Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ UYGULAMA IV 0+3 1,5 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Muhammet Davut ARPA
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Muhammet Davut ARPA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Katı dozaj şekillerinin hazırlanması ve kalite kontrolleri, stabilite testleri ve reaksiyon kinetikleri hakkında öğrencilerin pratik beceri kazanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Demonstrasyon,2. Kaşe ve paket tipi preparatların hazırlanması,3. Sert jelatin kapsül hazırlanması,4. Yaş ve kuru granülasyon,5. Doğrudan basım yöntemi ile hazırlanan tabletler,6. Yaş granülasyon yöntemi ile hazırlanan tabletler,7. Yaş granülasyon yöntemi ile hazırlanan tabletler,8. Efervesan tablet hazırlanması,9. Tabletlerin Wurster Apareyinde kaplanması,10. Draje hazırlanması,11. Granülde yapılan kontroller,12. Tabletlerde yapılan kontroller,13. Hızlandırılmış stabilite testi,14. Telafi çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1.1. Toz preparatları, kapsül ve tablet formülasyonlarını hazırlar. 1, 10, 13, 15, 3 A, B
1.2. Tablet hazırlanma yöntemlerini sınıflandırır. 1, 10, 13, 15, 3 A, B
1.3. Katı dozaj şekillerinin hazırlanmasında kullanılan yardımcı maddeleri tanır. 1, 10, 13, 15, 3 A, B
2. Tablet tipi dozaj şekillerinin kaplama yöntemlerini değerlendirebilecektir. 1, 10, 13, 15, 3 A, B
2.1. Tabletlerin kaplanmasında kullanılan aletlerin çalışma prensibini yorumlar. 1, 10, 13, 15, 3 A, B
2.2. Kaplı tablet formülasyonlarını sınıflandırır. 1, 10, 13, 15, 3 A, B
3. Katı dozaj şekillerinin kalite kontrollerini değerlendirebilecektir. 1, 10, 13, 15, 3 A, B
3.1. Granülde yapılan kontrolleri yorumlar. 1, 10, 13, 15, 3 A, B
3.2. Tablette yapılan kontrolleri tasarlar. 1, 10, 13, 15, 3 A, B
1. Toz preparatları, kapsül ve tablet tipi dozaj şekillerini tanımlayabilecektir. 1, 10, 13, 15, 3 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 13: Deney / Laboratuvar, 15: Problem Çözme, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Demonstrasyon
2 2. Kaşe ve paket tipi preparatların hazırlanması
3 3. Sert jelatin kapsül hazırlanması
4 4. Yaş ve kuru granülasyon
5 5. Doğrudan basım yöntemi ile hazırlanan tabletler
6 6. Yaş granülasyon yöntemi ile hazırlanan tabletler
7 7. Yaş granülasyon yöntemi ile hazırlanan tabletler
8 8. Efervesan tablet hazırlanması
9 9. Tabletlerin Wurster Apareyinde kaplanması
10 10. Draje hazırlanması
11 11. Granülde yapılan kontroller
12 12. Tabletlerde yapılan kontroller
13 13. Hızlandırılmış stabilite testi
14 14. Telafi çalışması
Kaynaklar
Ders notu derste öğrencilere verilecektir.
Acartürk F, Ağabeyoğlu İ, Çelebi D, Değim T, Değim Z, Doğanay T, Taka S, Tırnaksız F. Modern Farmasötik Teknoloji. Türk Eczacılar Birliği Yayını, 2.baskı, Ankara, 2008. Zırh Gürsoy A (ed.). Farmasötik Teknoloji –Temel Konular ve Dozaj Şekilleri- Kontrollü Salım Sistemleri Derneği Yayını. 2.baskı. İstanbul, 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 56
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu