3 A, B, C
2.1. Uçucu yağların farmakolojik etkilerini tartışır. 1, 2, 3 A, B, C
2.2. Uçucu yağların toksik etkilerini tanımlar. 1, 2, 3 A, B, C
2.3. Uçucu yağların kullanımlarını ifade eder. 1, 2, 3 A, B, C
3.1. Balsam droglarının biyolojik aktivitelerini yorumlayabilir. 1, 2, 3 A, B, C
3.2. Reçine, oleorezin ve balzamların elde ediliş yöntemlerini yorumlayabilir. 1, 2, 3 A, B, C
3.3. Karotenoitlerin biyolojik aktivitesini yorumlayabilir. 1, 2, 3 A, B, C
3. Reçine droglarının biyolojik aktivitelerini yorumlayabilecektir 1, 2, 3 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Lipitler
2 2. Lipit taşıyan droglar
3 3. Terpenoitlerin tanımı, biyosentezi ve özellikleri
4 4. Monoterpen ve seskiterpenlerin yapısı ve doğal kaynaklardaki dağılımı
5 5. Uçucu yağların tanımı, fonksiyonları, fiziksel özellikleri ve kimyasal yapıları
6 6. Uçucu yağların elde ediliş yöntemleri ve uçucu yağ içeren drogların ve uçucu yağların kalite kontrol yöntemleri
7 7. Uçucu yağların ve uçucu yağ içeren drogların farmakolojik özellikleri ve kullanımları.
8 8. Asiklik monoterpen taşıyan droglar
9 9. Monosiklik monoterpen ve Bisiklik monoterpen taşıyan droglar
10 10. Seskiterpen taşıyan droglar
11 11. Aromatik bileşik taşıyan uçucu yağ drogları
12 12. Reçine, oleoresin, oleogomresin ve balsam taşıyan droglar
13 13. Diterpenler, Triterpenler ve Tetraterpenler-Karotenoidler
14 14. Aromaterapi
Kaynaklar
Farmakognozi III ders notları öğrencilere verilecektir.
1. Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy, M. Heinrich, J. Barns, S. Gibbons, E.M. Williamson, Churchill Livingstone, London, 2004. 2. Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants, J. Bruneton, Lavousier Publishing, London, New York, 1999. 3. European Pharmacopoeia, 7.0. 4. Trease and Evans Pharmacognosy, William C. Evans, Elsevier, 16th Edition, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 31 31
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 108
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu