Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ANALİTİK KİMYA UYGULAMA II 0+3 1,5 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ümit Can ERİM
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ümit Can ERİM, Dr.Öğr.Üye. Pınar Sinem OMURTAG ÖZGEN, Prof.Dr. Ali Osman AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kantitatif (nicel) kimyasal analiz yöntemlerinden gravimetrik ve volumetrik analiz metotlarının esaslarını öğretmek ve laboratuvarda uygulatmak. Kantitatif analizde kullanılan çeşitli enstrümental analiz yöntemlerini öğretmek ve bunları laboratuvarda uygulama becerisini kazandırmak.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Gravimetrik analiz ve sülfat tayini,2. Asit-baz titrasyonları; standart çözelti hazırlama ve sodyum hidroksit tayini,3. Standart çözelti hazırlama ve hidroklorik asit tayini,4. Karbonat ve bikarbonat karışımı tayini,5. Çöktürme titrasyonları; AgNO3 ile klorür tayini,6. Kompleksometrik titrasyonlar; EDTA ile kalsiyum ve magnezyum karışımı tayini,7. Yükseltgenme-indirgenme titrasyonları; permanganat çözeltisi ile H2O2 tayini,8. Sodyum tiyosülfat çözeltisi ile (iyodometrik) bakır tayini,9. Çeşitli yağların yağ asidi oranlarının gaz kromatografisi (GC) ile belirlenmesi,10. Çeşitli yağların yağ asidi oranlarının gaz kromatografisi (GC) ile belirlenmesi,11. Ultraviyole (UV) spektrometresiyle ağrı kesicilerde aspirin ve kafein tayini,12. IR spektrometresiyle kantitatif analiz,13. İyon değiştirme kromatografisi,14. Telafi haftası; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Gravimetrik analizin esaslarını ve uygulama yöntemlerinin stokiyometrisini tartışabilecektir. 1, 13, 14, 15, 2 A, B, C, E, F
1.1. Gravimetrik sülfat analizini ve buna benzer analizleri yorumlar. 1, 13, 14, 15, 2 A, B, C, E, F
1.2. Gravimetrik analizin stokiyometrisini açıklar. 1, 13, 14, 15, 2 A, B, C, E, F
2. Volumetrik analizin esaslarını ve uygulama yöntemlerini tartışabilecektir. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
2.1. Standart çözelti hazırlanmasını ve ayarlanmasını açıklar. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
2.2. Volumetrik asit ve baz tayinini yorumlar 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
2.3. Karbonat ve bikarbonat analizini açıklar. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
3. Çöktürme titrasyonlarının esaslarını ve uygulama yöntemlerini tartışabilecektir. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
3.1. Arjantometrik klorür tayinini yorumlar. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
4. Kompleksometrik titrasyonlarının esaslarını ve uygulama yöntemlerini tartışabilecektir. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
4.1. EDTA ile kalsiyum ve magnezyum analizini açıklar. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
5. Yükseltgenme-indirgenme titrasyonlarının esaslarını ve uygulama yöntemlerini tartışabilecektir. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
5.1. Permanganat çözeltisi ile H2O2 tayinini açıklar. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
5.2. Sodyum tiyosülfat çözeltisi ile bakır tayinini yorumlar. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
6. Kromotografik analiz yöntemlerinin esasını ve uygulama yöntemlerini tartışabilecektir. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
6.1. Gaz kromatografisi ile yağların yağ asidi oranlarının belirlenmesini açıklar. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
6.2. İyon değiştirme kromatografisini yorumlar. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
7. Ultraviyole (UV) spektrometresiyle analiz yöntemlerinin esasını ve uygulama yöntemlerini tartışabilecektir. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
7.1. UV spektrometresiyle aspirin ve kafein tayini açıklar. 1, 13, 14, 15, 5 A, B, C, E
8. Analizde IR spektrometresi uygulamalarının esasını ve uygulama yöntemlerini tartışabilecektir. 1, 12, 13, 15, 2, 5 A, B, C, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Gravimetrik analiz ve sülfat tayini
2 2. Asit-baz titrasyonları; standart çözelti hazırlama ve sodyum hidroksit tayini
3 3. Standart çözelti hazırlama ve hidroklorik asit tayini
4 4. Karbonat ve bikarbonat karışımı tayini
5 5. Çöktürme titrasyonları; AgNO3 ile klorür tayini
6 6. Kompleksometrik titrasyonlar; EDTA ile kalsiyum ve magnezyum karışımı tayini
7 7. Yükseltgenme-indirgenme titrasyonları; permanganat çözeltisi ile H2O2 tayini
8 8. Sodyum tiyosülfat çözeltisi ile (iyodometrik) bakır tayini
9 9. Çeşitli yağların yağ asidi oranlarının gaz kromatografisi (GC) ile belirlenmesi
10 10. Çeşitli yağların yağ asidi oranlarının gaz kromatografisi (GC) ile belirlenmesi
11 11. Ultraviyole (UV) spektrometresiyle ağrı kesicilerde aspirin ve kafein tayini
12 12. IR spektrometresiyle kantitatif analiz
13 13. İyon değiştirme kromatografisi
14 14. Telafi haftası
Kaynaklar
[1] Aydın, A. O., Analitik Kimya Lab.- II Ders Notu, Sakarya, 2010. [2]. Dündar, M. Ş., Enstrümental Analiz Lab. Deney Kitabı, Sakarya, 2008. [3] Gündüz, T, Kantitatif Analiz Laboratuvar Kitabı Gazi Kitabevi, Ankara, 2005. [4]. Kılıç, E., Köseoğlu, F., Yılmaz, H., (Çeviri editörleri), Enstrumantal Analiz İlkeleri, Skoog-Holler-Nieman, Bilim yayıncılık, Ankara, 2000.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 1 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 5 1 5
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu