Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KLİNİK ECZACILIK 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Rashida Muhammad UMAR
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Rashida Muhammad UMAR, Dr.Öğr.Üye. Neda TANER, Dr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Klinik eczacılık ve hasta odaklı kavramları tanıtmak, klinik eczacının akılcı ilaç kullanımı ve hasta tedavisinin başarıya ulaşmasında üstlenebileceği rolleri akut ve kronik olgular üzerinden göstermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Klinik Eczacılığa Giriş, Hasta Odaklı Kavramlar, Dünyada ve Türkiye'de Mevcut Durum,Terapötik ilaç izlemi ve laboratuar sonuçların değerlendirlmesi,Astım ve KOAH ,Üst ve Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları ,Peptik Ülser ve Reflu,İshal ve Kabızlık ,Non Steroidal Anti-inflammatuvar ilaçlar, ağrı ve ateş ,Diyabet,Hipertansiyon ,Böbrek Yetmezliği ,Hiperlipidemi ,Koroner arter hastalığı,kalp yetmezliği ,Konstipasyon ve İshal ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 12, 18 A
1. Klinik eczacılık ve hasta odaklı eczacılık kavramlarını tanıyabilecektir 1, 10, 18 A
1.1. Klinik eczacılığı ve hasta odaklı diğer kavramları tanımlar. 1, 10 A
1.2. Eczacının genel ve spesifik klinik rollerini bilir. 1, 10, 20, 21 A
1.3. Klinik eczacılık, farmasötik bakım ve iyi eczacılık uygulamaları arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1, 12 A
1.4. Dokuz yıldızlı eczacı kavramını tanır. 1, 10 C
2. Toplumda sıkça görülen bazı akut ve kronik hastalıkların tedavisinde eczacının rollerini tartışabilecektir. 1, 10, 12, 18 C
2.1. Kronik ve akut hastalıkların yönetiminde eczacıya düşen başlıca görevleri yorumlar. 1, 10, 12, 3 A
1.5. Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini açıklar. 1, 10 A, C
2.2. Hastalıkların tedavisine güncel yaklaşımları ifade eder. 1, 10, 12, 18, 20, 3 A, E
2.3. Geriatri, pediyatri, gebelik ve laktasyon gibi özel durumlarda ilaç tercihi ve ilaç kullanımı hakkında danışmanlık kaynaklarını tanır. 1, 10, 20, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 20: Bakım Planı, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Klinik Eczacılığa Giriş, Hasta Odaklı Kavramlar, Dünyada ve Türkiye'de Mevcut Durum Kaynaklar
2 Terapötik ilaç izlemi ve laboratuar sonuçların değerlendirlmesi Kaynaklar
3 Astım ve KOAH Kaynaklar
4 Üst ve Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları Kaynaklar
5 Peptik Ülser ve Reflu Kaynaklar
6 İshal ve Kabızlık Kaynaklar
7 Non Steroidal Anti-inflammatuvar ilaçlar, ağrı ve ateş Kaynaklar
8 Diyabet Kaynaklar
9 Hipertansiyon Kaynaklar
10 Böbrek Yetmezliği Kaynaklar
11 Hiperlipidemi Kaynaklar
12 Koroner arter hastalığı Kaynaklar
13 kalp yetmezliği Kaynaklar
14 Konstipasyon ve İshal Kaynaklar
Kaynaklar
Verilen her konuya ilişkin ders notu çıktısı verilecektir. Kaynak kitaplar: 1. Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach 2. COMMUNITY AND CLINICAL PHARMACY SERVICES - A STEP-BY-STEP APPROACH 3. Oxford Handbook of Clinical Pharmacy 4. Clinical Pharmacy and Therapeutics Diğer: Güncel dönemlik yayınlanan tedavi rehberleri (Guidelines)
Applied Therapeutics. The Clinicial Use of Drugs, Mary Anne Koda-Kimble, Lloyd Young. Fifth edition 1993,Washington. Clinical Pharmacy and Therapeutics, Roger Walker, Clive Edwards. Third edition 2003,UK. Handbook of Institutional Pharmacy Practice, M.C. Smith, T.R. Brown, Williams & Wilkins, 1979, USA Pharmacoterapy. Apathophysiologic Approach, Joseph T. DiPiro, Sixth edition 2005, USA. Textbook of Therapeutics. Drug and Disease Management, Eric T. Herfindal, Dick R. Gourley. Seventh edition 2000,USA

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 1 14
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 7 2 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 2 28
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 112
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu