Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FARMAKOGNOZİ II 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fatma TOSUN
Dersi Verenler Prof.Dr. Fatma TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bitkilerden ve diğer doğal kaynaklardan elde edilen amino asitlerin, enzimlerin ve alkaloitlerin sınıflandırılmalarını, biyosentezlerini, biyolojik aktivitelerini ve kimyasal özelliklerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Alkaloitler, tanımı ve özellikleri,2. Protoalkaloitler,3. Piperidin ve Piridin Alkaloitleri,4. Tropan Alkaloitleri,5. Pirolizidin ve Kinolizidin Alkaloitleri,6. İndol Alkaloitleri-Ergolin alkaloitleri, monoterpenoid indol alkaloitleri,7. Kinolin Alkaloitleri,8. İzokinolin alkaloitleri-morfinan alkaloitleri,9. İzokinolin Alkaloitleri-Benziltetrahidroizokinolinler,10. İzokinolin Alkaloitleri-Monoterpen izokinolinler,11. Purin bazları,12. Terpenoidal ve steroidal alkaloitler,13. Amino asitler, Lektinler,14. Enzimler, protein yapısında doğal tatlandırıcılar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 10, 14, 2, 3 A, B, C
1. Alkaloitleri tanımlar, genel özelliklerini ve kimyasal sınıflandırılamarını tartışabilir. 1, 10, 14, 2, 3 A, B, C
1.1 Alkaloitlerin farmakolojik etkilerini açıklar. 1, 10, 14, 2, 3 A, B, C
1.2. Alkaloit içeren drogları listeleyebilir. 1, 10, 14, 2, 3 A, B, C
1.3. Ergo alkaloitlerinin kullanılmalarında dikkat edilecek durumları değerlendirebilir. 1, 10, 14, 2, 3 A, B, C
2. Bazı alkaloitlerin antikanser ajan olarak kullanılmalarını tartışabilir. 1, 10, 14, 2, 3 A, B, C
2.1. Izokinolin alkaloitlerinin biyolojik aktiviterini tartışabilir. 1, 10, 14, 2, 3 A, B, C
2.2. Tropan alkaloitlerinin biyolojik aktivitesini tartışabilir 1, 10, 14, 2, 3 A, B, C
2.3. Terpenoidal alkaloitlerin biyolojik aktivitesini tartışabilir 1, 10, 14, 2, 3 A, B, C
3. Amino asitlerin biyosentetik yolaklardaki fonksiyonlarını özetler. 1, 10, 14, 2, 3 A, B, C
3.1. Lektinlerin biyolojik etkilerini tartışabilir 1, 10, 14, 2, 3 A, B, C
3.2. Enzimlerin sınıflandırılmasını, tedavide kullanılışlarını açıklar. 1, 10, 14, 2, 3 A, B, C
3.3. Protein yapısındaki doğal tatlandırıcıları tartışabilir. 1, 10, 14, 2, 3 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Alkaloitler, tanımı ve özellikleri
2 2. Protoalkaloitler
3 3. Piperidin ve Piridin Alkaloitleri
4 4. Tropan Alkaloitleri
5 5. Pirolizidin ve Kinolizidin Alkaloitleri
6 6. İndol Alkaloitleri-Ergolin alkaloitleri, monoterpenoid indol alkaloitleri
7 7. Kinolin Alkaloitleri
8 8. İzokinolin alkaloitleri-morfinan alkaloitleri
9 9. İzokinolin Alkaloitleri-Benziltetrahidroizokinolinler
10 10. İzokinolin Alkaloitleri-Monoterpen izokinolinler
11 11. Purin bazları
12 12. Terpenoidal ve steroidal alkaloitler
13 13. Amino asitler, Lektinler
14 14. Enzimler, protein yapısında doğal tatlandırıcılar
Kaynaklar
Farmakognozi II Ders Notları öğrencilere verilecektir.
Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants, Jean Bruneton, Intercept Ltd., 2nd Edition, 1999. Trease and Evans Pharmacognosy, William C. Evans, Elsevier, 16th Edition, 2009. Farmakognozi Cilt 2, M. Tanker ve N. Tanker, Ankara Üniversitesi Basımevi, Yayın no. 65, 1990.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 31 31
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 108
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu