Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİYOTEKNOLOJİK ÜRÜNLER VE BİYOBENZER İLAÇLAR 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fatma Julide AKBUĞA
Dersi Verenler Prof.Dr. Fatma Julide AKBUĞA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Rekombinant DNA teknolojisi, biyotenolojik ürünler ve biyobenzer ilaçları güncel gelişmeler eşliğinde öğrencilere aktarmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Rekombinant DNA teknolojisi, ve genlerin prokaryot ve ökaryotik hücrelerde ekspresyonu,2. Fermentasyon Teknolojisi,3. Farmasötik biyoteknoloji kökenli biyolojik ilaçlar, farmasötik kalite güvence sistemi , kalite risk yönetimi ve risk temelli ruhstlandırılma süreçleri, farmakovijilans, biyovijilans, vijilans ve iyi uygulamaları,4. Farmasötik biyoteknoloji kökenli biyolojik ilaçlar: endüstriyel üretim ve iyi üretim uygulamaları (GMP),5. Protein yapısındaki bir biyofarmasötiğin saflaştırılması, karakterizasyonu ve müstahzar haline getirilmesi: Ultrafiltrasyon-Kromatografi ile ileri saflaştırma,6. Rekombinant biyofarmasötikler I: monoklonal antikorlar, aşı salım sistemleri ve adjuvanlar, Sitokinler), Hücre Kültürü,7. Rekombinant Biyofarmasötikler II : İnsulin, terapötik hormonlar, terapötik enzimler ve pıhtılaşma ile ilgili ilaçlar ve eritropoietin,8. Rekombinant protein ve nükleik asit kökenli ilaçlarda hedeflendirme, pegilasyon teknolojileri ve gelişmeler,9. Bitkisel Biyofarmasötikler (Bitki ve doku kültürü tarihçesi, sekonder metabolitler ve elde edilişleri),10. Biyobenzer ilaçlar,11. Biyobenzer ilaçlar,12. Farmasötik biyoteknolojide inovatif ilaçlar, bireysel ilaçlar, yetim ilaçlar, AR-GE stratejileri, politikalar,13. Biyoteknolojik ilaçlarda etik, güvenlik patent ve ruhsatlandırma,14. Biyoteknolojik ilaçlarda etik, güvenlik patent ve ruhsatlandırma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler; 1, 10 A
1. Biyoteknoljiyi ve Rekombinant DNA teknolojisini açıklayabilecektir. 1, 10 A
1.1. Biyoteknolojiyi tanımlar. 1, 10 A
1.2. Rekombinant DNA teknolojisinin aşamalarını anlatır. 1, 10 A
2. Peptid ve protein yapısındaki biyoteknolojik ürünleri sınıflandırabilecektir. 1, 10 A
2.1. Rekombinant biyofarmasötiklerin hazırlanışlarını anlatır. 1, 10 A
2.2. Rekombinant biyofarmasötikleri tanımlar. 1, 10 A
2.3. Hücre kültürü uygulamalarını özetler. 1, 10 A
3. Biyobenzer ilaçları tanımlayabilecektir. 1, 10 A
3.1. Biyobenzer ilaçlar ile ilgili ruhsatlandırma ve patent gerekliliklerini açıklar. 1, 10 A
3.2. Biyobenzer ilaçların özelliklerini anlatır. 1, 10 A
4. Biyoteknolojik ilaçlardaki yeni gelişmeleri, güvenlik, etik konularını aktarabilecektir. 1, 10 A
4.1. Biyoteknolojik ilaçların etik ve güvenlik sorunlarını saptar. 1, 10 A
4.2. Biyoteknolojik ilaçlar ile ilgili yeni teknolojileri anlatır. 1, 10 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Rekombinant DNA teknolojisi, ve genlerin prokaryot ve ökaryotik hücrelerde ekspresyonu
2 2. Fermentasyon Teknolojisi
3 3. Farmasötik biyoteknoloji kökenli biyolojik ilaçlar, farmasötik kalite güvence sistemi , kalite risk yönetimi ve risk temelli ruhstlandırılma süreçleri, farmakovijilans, biyovijilans, vijilans ve iyi uygulamaları
4 4. Farmasötik biyoteknoloji kökenli biyolojik ilaçlar: endüstriyel üretim ve iyi üretim uygulamaları (GMP)
5 5. Protein yapısındaki bir biyofarmasötiğin saflaştırılması, karakterizasyonu ve müstahzar haline getirilmesi: Ultrafiltrasyon-Kromatografi ile ileri saflaştırma
6 6. Rekombinant biyofarmasötikler I: monoklonal antikorlar, aşı salım sistemleri ve adjuvanlar, Sitokinler), Hücre Kültürü
7 7. Rekombinant Biyofarmasötikler II : İnsulin, terapötik hormonlar, terapötik enzimler ve pıhtılaşma ile ilgili ilaçlar ve eritropoietin
8 8. Rekombinant protein ve nükleik asit kökenli ilaçlarda hedeflendirme, pegilasyon teknolojileri ve gelişmeler
9 9. Bitkisel Biyofarmasötikler (Bitki ve doku kültürü tarihçesi, sekonder metabolitler ve elde edilişleri)
10 10. Biyobenzer ilaçlar
11 11. Biyobenzer ilaçlar
12 12. Farmasötik biyoteknolojide inovatif ilaçlar, bireysel ilaçlar, yetim ilaçlar, AR-GE stratejileri, politikalar
13 13. Biyoteknolojik ilaçlarda etik, güvenlik patent ve ruhsatlandırma
14 14. Biyoteknolojik ilaçlarda etik, güvenlik patent ve ruhsatlandırma
Kaynaklar
Ders notu derste öğrencilere verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu