Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİTİRME PROJESİ UYGULAMA 0+6 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülden Zehra OMURTAG
Dersi Verenler Prof.Dr. Şeref DEMİRAYAK, Prof.Dr. Gülden Zehra OMURTAG, Prof.Dr. Fatma TOSUN, Prof.Dr. Barkın BERK, Dr.Öğr.Üye. Tuğba İDUĞ, Dr.Öğr.Üye. Çağlar MACİT, Dr.Öğr.Üye. Muhammet Davut ARPA, Dr.Öğr.Üye. Rashida Muhammad UMAR, Dr.Öğr.Üye. Ozan Emre EYUPOĞLU, Dr.Öğr.Üye. Ümit Can ERİM, Dr.Öğr.Üye. Zafer ŞAHİN, Dr.Öğr.Üye. Ayşegül HOŞ, Dr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL, Dr.Öğr.Üye. Neda TANER, Dr.Öğr.Üye. Hacer KARATAŞ BRISTOW, Dr.Öğr.Üye. Pınar Sinem OMURTAG ÖZGEN, Dr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK, Prof.Dr. Fatma Julide AKBUĞA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bir araştırma projesinin raporunun hazırlanmasını göstermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Bitirme projesi yazım kuralları,2. Bitirme projesi yazım kuralları,3. Bitirme projesi yazım sürecinin/deneysel sürecin tasarlanması,4. Bitirme projesi yazım sürecinin/deneysel sürecin tasarlanması,5. Bitirme projesi yazım sürecinin/deneysel sürecin tasarlanması,6. Bitirme projesi yazım sürecinin/deneysel sürecin tasarlanması,7. Proje Taslağının sunumu,8. Bitirme projesinin yazımı/deneysel sonuçların değerlendirilmesi,9. Bitirme projesinin yazımı/deneysel sonuçların değerlendirilmesi,10. Bitirme projesinin yazımı/deneysel sonuçların değerlendirilmesi,11. Bitirme projesinin yazımı/deneysel sonuçların değerlendirilmesi,12. Bitirme projesinin yazımı/deneysel sonuçların değerlendirilmesi,13. Bitirme projesinin sunumu,14. Bitirme projesinin sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 13, 16, 8 B
1. Proje yazım kurallarını değerlendirebilecektir. 1, 10, 16, 8 B
1.1. Proje yazımını/deneysel süreci planlar 1, 10, 13, 14, 16, 18, 8 B, F
1.2. Proje yazımını/deneysel süreci uygular. 1, 10, 13, 14, 16, 18, 8 B, F
1.3. Proje sunumunu hazırlar. 1, 10, 16, 8 B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 16: Proje Temelli Öğrenme, 18: Vaka Çalışması, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: B: Sözlü Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Bitirme projesi yazım kuralları
2 2. Bitirme projesi yazım kuralları
3 3. Bitirme projesi yazım sürecinin/deneysel sürecin tasarlanması
4 4. Bitirme projesi yazım sürecinin/deneysel sürecin tasarlanması
5 5. Bitirme projesi yazım sürecinin/deneysel sürecin tasarlanması
6 6. Bitirme projesi yazım sürecinin/deneysel sürecin tasarlanması
7 7. Proje Taslağının sunumu
8 8. Bitirme projesinin yazımı/deneysel sonuçların değerlendirilmesi
9 9. Bitirme projesinin yazımı/deneysel sonuçların değerlendirilmesi
10 10. Bitirme projesinin yazımı/deneysel sonuçların değerlendirilmesi
11 11. Bitirme projesinin yazımı/deneysel sonuçların değerlendirilmesi
12 12. Bitirme projesinin yazımı/deneysel sonuçların değerlendirilmesi
13 13. Bitirme projesinin sunumu
14 14. Bitirme projesinin sunumu
Kaynaklar
Ders notu öğrenciye verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu