Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ORGANİK KİMYA II 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Şeref DEMİRAYAK
Dersi Verenler Prof.Dr. Şeref DEMİRAYAK, Prof.Dr. Barkın BERK, Dr.Öğr.Üye. Zafer ŞAHİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Organik bileşiklerin reaksiyon tiplerini, sentezlerini ve verdikleri reaksiyonları açıklamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Alkanların reaksiyonları ve radikalik reaksiyonlar,2. Alkenlerin ve alkinlerin reaksiyonları, eliminasyon ve adisyon reaksiyonları,3. Alkil Halojenürler ve alkollerin reaksiyonları, nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonları,4. Alkil Halojenürler ve alkollerin reaksiyonları, nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonları (devam),5. Aromatik Bileşiklerin reaksiyonları, aromatik elektrofilik sübstitüston reaksiyonları,6. Aromatik Bileşiklerin reaksiyonları, aromatik elektrofilik sübstitüston reaksiyonları (devam),7. Karbonil grubu üzerinden yürüyen reaksiyonlar,8. Karbonil grubu üzerinden yürüyen reaksiyonlar (devam),9. Karbonil grubunun alfa konumu üzerinden yürüyen reaksiyonlar,10. Karboksilik asitler ve türevlerinin reaksiyonları,11. Aminlerin reaksiyonları,12. Heterosiklik bileşiklerin isimlendirilmesi ve genel sentez yöntemleri,13. Heterosiklik bileşiklerin isimlendirilmesi ve genel sentez yöntemleri (devam),14. İsim reaksiyonları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 10, 11, 2 A
1.Reaksiyon tiplerini sınıflandırabilecektir. 1, 10, 11, 2 A
1.1.Radikalik reaksiyonları örnekler 1, 10, 11, 2 A
1.2.Adisyon ve eliminasyon reaksiyonlarını açıklar. 1, 10, 11, 2 A
1.3.Nükleofilik ve elektrofilik sübstitüsyon reaksiyonları ile düzenleme reaksiyonlarını açıklar. 1, 10, 11, 2 A
2. Organik bileşik gruplarının elde edilme reaksiyonlarını yorumlayabilecektir. 1, 10, 11, 2 A
2.1.Alken ve alkinlerin eliminasyon ve adisyon reaksiyonlarını açıklar. 1, 10, 11, 2 A
2.2.Alkol ve alkil halojenlerinin nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonlarını açıklar. 1, 10, 11, 2 A
2.3.Aromatik bileşiklerin elektrofilik sübstitüsyon reaksiyonlarını açıklar. 1, 10, 11, 2 A
3.Karbonil grubu bulunan bileşiklerin reaksiyonlarını sınıflandırabilecektir. 1, 10, 11, 2 A
3.1.Aldehit ve ketonlarda karbonil grubuna katım reaksiyonlarını açıklar. 1, 10, 11, 2 A
3.2.Karbonil grubuna komşu karbon üzerindeki reaksiyonları örnekler 1, 10, 11, 2 A
3.3.Amino ve karboksil grubuyla ilgili reaksiyonları açıklar 1, 10, 11, 2 A
4.1.Heterosiklik bileşiklerin isimlendirmesini anlatır. 1, 10, 11, 2 A
4.2.Heterosiklik bileşiklerin sentez reaksiyonlarını sıralar. 1, 10, 11, 2 A
4.3.Bazı isim reaksiyonlarını sayar. 1, 10, 11, 2 A
4. Heterosiklik sistemlerin kimyasını tanımlayabilecektir. 1, 10, 11, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Alkanların reaksiyonları ve radikalik reaksiyonlar
2 2. Alkenlerin ve alkinlerin reaksiyonları, eliminasyon ve adisyon reaksiyonları
3 3. Alkil Halojenürler ve alkollerin reaksiyonları, nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonları
4 4. Alkil Halojenürler ve alkollerin reaksiyonları, nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonları (devam)
5 5. Aromatik Bileşiklerin reaksiyonları, aromatik elektrofilik sübstitüston reaksiyonları
6 6. Aromatik Bileşiklerin reaksiyonları, aromatik elektrofilik sübstitüston reaksiyonları (devam)
7 7. Karbonil grubu üzerinden yürüyen reaksiyonlar
8 8. Karbonil grubu üzerinden yürüyen reaksiyonlar (devam)
9 9. Karbonil grubunun alfa konumu üzerinden yürüyen reaksiyonlar
10 10. Karboksilik asitler ve türevlerinin reaksiyonları
11 11. Aminlerin reaksiyonları
12 12. Heterosiklik bileşiklerin isimlendirilmesi ve genel sentez yöntemleri
13 13. Heterosiklik bileşiklerin isimlendirilmesi ve genel sentez yöntemleri (devam)
14 14. İsim reaksiyonları
Kaynaklar
Organik Kimya Ders Notları öğrencilere verilecektir.
Fessenden, R.J., Fessenden, J.S. and Logue, M.W. (2001) Organik Kimya. Güneş Kitabevi, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 70
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu