Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ UYGULAMA I 0+3 1,5 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Muhammet Davut ARPA
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Muhammet Davut ARPA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İlaç hazırlanmasındaki temel unsurları değerlendirerek çözelti formundaki ilaç dozaj şekillerini hazırlayabilmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Laboratuvar çalışmasında uyulması gereken kurallar, reçete terazisi, sıvıların ölçülmesi, damla ağırlığı ve damlatma tekniği, kaşık ölçüleri,2. Filtreler, filtrelerin kullanılmaları, havanlar ve kullanımları, reçete bilgileri, cetveller (A cetveli, B cetveli, C cetveli),3. Suyun saflaştırma yöntemleri, sert suların yumuşatılması, suların deiyonize edilmesi (iyonlardan kurtarılması), iyon değiştirici reçinelerde iyon değiştirme kapasitesinin tayini,4. Derişim ifadeleri, seyreltme, sıvıların yoğunluklarının ölçülmesi, baume derecesi, pH hesaplamaları,5. Tampon çözeltilerin hazırlanması, bunların tampon kapasitelerinin, iyon şiddetlerinin hesaplanması,6. Alüminyum asetat çözeltisi, alüminyum subasetat çözeltisi, sabunlu krezol çözeltisi,7. Rezorsin-salisilik asit çözeltisi, kömür katranı çözeltisi, ardıç katranı losyonu,8. Rivanol çözeltisi, merbromin çözeltisi, borik asit çözeltisi,9. Derişik hidrojen peroksitte hidrojen peroksit miktar tayini ve seyreltik hidrojen peroksit çözeltisi hazırlanması, metilen mavisi kollutuvarı,10. Benzalkonyum klorür çözeltisi, karbol fuksin çözeltisi,11. Sodyum hipoklorit çözeltisinde aktif klor miktar tayini, nötr sodyum hipoklorit (Dakin) çözeltisi,12. Lugol çözeltisi, kurşun suyu,13. Alkali sodyum hipoklorit çözeltisi, alkollü iyot çözeltisi,14. Çözelti reçetelerinin hazırlanması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İlaç hazırlanmasındaki temel ekipmanları kullanabilecektir. 1, 10, 13, 14, 2, 3, 8 C
1.1. Her türlü etkin maddenin tartım işlemlerini yapar. 1, 13, 15 A
1.2. Reçetelerde maksimal dozu hesaplar. 1, 3 A
1.3. Etkin maddeleri reçete tiplerine göre sınıflandırır. 1, 3 B
2. Su saflaştırma yöntemlerini değerlendirebilecektir. 1 B
2.1. Su yumuşatma işlemlerini tanımlar. 1, 10, 3 A
2.2. Su saflaştırma yöntemlerini karşılaştırır. 1, 13 A
3. Sıvıların yoğunluk ölçümünü, pH hesaplamalarını, tampon çözelti hazırlama işlemlerini yapabilecektir. 1 B
3.1. Derişim ifadelerini tanımlar. 1, 13, 14, 8 B
3.2. Sıvıların yoğunluk ölçüm cihazlarını kullanır. 1, 13, 14, 8 A
3.3. Tampon çözeltilerin kapasitelerini hesaplar. 1, 13, 14 C
3.4. Çözeltilerin iyon şiddetlerini değerlendirir. 1, 13, 14 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Laboratuvar çalışmasında uyulması gereken kurallar, reçete terazisi, sıvıların ölçülmesi, damla ağırlığı ve damlatma tekniği, kaşık ölçüleri
2 2. Filtreler, filtrelerin kullanılmaları, havanlar ve kullanımları, reçete bilgileri, cetveller (A cetveli, B cetveli, C cetveli)
3 3. Suyun saflaştırma yöntemleri, sert suların yumuşatılması, suların deiyonize edilmesi (iyonlardan kurtarılması), iyon değiştirici reçinelerde iyon değiştirme kapasitesinin tayini
4 4. Derişim ifadeleri, seyreltme, sıvıların yoğunluklarının ölçülmesi, baume derecesi, pH hesaplamaları
5 5. Tampon çözeltilerin hazırlanması, bunların tampon kapasitelerinin, iyon şiddetlerinin hesaplanması
6 6. Alüminyum asetat çözeltisi, alüminyum subasetat çözeltisi, sabunlu krezol çözeltisi
7 7. Rezorsin-salisilik asit çözeltisi, kömür katranı çözeltisi, ardıç katranı losyonu
8 8. Rivanol çözeltisi, merbromin çözeltisi, borik asit çözeltisi
9 9. Derişik hidrojen peroksitte hidrojen peroksit miktar tayini ve seyreltik hidrojen peroksit çözeltisi hazırlanması, metilen mavisi kollutuvarı
10 10. Benzalkonyum klorür çözeltisi, karbol fuksin çözeltisi
11 11. Sodyum hipoklorit çözeltisinde aktif klor miktar tayini, nötr sodyum hipoklorit (Dakin) çözeltisi
12 12. Lugol çözeltisi, kurşun suyu
13 13. Alkali sodyum hipoklorit çözeltisi, alkollü iyot çözeltisi
14 14. Çözelti reçetelerinin hazırlanması
Kaynaklar
Laboratuvar uygulama notları öğrencilere verilecektir.
Alpmen G, Altınkurt T, Bergişadi N, Topaloğlu Y, Tunçel T, Araman A, Yener G, Özsoy Y, ‘Farmasötik Teknoloji ve Kozmetoloji Laboratuvar Kitabı’ AB Ofset, İstanbul, 2000. Bozkır A, Karataş A, Hasçiçek C, Canefe K, Kılıçarslan M, Tarımcı N, Yüksel N, Gönül N, Özdemir N, Baykara T, Kılınç-Şen T, Çomoğlu T, ‘Farmasötik Teknoloji Deneysel Uygulamalar Kitabı’ Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 56
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu