Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FARMASÖTİK KİMYA UYGULAMA III 0+3 1,5 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Şeref DEMİRAYAK
Dersi Verenler Prof.Dr. Şeref DEMİRAYAK, Prof.Dr. Barkın BERK, Dr.Öğr.Üye. Zafer ŞAHİN, Dr.Öğr.Üye. Hacer KARATAŞ BRISTOW
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, ilaç etkin maddelerinin kantitatif analiz yöntemleri hakkında bilgi vermek ve uygulamalarını yaptırmak, UV-Vis spektrofotometrik yöntem,IR ve HPLC sistemlerinin incelenmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Kantitatif analiz yöntemlerinin genel tanımları.,2. Titrimetrik analiz yöntemleri.,3. Titrimetrik analiz uygulaması,4. Titrimetrik analiz uygulaması,5. Titrimetrik analiz uygulaması,6. Titrimetrik analiz uygulaması,7. UV-Vis. Spektrofotometrik yöntem,8. UV-Vis. Spektrofotometrik yöntemle miktar tayini uygulaması,9. UV-Vis. Spektrofotometrik yöntemle miktar tayini uygulaması,10. IR Spektrofotometrik yöntem,11. HPLC Sisteminin tanınması,12. HPLC’de Bilinen numune uygulaması,13. HPLC’de Bilinen numune uygulaması,14. HPLC’de Bilinmeyen numune uygulaması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler; 1, 13, 14, 15, 2, 8 A
1.İlaç etkin maddelerinin miktar tayini yöntemlerini karşılaştırabilecektir. 1, 13, 14, 15, 2, 8 A
1.4.İlaç etkin maddelerinin HPLC ile miktar tayin yöntemlerini uygular. 1, 13, 14, 15, 2, 8 A
2..IR spektrofotmometrik yöntemi çözümler. 1, 13, 14, 15, 2, 8 A
2.1.IR spektrofotometrik yöntem araç ve gereçleri tanır. 1, 13, 14, 15, 2, 8 A
2.2.IR spektrofotmometrik yöntem araç ve gereçleri kullanır. 1, 13, 14, 15, 2, 8 A
1.1. İlaç etkin maddelerinin titrimetrik olarak miktar tayin yöntemlerini kullanır. 1, 13, 14, 15, 2, 8 A
1.2. İlaç etkin maddelerinin UV-Vis. Spektrofotometrik yöntemle tayin yöntemlerini uygular. 1, 13, 14, 15, 2, 8 A
1.3. İlaç etkin maddelerinin kantitatif analizinde kromatografik yöntemleri karşılaştırır. 1, 13, 14, 15, 2, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Kantitatif analiz yöntemlerinin genel tanımları.
2 2. Titrimetrik analiz yöntemleri.
3 3. Titrimetrik analiz uygulaması
4 4. Titrimetrik analiz uygulaması
5 5. Titrimetrik analiz uygulaması
6 6. Titrimetrik analiz uygulaması
7 7. UV-Vis. Spektrofotometrik yöntem
8 8. UV-Vis. Spektrofotometrik yöntemle miktar tayini uygulaması
9 9. UV-Vis. Spektrofotometrik yöntemle miktar tayini uygulaması
10 10. IR Spektrofotometrik yöntem
11 11. HPLC Sisteminin tanınması
12 12. HPLC’de Bilinen numune uygulaması
13 13. HPLC’de Bilinen numune uygulaması
14 14. HPLC’de Bilinmeyen numune uygulaması
Kaynaklar
Laboratuvar notları öğrencilere verilecektir

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 56
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu