Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FARMASÖTİK BAKIM 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Rashida Muhammad UMAR
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Rashida Muhammad UMAR, Dr.Öğr.Üye. Neda TANER, Dr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hastalık, sağlık, farmasötik bakım kavramlarını ve ilkelerini tanıtmak, akut ve kronik hastalıklar için farmasötik bakım planı oluşturabilecek bilgiyi ve beceriyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Hastalık ve Sağlıkla İlgili Temel Kavramlar ve Tanımlar,2. Farmasötik Bakıma Giriş ve Temel Kavramlar,3. Depresyonda Farmasötik Bakım,4. Konstipasyon ve İshalde Farmasötik Bakım,5. Kalp Yetmezliğinde Farmasötik Bakım,6. Ülser ve Reflü hastalığında Farmasötik Bakım,7. Astım ve KOAH hastalarında Farmasötik Bakım,8. Diabetes Mellitus hastalarında Farmasötik Bakım,9. Hipertansiyon hastalarında Farmasötik Bakım,10. Geriatrik Hastalarda Farmasötik Bakım,11. Böbrek Yetmezliğinde Farmasötik Bakım,12. Enfeksiyon Hastalıklarında Farmasötik Bakım,13. Kanser Hastalarında Farmasötik Bakım,14. Hamilelikte Farmasötik Bakım; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 14, 18, 20, 3 A, C
1. Hastalık, sağlık ve farmasötik bakımdaki temel kavramları tanıyabilecektir. 1, 10, 12 D
1.1. Hastalık ve sağlıkla ilgili temel kavramları tanımlar. 1, 10, 12, 14, 18 D
1.2. İlaçların yan etkilerini tanır. 1, 12, 18 D
1.3. İlaçların yanlış uygulamalarını tartışır. 1, 10, 18, 2 C
1.4. Farmasötik bakım sürecinde eczacının rol ve sorumluluklarını yorumlar. 1, 10 C
2. Farmasötik bakım planı oluşturabilecektir. 1, 10, 18 C
2.1. Yaşlı hastalarda farmasötik bakım planını değerlendirir. 1, 10 C
2.2. Hamilelerde farmasötik bakım planını tartışır. 1, 10, 12, 18 A, C
2.3. Çocuk hastaların farmasötik bakım planını yorumlar. 1, 3 C
2.4. Kanser ve enfeksiyon hastalıklarının farmasötik planını açıklar. 1, 10, 18 D
3. Aşıları, ilaç alerjilerini, ilaç suiistimalini ve madde bağımlılığını tanıyabilecektir. 1, 10, 8 D
3.1. İlaç suiistimalini açıklar. 1, 3 C
3.2. Madde bağımlılığını tartışır. 18, 20 C
3.3. Aşıların önemini açıklar. 1, 14 C
3.4. İlaç alerjisini değerlendirir. 1, 12, 5 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 20: Bakım Planı, 3: Tartışma, 5: Gösteri, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Hastalık ve Sağlıkla İlgili Temel Kavramlar ve Tanımlar Kaynaklar
2 2. Farmasötik Bakıma Giriş ve Temel Kavramlar Kaynaklar
3 3. Depresyonda Farmasötik Bakım Kaynaklar
4 4. Konstipasyon ve İshalde Farmasötik Bakım Kaynaklar
5 5. Kalp Yetmezliğinde Farmasötik Bakım Kaynaklar
6 6. Ülser ve Reflü hastalığında Farmasötik Bakım Kaynaklar
7 7. Astım ve KOAH hastalarında Farmasötik Bakım Kaynaklar
8 8. Diabetes Mellitus hastalarında Farmasötik Bakım Kaynaklar
9 9. Hipertansiyon hastalarında Farmasötik Bakım Kaynaklar
10 10. Geriatrik Hastalarda Farmasötik Bakım Kaynaklar
11 11. Böbrek Yetmezliğinde Farmasötik Bakım Kaynaklar
12 12. Enfeksiyon Hastalıklarında Farmasötik Bakım Kaynaklar
13 13. Kanser Hastalarında Farmasötik Bakım Kaynaklar
14 14. Hamilelikte Farmasötik Bakım Kaynaklar
Kaynaklar
Ders notu öğrenciye verilecektir. 1. Community and clinical pharmacy skills 2. Clinical skills for pharmacists 3. Pharmaceutical Care - Policies and Practices for a Safer, More Responsible and Cost-effective Health System 4. Pharmaceutical Care Practice: The Patient­Centered Approach to Medication Management Services
Clinical Pharmacy and Therapeutics, Roger Walker, Clive Edwards. Third edition 2003,UK. Handbook of Institutional Pharmacy Practice, M.C. Smith, T.R. Brown, Williams & Wilkins, 1979, USA Pharmacoterapy. Apathophysiologic Approach, Joseph T. DiPiro, Sixth edition 2005, USA. Textbook of Therapeutics. Drug and Disease Management, Eric T. Herfindal, Dick R. Gourley. Seventh edition 2000,USA.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 1 14
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 7 2 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 2 28
Performans Görevi, Bakım Planı 7 2 14
Toplam İş Yükü (Saat) 98
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu