Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ UYGULAMA II 0+3 1,5 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Muhammet Davut ARPA
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Muhammet Davut ARPA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yarı katı dozaj şekilleri (merhem, pat, supozituvar, jel vb) ve iki fazlı sistemlerin (süspansiyon, emülsiyon) formülasyon tasarımı, pratik olarak hazırlanması ve kontrollerinin yapılmasıdır
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Demonstrasyon,2. Süspansiyon hazırlama, Araştırma süspansiyonu hazırlama,3. Süspansiyonlarda kalite kontrolleri; süspansiyonlarda dağılabilirlik tayini ve sedimentasyon hacmi, süspansiyonlarda partikül büyüklüğü ölçümü,4. Emülsiyon hazırlama ve HLB Hesaplanması,5. Emülsiyon tipinin tayini,6. Liniment,7. Merhemler (Basit, hidrofilik merhem hazırlanması),8. Etkin maddeli merhem ve jel hazırlanması,9. Pat (Çinko oksit patı, diş patı) hazırlanması,10. Cold krem, Stearat kremi hazırlanması,11. Supozituvar hazırlanması,12. Supozituvarlarda çözünme tayini,13. Ovül hazırlanması,14. Ovül hazırlanması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Budersin sonunda öğrenciler;
1. İki fazlı sistemlerin hazırlanmasını planlayabilecektir. 1, 13, 3 A
1.2. Süspasniyonlarda dağılabilirlik tayini ve sedimentasyon hacmi, süspansiyonlarda partikül büyüklüğü dağılımını yapar. 1, 10, 13, 15, 3 A, B
1.3. Emülsiyon formülasyonu hazırlar. 1, 10, 13, 15, 3 A, B
1.4. Emülsiyonlarda viskozite tayini, HLB değeri hesaplar. 1, 10, 13, 15, 3 A, B
2. Yarı-katı sistemlerin formülasyonlarını hazırlayabilecektir. 1, 10, 13, 15, 3 A, B
2.2. Yarı katı formülasyonlarda kullanılan yardımcı maddeleri tanımlar. 1, 10, 13, 15, 3 A, B
2.3. Supozituvar ve ovül formülasyonları hazırlar. 1, 10, 13, 15, 3 A, B
2.4. Supozituvar ve ovül formülasyonu hazırlanmasında kullanılan sıvağları değerlendirir. 1, 10, 13, 15, 3 A, B
1.1. Süspansiyon formülasyonu hazırlar 1, 10, 13, 15, 3 A, B
2.1. Merhem, pat, jel, cold krem, stearat kremi gibi yarı katı formülasyonlar planlar. 1, 10, 13, 15, 3 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 13: Deney / Laboratuvar, 15: Problem Çözme, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Demonstrasyon
2 2. Süspansiyon hazırlama, Araştırma süspansiyonu hazırlama
3 3. Süspansiyonlarda kalite kontrolleri; süspansiyonlarda dağılabilirlik tayini ve sedimentasyon hacmi, süspansiyonlarda partikül büyüklüğü ölçümü
4 4. Emülsiyon hazırlama ve HLB Hesaplanması
5 5. Emülsiyon tipinin tayini
6 6. Liniment
7 7. Merhemler (Basit, hidrofilik merhem hazırlanması)
8 8. Etkin maddeli merhem ve jel hazırlanması
9 9. Pat (Çinko oksit patı, diş patı) hazırlanması
10 10. Cold krem, Stearat kremi hazırlanması
11 11. Supozituvar hazırlanması
12 12. Supozituvarlarda çözünme tayini
13 13. Ovül hazırlanması
14 14. Ovül hazırlanması
Kaynaklar
Laboratuvar uygulama notları öğrencilere verilecektir.
1) Alpmen G, Altınkurt T, Bergişadi N, Topaloğlu Y, Tunçel T, Araman A, Yener G, Özsoy Y,‘Farmasötik Teknoloji ve Kozmetoloji Laboratuvar Kitabı’ AB Ofset, İstanbul, 2000.Bozkır A, 2) Karataş A, Hasçiçek C, Canefe K, Kılıçarslan M, Tarımcı N, Yüksel N, Gönül N,Özdemir N, Baykara T, Kılınç-Şen T, Çomoğlu T, ‘Farmasötik Teknoloji Deneysel Uygulamalar Kitabı’ Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları. 3) Türk Farmakopesi (TF 1974) 4) 2. Tıbbi ve Kozmetik Formüller (Prof. Dr. Kasım Cemal Güven) 5) Martindale-the Extra Pharmacopoeia 6) USP United States Pharmacopoeia 7) European Pharmacopoeia

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 7 3 21
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 63
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu