Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ I 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Muhammet Davut ARPA
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Muhammet Davut ARPA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Farmasötik teknoloji dersinin temel bilgileri, farmasötik su, çözeltiler ve çözünürlük kavramı hakkında öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. İlacın tarihsel gelişimi, kodeks, farmakope, uluslararası eczacılık kuruluşları,2. Farmasötik hesaplamalar (reçete ve doz hesaplamaları),3. İlaç üretiminde temel işlemler,4. İlaç üretiminde temel işlemler,5. Koligatif özellikler,6. Ekstraksiyon ve ekstraksiyonla hazırlanan farmasötik preparatlar,7. İlaç taşıyıcı sistemler ve uygulama yolları,8. İlaç taşıyıcı sistemler ve uygulama yolları,9. Önformülasyon ve ilaç şekillerinin stabilitesi ve farmasötik yardımcı maddeler,10. Farmasötik su,11. Farmasötik su,12. Çözeltiler ve örnekleri,13. Çözeltiler ve örnekleri,14. Çözünürlük ve çözünürlüğü etkileyen faktörler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1.1. Farmasötik bilgi kaynaklarını (farmakope, kodeks, tıbbi formüler vb.) kullanır. 1, 10 A
1.2. Reçete ve doz hesaplama formülasyonlarını kullanır. 1, 10 A
2. Farmasötik teknolojideki temel işlemleri ayırt edebilecektir. 1, 10 A
3. Ekstraksiyonla hazırlanan farmasötik preparatları değerlendirebilecektir. 1, 10 A
4. Önformülasyonu, farmasötik yardımcı maddeleri ve ilaç şekillerinin stabilitesini tanımlayabilecektir. 1, 10 A
4.1. Önformülasyon çalışmalarındaki parametreleri yorumlar. 1, 10 A
4.2. Farmasötik yardımcı maddeleri sınıflandırır. 1, 10 A
4.3. Farmasötik yardımcı maddelerin özelliklerini değerlendirir. 1, 10 A
4.4. Farmasötik yardımcı maddelerin stabilitesi ve güvenliğini değerlendirir. 1, 10 A
5. Su saflaştırma yöntemlerini ve farmasötik suyu tanımlayabilecektir. 1, 10 A
1. Farmasötik teknoloji alanındaki temel kavramları değerlendirebilecektir. 1, 10 A
1.3. Farmasötik hesaplama işlemlerini çözümler. 1, 10 A
2.1. Öğütme, karıştırma, eleme ve süzme işlemlerinin inceliklerini anlatır. 1, 10 A
2.3. Farmasötik teknolojideki temel işlemlerde kullanılan cihazları tanır. 1, 10 A
3.1. Distilasyon kavramı ve distilasyon yöntemlerini tanımlar. 1, 10 A
3.2. Ekstraksiyon çeşitlerini sınıflandırır. 1, 10 A
3.3. Bitkisel droglardan ekstraksiyon ile çeşitli preparat türleri hazırlar. 1, 10 A
5.1. Su saflaştırma yöntemlerini tartışır. 1, 10 A
5.2. Farmasötik suda yapılan kontrolleri yorumlar. 1, 10 A
6. Çözelti tipi ilaç formülasyonlarını tasarlayabilecektir. 1, 10 A
6.1. Çözeltilerin formülasyon bileşenlerini listeler. 1, 10 A
6.2. Çözeltilerde yapılan kontrolleri tartışır. 1, 10 A
6.3. Çözelti hazırlama yöntemlerini tasarlar. 1, 10 A
6.4. Çözünürlük, çözünme hızı ve kararlılık kavramlarını tanımlar. 1, 10 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. İlacın tarihsel gelişimi, kodeks, farmakope, uluslararası eczacılık kuruluşları
2 2. Farmasötik hesaplamalar (reçete ve doz hesaplamaları)
3 3. İlaç üretiminde temel işlemler
4 4. İlaç üretiminde temel işlemler
5 5. Koligatif özellikler
6 6. Ekstraksiyon ve ekstraksiyonla hazırlanan farmasötik preparatlar
7 7. İlaç taşıyıcı sistemler ve uygulama yolları
8 8. İlaç taşıyıcı sistemler ve uygulama yolları
9 9. Önformülasyon ve ilaç şekillerinin stabilitesi ve farmasötik yardımcı maddeler
10 10. Farmasötik su
11 11. Farmasötik su
12 12. Çözeltiler ve örnekleri
13 13. Çözeltiler ve örnekleri
14 14. Çözünürlük ve çözünürlüğü etkileyen faktörler
Kaynaklar
Ders notu derste öğrencilere verilecektir.
Acartürk F, Ağabeyoğlu İ, Çelebi D, Değim T, Değim Z, Doğanay T, Taka S, Tırnaksız F. Modern Farmasötik Teknoloji. Türk Eczacılar Birliği Yayını. 2.baskı. Ankara.2008 Zırh Gürsoy A (ed.). Farmasötik Teknoloji –Temel Konular ve Dozaj Şekilleri-. Kontrollü Salım Sistemleri Derneği Yayını. 2.baskı. İstanbul. 2012

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 41 41
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 69
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu