Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ANALİTİK KİMYA UYGULAMA I 0+3 1,5 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ümit Can ERİM
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ümit Can ERİM, Dr.Öğr.Üye. Pınar Sinem OMURTAG ÖZGEN, Prof.Dr. Ali Osman AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Katyon ve anyonların reaksiyonları ve özelliklerini öğretmek ve laboratuvarda sistematik kalitatif (nitel) kimyasal analiz becerisini kazandırmak.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. I. grup katyonları ve sistematik analizi (HCl grubu katyonları),2. II. grup katyonları ve sistematik analizi (H2S grubu katyonları),3. II. grup katyonları ve sistematik analizi (H2S grubu katyonları),4. III. grup katyonları ve sistematik analizi [(NH4)2S grubu katyonları],5. III. grup katyonları ve sistematik analizi [(NH4)2S grubu katyonları],6. IV. ve V. grup katyonları ve sistematik analizi [(NH4)2CO3 ve çözünen grup katyonları],7. IV. ve V. grup katyonları ve sistematik analizi [(NH4)2CO3 ve çözünen grup katyonları],8. I-V. grup katyonlarının sistematik analizi (Tüm grup katyonları),9. I-V. grup katyonlarının sistematik analizi (Tüm grup katyonları),10. I-V. grup katyonlarının sistematik analizi (Tüm grup katyonları),11. I. grup anyonları ve sistematik analizi [Ca(NO3)2 grubu anyonları],12. II. ve III. grup anyonları ve sistematik analizi [Ba(NO3)2 ve Zn(NO3)2 grubu anyonları],13. IV. ve V. grup anyonları ve sistematik analizi (AgNO3 ve çözünen grup anyonları),14. Bilinmeyen katı numunede katyon ve anyonların sistematik analizi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. HCl grubu katyonları (I. grup) ve sistematik analizini tartışabilecektir. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
1.1. Bu grup katyonlarını ve kimyasal özelliklerini açıklar. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
1.2. Bu grup katyonların tanınma reaksiyonlarını yorumlar. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
2. H2S grubu katyonları (II. grup) ve sistematik analizini tartışabilecektir. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
2.1. Bu grup katyonlarını ve kimyasal özelliklerini açıklar. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
2.2. Bu grup katyonların tanınma reaksiyonlarını yorumlar. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
3. (NH4)2S grubu katyonları (III. grup) ve sistematik analizini tartışabilecektir. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
3.1. Bu grup katyonlarını ve kimyasal özelliklerini açıklar. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
3.2. Bu grup katyonların tanınma reaksiyonlarını yorumlar. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
4. (NH4)2CO3 grubu katyonları (IV. grup) ve sistematik analizini tartışabilecektir. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
4.1. Bu grup katyonlarını ve kimyasal özelliklerini açıklar. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
4.2. Bu grup katyonların tanınma reaksiyonlarını yorumlar. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
5. Çözünen grup katyonları (V. grup) ve sistematik analizini tartışabilecektir. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
5.1. Bu grup katyonlarını ve kimyasal özelliklerini açıklar. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
5.2. Bu grup katyonların tanınma reaksiyonlarını yorumlar. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
6. Ca(NO3)2 grubu anyonları (I. grup) ve sistematik analizini tartışabilecektir. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
6.1. Bu grup anyonlarını ve kimyasal özelliklerini açıklar. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
6.2. Bu grup anyonların tanınma reaksiyonlarını yorumlar. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
7. Ba(NO3)2 grubu anyonları (II. grup) ve sistematik analizini tartışabilecektir. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
7.1. Bu grup anyonlarını ve kimyasal özelliklerini açıklar. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
7.2. Bu grup anyonların tanınma reaksiyonlarını yorumlar. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
8. Zn(NO3)2 grubu anyonları (III. grup) ve sistematik analizini tartışabilecektir. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
8.1. Bu grup anyonlarını ve kimyasal özelliklerini açıklar. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
8.2. Bu grup anyonların tanınma reaksiyonlarını yorumlar. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
9. AgNO3 grup anyonları (IV. grup) ve sistematik analizini tartışabilecektir. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
9.1. Bu grup anyonlarını ve kimyasal özelliklerini açıklar. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
9.2. Bu grup anyonların tanınma reaksiyonlarını yorumlar. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
10. Çözünen grup anyonları (V. grup) ve sistematik analizini tartışabilecektir. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
10.1. Bu grup anyonlarını ve kimyasal özelliklerini açıklar. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
10.2. Bu grup anyonların tanınma reaksiyonlarını yorumlar. 1, 13, 14, 15 A, B, C, E, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. I. grup katyonları ve sistematik analizi (HCl grubu katyonları)
2 2. II. grup katyonları ve sistematik analizi (H2S grubu katyonları)
3 3. II. grup katyonları ve sistematik analizi (H2S grubu katyonları)
4 4. III. grup katyonları ve sistematik analizi [(NH4)2S grubu katyonları]
5 5. III. grup katyonları ve sistematik analizi [(NH4)2S grubu katyonları]
6 6. IV. ve V. grup katyonları ve sistematik analizi [(NH4)2CO3 ve çözünen grup katyonları]
7 7. IV. ve V. grup katyonları ve sistematik analizi [(NH4)2CO3 ve çözünen grup katyonları]
8 8. I-V. grup katyonlarının sistematik analizi (Tüm grup katyonları)
9 9. I-V. grup katyonlarının sistematik analizi (Tüm grup katyonları)
10 10. I-V. grup katyonlarının sistematik analizi (Tüm grup katyonları)
11 11. I. grup anyonları ve sistematik analizi [Ca(NO3)2 grubu anyonları]
12 12. II. ve III. grup anyonları ve sistematik analizi [Ba(NO3)2 ve Zn(NO3)2 grubu anyonları]
13 13. IV. ve V. grup anyonları ve sistematik analizi (AgNO3 ve çözünen grup anyonları)
14 14. Bilinmeyen katı numunede katyon ve anyonların sistematik analizi
Kaynaklar
[1] Aydın, A. O., Analitik Kimya Lab.- I Ders Notu, Sakarya, 2010.
[2] Gündüz, T., Yarı-Mikro Kalitatif Analiz Laboratuvar Kitabı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2005.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 1 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 96
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu