Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İLAÇTA PAZARLAMA 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülden Zehra OMURTAG
Dersi Verenler Öğr.Gör. Serkan Aykut ADALMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İlaçta pazarlama ve satışın temel prensipleri yanında, pazarlama ve satış personelleri hakkında temel bilgileri öğreterek, öğrencilere ilacın pazarını yapılandırabilecekleri gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Pazarlama ve Satış Nedir,2. İlaçta Ürün Yaşam Döngüsü (Eğilimler, Tanımlama, Onay ve İzleme),3. Yeni Ürün Geliştirme (Ar-Ge) ve Pazarda Büyüme Stratejileri,4. Pazarlama-Satış Personelleri ve Görevleri,5. Fiyatlandırma,6. İlaçta Marka ve Patent,7. İlaçta Tanıtım ve Tutundurma Faaliyetleri,8. Pazarlama ve Etik,9. İlaç ve Sürdürülebilirlikteki Rolü,10. Eczane ve Tasarımı,11. İlaç Sektöründe Pazarlama ve Satış Gücü,12. İlaç Pazarlama ve Satışında İletişimin Önemi,13. Takım Oyunu Olarak Satış ve Pazarlama,14. İlaç Pazarlama Bilgi Sistemleri (IMS, Medula, RxMedia); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 12, 15, 4, 8
1. İlacın piyasadaki pazarını yapılandırabilecektir. 1, 14
1.1. Ürünün yaşam döngüsünü çözümler. 1, 22 A
1.2. Ürünün pazar araştırmasını rapor eder. 15, 22 A
1.3. Ürüne, pazarda büyüme stratajeleri belirler. 1, 22 A
1.4. Ürüne, piyasaya en uygun fiyatlandırmayı belirler. 1, 16, 22 A
2. İlaç sektöründe pazarlama ve satışı tasarlayabilecektir. 1, 22 A
2.1. Piyasada ilacın pazarlama ve satış gücünü yönetir. 1, 22 A
2.2. Satış ve pazarlamada takım oyununu yönetir. 1, 22 A
3. İlaç pazarlama bilgi sistemlerini kullanabilecektir. 1, 22 A
3.1. RxMedia’yı tanır. 1, 22 A
3.2. Medula’yı tanır. 1, 22 A
3.3. IMS’yi tanır. 1, 22 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 22: probleme dayalı öğrenme, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Pazarlama ve Satış Nedir
2 2. İlaçta Ürün Yaşam Döngüsü (Eğilimler, Tanımlama, Onay ve İzleme)
3 3. Yeni Ürün Geliştirme (Ar-Ge) ve Pazarda Büyüme Stratejileri
4 4. Pazarlama-Satış Personelleri ve Görevleri
5 5. Fiyatlandırma
6 6. İlaçta Marka ve Patent
7 7. İlaçta Tanıtım ve Tutundurma Faaliyetleri
8 8. Pazarlama ve Etik
9 9. İlaç ve Sürdürülebilirlikteki Rolü
10 10. Eczane ve Tasarımı
11 11. İlaç Sektöründe Pazarlama ve Satış Gücü
12 12. İlaç Pazarlama ve Satışında İletişimin Önemi
13 13. Takım Oyunu Olarak Satış ve Pazarlama
14 14. İlaç Pazarlama Bilgi Sistemleri (IMS, Medula, RxMedia)
Kaynaklar
Ders notu öğrenciye verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu