Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TOKSİKOLOJİ UYGULAMA 0+3 1,5 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülden Zehra OMURTAG
Dersi Verenler Prof.Dr. Gülden Zehra OMURTAG, Dr.Öğr.Üye. Pınar Sinem OMURTAG ÖZGEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, sistematik toksikoloji, metalik, doğal veya sentetik kaynaklı zehirlerin biyolojik materyallerde kimyasal ve enstrümantal yöntemlerle aranması hakkında bilgi vermek ve uygulamalarını yaptırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. In vitro sitotoksisite tesleri ,2. Genotoksisite teknikleri,3. Akut toksisite (LD50) tayini,4. Zehirlerin tarama yöntemlerinde kullanılan enstrümental teknikler,5. Zehirlerin Biyolojik Materyalde Doğrudan Aranması ve İzolasyon Teknikleri,6. Önemli zehirlerin biyolojik materyalde analizleri: uçucu zehirler,7. Önemli zehirlerin biyolojik materyalde analizleri: uçucu olmayan organik zehirler,8. Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (YBSK-HPLC) ile Toksik Maddelerin Tayini,9. Salisilat ve Parasetamol Miktar Tayini - Done Nomogramının Yorumlanması,10. Mikrodifüzyon tekniği ile biyolojik numunede uçucu maddelerin tayini,11. Biyolojik numunelerde uçucu olmayan metalik zehirlerin belirlenmesi,12. Asidik ve bazik ilaçların kromatografik yöntem ile kalitatif tayini,13. Kanda Methemoglobin Miktar Tayini ve Siyanür Tayini,14. Kandan DNA izolasyonu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Sistematik toksikolojik analiz yöntemlerini karşılaştırabilecektir. 1, 8 A, C
1.1.zehirleri biyolojik materyallerde arar. 1, 8 A, B
1.2.zehirleri biyolojik materyallerden izole eder. 1, 8 A, B
1.3.metalik, doğal ve sentetik zehirlerin analiz yöntemlerini yorumlar. 1, 8 A, B
2.Zehirlerin tanınmasında kimyasal ve enstrümental teknikleri planlayabilecektir. 1, 8 A, B
2.1.Zehir aramada kimyasal yöntemleri uygular. 1, 8 A, B
2.1.Zehir aramada spektral teknikleri uygular. 1, 8 A, B
2.2. Zehir aramada kromatografik yöntemleri uygular. 1, 8 A, B
3. in vitro sitotoksisite, akut toksisite, DNA izolasyonu ve genotoksisite tekniklerini ilişkilendirebilecektir. 1, 8 A, B
3.1. Akut toksisite (LD50) tayini betimler. 1, 8 A, C
3.2. Kandan DNA izolasyonu tekniğini çalıştırır. 1, 8 A, B
3.3. Genotoksisite tekniklerini sorgular. 1, 8 A, B
3.4 In vitro sitotoksisite teslerini hakkında bilgi sahibidir. 1, 8 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. In vitro sitotoksisite tesleri
2 2. Genotoksisite teknikleri
3 3. Akut toksisite (LD50) tayini
4 4. Zehirlerin tarama yöntemlerinde kullanılan enstrümental teknikler
5 5. Zehirlerin Biyolojik Materyalde Doğrudan Aranması ve İzolasyon Teknikleri
6 6. Önemli zehirlerin biyolojik materyalde analizleri: uçucu zehirler
7 7. Önemli zehirlerin biyolojik materyalde analizleri: uçucu olmayan organik zehirler
8 8. Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (YBSK-HPLC) ile Toksik Maddelerin Tayini
9 9. Salisilat ve Parasetamol Miktar Tayini - Done Nomogramının Yorumlanması
10 10. Mikrodifüzyon tekniği ile biyolojik numunede uçucu maddelerin tayini
11 11. Biyolojik numunelerde uçucu olmayan metalik zehirlerin belirlenmesi
12 12. Asidik ve bazik ilaçların kromatografik yöntem ile kalitatif tayini
13 13. Kanda Methemoglobin Miktar Tayini ve Siyanür Tayini
14 14. Kandan DNA izolasyonu
Kaynaklar
Öğrenciler düzenli olarak uygulamalara katılmakla ve tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 1 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 4 1 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 71
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu