Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ENDÜSTRİDE ECZACILIK 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Muhammet Davut ARPA
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Muhammet Davut ARPA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İlaç endüstrisinin en önemli temel taşı olan eczacının sektör hakkındaki bilgisini eczacılık ve mühendislik bilgileri ışığında yorumlayarak öğrencileri bilgilendirmektir
Dersin İçeriği Bu ders; 1. İlaç Endüstrisinde Temel İşlemler,2. Elektroteknik/Mekatronik,3. Kalifikasyon/Validasyon (Bilgisayarlı sistemler dahil),4. HVAC sistemleri,Temiz oda tasarımı,WFI sistemleri,5. İlaç Endüstrisinde Proses ve Analitik Teknolojileri (PAT),6. İlaç Endüstrisinde Proses ve Analitik Teknolojileri (PAT),7. İlaçta QbD (Quality by Design),8. PAT ve QbD uygulamalarına ait örnekler,9. PAT ve QbD uygulamalarına ait örnekler,10. Ambalajlama Teknikleri ve Teknolojileri,11. İlaç Analizlerinde mühendislik açısından yaklaşım,12. İlaç Üretiminde Hijyen ve Sanitasyon,13. Kalite Yönetimi ve Sistemleri,14. EMEA, FDA,ICH güncel kılavuzları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. İlaç endüstrisindeki temel işlemleri tanımlayabilecektir. 1, 13, 14, 15 A
1.1. İlaç endüstrisindeki temel işlemleri kavrar. 1, 14, 15 A
1.2. İlaç endüstirisindeki temel işlemlerde kullanılan cihazları tanır. 1, 13, 14, 16, 2 A
2. Kalifikasyon ve validasyon konularını endüstri eczacısı gibi değerlendirebilecektir. 10, 13, 14, 15, 16, 2, 3 A
2.1. Kalifikasyon ve validasyonu tanımlar. 1, 14, 8 A
2.2. Kalifikasyonu sınıflandırır. 1, 13, 14, 15 A
2.3. Kalifikasyon ve validasyon gerekliliklerini saptar. 1, 10, 3 A
3. İlaç endüstrisindeki PAT, QbD gibi kavramları yorumlayabilecektir. 1, 15, 2 A
3.1. PAT ve QbD kavramlarını tanımlar. 1 A
3.2. İlaç teknolojisindeki Proses ve Analitik Teknolojileri yorumlar. 1, 2 A
3.3. İlaç endüstrisinde QbD’nin avantajlarını anlatır. 1, 10, 3 A
4. Ambalajlama teknolojilerini ayırt edebilecektir. 1 A
4.1. Ambalajlama tekniklerini kavrar 1 A
4.2. Ambalajlama teknolojisinin inceliklerini anlatır. 1 A
5. Kalite güvence ile ilgili tüm kavramları tanımlayabilecektir. 1, 14, 15, 2, 3 A
5.1. İlaçta kalitenin tanımını yapar. 1 A
5.2. İlaçta kalite güvenceyi sınıflandırır. 1, 10, 2, 3 A
6. ICH, EMEA, FDA gibi organizasyonların güncel kılavuz ve mevzuatlarını yorumlayabilecektir. 1, 14 A
6.1. Yeni ICH kılavuzlarını açıklar. 1 A
6.2. FDA, EMEA kuruluşlarının görevlerini tanımlar. 1 A
6.3. Bu kuruluşların mevzuat ve kılavuzlarını değerlendirir. 1 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. İlaç Endüstrisinde Temel İşlemler
2 2. Elektroteknik/Mekatronik
3 3. Kalifikasyon/Validasyon (Bilgisayarlı sistemler dahil)
4 4. HVAC sistemleri,Temiz oda tasarımı,WFI sistemleri
5 5. İlaç Endüstrisinde Proses ve Analitik Teknolojileri (PAT)
6 6. İlaç Endüstrisinde Proses ve Analitik Teknolojileri (PAT)
7 7. İlaçta QbD (Quality by Design)
8 8. PAT ve QbD uygulamalarına ait örnekler
9 9. PAT ve QbD uygulamalarına ait örnekler
10 10. Ambalajlama Teknikleri ve Teknolojileri
11 11. İlaç Analizlerinde mühendislik açısından yaklaşım
12 12. İlaç Üretiminde Hijyen ve Sanitasyon
13 13. Kalite Yönetimi ve Sistemleri
14 14. EMEA, FDA,ICH güncel kılavuzları
Kaynaklar
Ders notu derste öğrencilere verilecektir.
- Pharmaceutical Engineering, K Sambamurthy, 2007 - Pharmaceutical Process Engineering, AJ Hickey, D Gonderton, 2001 - Pharmaceutical Production: An Engineering Guide, B Bennett, G Cole, 2003

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu