Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ UYGULAMA III 0+3 1,5 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Muhammet Davut ARPA
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Muhammet Davut ARPA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Steril ilaç şekillerinin formülasyon tasarımı, hazırlanması ve kalite kontrollerinin yapılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Demonstrasyon,2. Normal şartlar altında hazırlanan ampuller,3. İnert gaz akımı altında hazırlanan ampuller,4. Steril nötral zeytin yağı hazırlanması,5. Steril nötral zeytinyağı ile hormon içeren ampul hazırlanması,6. Çok dozlu parenteral preparat hazırlanması,7. Perfüzyon ve Ringer çözeltileri,8. Göz damlası hazırlanması,9. Göz banyosu ve lens çözeltisi hazırlanması,10. Kulak damlası hazırlanması,11. Burun damlası hazırlanması,12. Kalite kontroller,13. Otoklavda çalışma prensibinin anlatılması,14. Telafi çalışmaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1.1. Donma noktası alçalması vb. yöntemler ile izotonik çözelti hazırlar. 1, 10, 13, 15, 3 A, B
1.2. İzotonik preparat hazırlanmasında kullanılan ambalaj malzemelerini tanır. 1, 10, 13, 15, 3 A, B
2. Parenteral preparatları hazırlayabilecektir. 1, 10, 13, 15, 3 A, B
2.1. Ampul ve flakon formülasyonlarını tasarlar. 1, 10, 13, 15, 3 A, B
2.2. Parenteral ilaç şekillerinin kalite kontrollerini değerlendirir. 1, 10, 13, 15, 3 A, B
2.3. Farklı şartlar altında dolumu yapılan parenteral formülasyonları sınıflandırır. 1, 10, 13, 15, 3 A, B
2.4. Parenteral preparatlara ilave edilen yardımcı maddeleri tanımlar. 1, 10, 13, 15, 3 A, B
3. Göz, kulak ve burun preparatlarının hazırlanmasındaki önemli noktaları tanımlayabilecektir. 1, 10, 13, 15, 3 A, B
4. Parenteral preparatların hazırlanmasında ve sterilizasyonunda kullanılan cihazları tanımlayabilecektir. 1, 10, 13, 15, 3 A, B
4.1. Otoklavın çalışma prensibini açıklar. 1, 10, 13, 15, 3 A, B
1. İzotonik çözelti hazırlanmasında kullanılan hesaplama yöntemlerini değerlendirebilecektir. 1, 10, 13, 15, 3 A, B
3.1. Göz, kulak ve burun preparatlarına ilave edilen yardımcı maddeleri tanır. 1, 10, 13, 15, 3 A, B
3.2. Göz, kulak ve burun preparatları ile ilgili kalite sınırlarını açıklar. 1, 10, 13, 15, 3 A, B
4.2. Etüvde sterilize edilen materyalleri listeler. 1, 10, 13, 15, 3 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 13: Deney / Laboratuvar, 15: Problem Çözme, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Demonstrasyon
2 2. Normal şartlar altında hazırlanan ampuller
3 3. İnert gaz akımı altında hazırlanan ampuller
4 4. Steril nötral zeytin yağı hazırlanması
5 5. Steril nötral zeytinyağı ile hormon içeren ampul hazırlanması
6 6. Çok dozlu parenteral preparat hazırlanması
7 7. Perfüzyon ve Ringer çözeltileri
8 8. Göz damlası hazırlanması
9 9. Göz banyosu ve lens çözeltisi hazırlanması
10 10. Kulak damlası hazırlanması
11 11. Burun damlası hazırlanması
12 12. Kalite kontroller
13 13. Otoklavda çalışma prensibinin anlatılması
14 14. Telafi çalışmaları
Kaynaklar
Ders notu derste öğrencilere verilecektir.
Acartürk F, Ağabeyoğlu İ, Çelebi D, Değim T, Değim Z, Doğanay T, Taka S, Tırnaksız F. Modern Farmasötik Teknoloji. Türk Eczacılar Birliği Yayını, 2.baskı, Ankara, 2008. Zırh Gürsoy A (ed.). Farmasötik Teknoloji –Temel Konular ve Dozaj Şekilleri- Kontrollü Salım Sistemleri Derneği Yayını. 2.baskı. İstanbul, 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 56
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu