Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ECZACILIĞA YÖNLENDİRME VE ETİK PRENSİPLER 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülden Zehra OMURTAG
Dersi Verenler Prof.Dr. Gülden Zehra OMURTAG, Öğr.Gör.Dr. Metin UYAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Eczacılık Fakültesinin eğitim sistemi, kanunlar, yönetmelikler ve 5 yıllık eğitim boyunca ders verecek anabilim dallarının içeriklerini değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Giriş, anayasa ve kanunlardaki üniversitelerle ilgili hükümler, yükseköğretim kanunundaki temel kavramlar,,2.Üniversite, fakülte, yüksekokul, bölüm, anabilim dalı, bilim dalı kavramları, Medipol Üniversitesinin ve Eczacılık Fakültesinin tanıtılması,,3.Eczacılık- eczacı kavramları, görevler, sorumluluklar,4.Eczacılıkla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,,5.Türk Eczacıları Birliği, Bölge Eczacı Odaları, Dünya Sağlık Örgütü,,6.Uluslararası Eczacılık Federasyonu, çeşitli yabancı eczacılık birlikleri,7.Sağlık ve hastalık kavramları,8.İlaç, ilaç etkin maddesi, ilaç yardımcı maddesi kavramları,,9.İlaçların sınıflandırılması, ilaçların fiyatlandırılması,10.Eczane kavramı, ecza deposu kavramı, ilaç sanayinin tanıtılması,11.Sağlığı koruma ve tedavide eczacıya düşen görev ve sorumluluklar,12.Reçete kavramı,13.Deontoloji ve etik kavramı,,14.Eczacılıkta araştırma ve yayın kavramı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.0.Fakültenin eğitim sistemini eleştirebilecektir. 1, 10 A
1.1.Eczacılıkla ilgili anayasa ve kanun hükümlerini yorumlar 1, 10 A
1.2.İstanbul Medipol Üniversitesi ve Eczacılık Fakültesinin Eğitim Öğretim Yönetmelik ve yönergesini yorumlar 1, 10 A
1.3.Türk Eczacılık Fakülteleri eğitim sistemlerini yorumlar. 1, 10 A
1.4.Fakültede mevcut anabilim dallarının mesleğe katkılarını tanımlar 1, 10 A
2.Eczacılıkla ilgili meslek kuruluşlarını tanıyabilecektir. 1, 10 A
2.1.Ulusal ve uluslararası eczacılık meslek kuruluşlarını tanımlar. 1, 10 A
2.2.İlaç ve ilgili kavramları tanımlar. 1, 10 A
2.3.Eczacılıkta araştırma ve yayın ilkelerini yorumlar. 1, 10 A
3.Eczacının çalışma alanlarını ve etik kuralları tanıyabilecektir. 1, 10 A
3.1.Eczane Eczacılığını tanımlar. 1, 10 A
3.2.Hastane Eczacılığını tanımlar. 1, 10 A
3.3.İlaç Endüstrisinde Eczacının yerini tanımlar. 1, 10 A
3.4.Eczacılık etik kurallarını tanımlar 1, 10 A
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 10 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Giriş, anayasa ve kanunlardaki üniversitelerle ilgili hükümler, yükseköğretim kanunundaki temel kavramlar,
2 2.Üniversite, fakülte, yüksekokul, bölüm, anabilim dalı, bilim dalı kavramları, Medipol Üniversitesinin ve Eczacılık Fakültesinin tanıtılması,
3 3.Eczacılık- eczacı kavramları, görevler, sorumluluklar
4 4.Eczacılıkla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
5 5.Türk Eczacıları Birliği, Bölge Eczacı Odaları, Dünya Sağlık Örgütü,
6 6.Uluslararası Eczacılık Federasyonu, çeşitli yabancı eczacılık birlikleri
7 7.Sağlık ve hastalık kavramları
8 8.İlaç, ilaç etkin maddesi, ilaç yardımcı maddesi kavramları,
9 9.İlaçların sınıflandırılması, ilaçların fiyatlandırılması
10 10.Eczane kavramı, ecza deposu kavramı, ilaç sanayinin tanıtılması
11 11.Sağlığı koruma ve tedavide eczacıya düşen görev ve sorumluluklar
12 12.Reçete kavramı
13 13.Deontoloji ve etik kavramı,
14 14.Eczacılıkta araştırma ve yayın kavramı
Kaynaklar
Ders notu öğrencilere verilecektir
http://www.medipol.edu.tr/Sayfalar/Yonerge-ve-Yonetmelikler/Yonerge-ve-Yonetmelikler/85.aspx http://www.teb.org.tr/ http://www.fip.org/

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 88
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu