Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FARMAKOGNOZİ UYGULAMA II 0+3 1,5 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fatma TOSUN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Tuğba İDUĞ, Prof.Dr. Fatma TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Mikroskopik inceleme ile aktif maddeleri alkaloit olan bitkisel drogların tanınması, tıbbi bitkilerde bulunan alkaloitlerin elde edilmeleri, miktar tayinleri ve kimyasal yöntemlerle teşhisi.
Dersin İçeriği Bu ders; 1- Demostrasyon,2- Drogların mikroskobik incelenmesi 1,3- Drogların mikroskobik incelenmesi 2,4- Drogların mikroskobik incelenmesi 3,5- Drogların mikroskobik incelenmesi 4,6-Bilinmeyen numune mikroskobik incelemesi,7-Bilinmeyen numune mikroskobik incelemesi,8-Alkaloit tüketilmesi ve teşhisi,9-Alkaloit miktar tayini (Volümetrik),10-Opium alkaloitleri teşhisi,11- Kafein elde edilmesi ve müreksit deneyi,12-YBSK ile kafein miktar tayini,13-Kolorimetrik yöntemle Solanaceae alkaloitleri miktar tayini,14-Cinchonae cortex alkaloitlerinin teşhis reaksiyonları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 10, 13, 14, 15, 2, 3, 6, 8 A, B, C
2. Kimyasal teşhis reaksiyonları yardımı bitkisel preparatlardaki alkaloitlerin kimyasal sınıflandırılmasını yapabilecektir. 1, 10, 13, 14, 15, 2, 3, 8 A, B, C
2.1. Vitali-morin, müreksit gibi testler yardımı ile alkaloit sınıflarını saptayabilir. 1, 10, 13, 14, 15, 2, 3, 6, 8 A, B, C
2.2. Özel renk reaksiyonlarını kullanarak bitkisel drogta alkaloit varlığını varsa hangi sınıfa ait olduğunu teşhis edebilir. 1, 10, 13, 14, 15, 2, 3, 8 A, B, C
3. Kromatografik ve spektrofotometrik teknikler yardımı ile bitki ve droglarda bulunan alkaloitlerin kalitatif ve kantitatif olarak analizlerini yapabilecektir. 1, 10, 13, 14, 15, 2, 3, 6, 8 A, B, C
1. Alkaloit droglarını mikroskop kullanarak teşhis edebilecektir. 1, 10, 13, 14, 15, 2, 3, 6, 8 A, B, C
1.1. Mikroskobik yapıları inceleyerek alkaloit droğunun kaynağını anlar. 1, 10, 13, 14, 2, 3, 6, 8 A, B, C
1.2. Mikroskobik yapıları inceleyerek alkaloit droğunun ofisinal türlerden hazırlanıp hazırlanmadığını anlar. 1, 10, 13, 14, 15, 2, 3, 6, 8 A, B, C
3.1. İnce Tabaka Kromatografisi yardımı ile droglardaki alkaloitleri ayrıştırır, belirteç yardımı ve şahit madde ile karşılaştırarak teşhis edebilir. 1, 10, 13, 14, 15, 2, 3, 6, 8 A, B, C
3.2. Özel tüketme teknikleri kullanarak ve teşhis reaksiyonları kullanarak bitkisel materyaldeki alkaloitlerin miktarını gravimetrik ve kolorimetrik yöntemler yardımı ile saptayabilir. 1, 10, 13, 14, 15, 2, 3, 6, 8 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1- Demostrasyon
2 2- Drogların mikroskobik incelenmesi 1
3 3- Drogların mikroskobik incelenmesi 2
4 4- Drogların mikroskobik incelenmesi 3
5 5- Drogların mikroskobik incelenmesi 4
6 6-Bilinmeyen numune mikroskobik incelemesi
7 7-Bilinmeyen numune mikroskobik incelemesi
8 8-Alkaloit tüketilmesi ve teşhisi
9 9-Alkaloit miktar tayini (Volümetrik)
10 10-Opium alkaloitleri teşhisi
11 11- Kafein elde edilmesi ve müreksit deneyi
12 12-YBSK ile kafein miktar tayini
13 13-Kolorimetrik yöntemle Solanaceae alkaloitleri miktar tayini
14 14-Cinchonae cortex alkaloitlerinin teşhis reaksiyonları
Kaynaklar
Farmakognozi Uygulama II Laboratuar Notları öğrencilere verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 1 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 18 18
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu