Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MESLEKİ İNGİLİZCE I 3+0 3 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Onur KAVAK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Tuba ŞENEL İNCE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Profesyonel düzeyde meslekdaşlar, çalışma grubu arkadaşları ve/veya müşteri-hasta ile İngilizce olarak iletişim kurmayı sağlayacak bilgi düzeyine getirmek. Eczacılık alanında yayınlanmış çeşitli İngilizce ve veya Türkçe bildiri, makale, kitap vb. dökümanları karşı dile çevirme yeteneği kazandırmak.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Ders Tanıtımı ve Yazı Çalışması,2. Skin, Hair and Nails (Cilt, Saç ve Tırnak),3. Skin, Hair and Nails (Cilt, Saç ve Tırnak),4. Ears and Eyes (Kulaklar ve Gözler),5. Ears and Eyes (Kulaklar ve Gözler),6. Pop-Quiz,7. Ders Tekrarı- Mini Test&Geri Dönüşler,8. Ara Sınav,9. Mouth and Nose (Ağız ve Burun),10. Mouth and Nose (Ağız ve Burun),11.Endocrine and Lymphatic System ( Ekdokrin ve Lenf Sistemi),12. Endocrine and Lymphatic System ( Ekdokrin ve Lenf Sistemi),13. Chest, Lung and Repiratory System (Göğüs, Akciğer ve Solunum Sistemi),14. Chest, Lung and Repiratory System (Göğüs, Akciğer ve Solunum Sistemi); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
3. Farmasötik Kimya bilgilerini İngilizce olarak özetleyebilir. 1, 8 A
4. Farmasötik Teknoloji bilgilerini İngilizce olarak özetleyebilir. 1, 8 A
1. Mesleğini icra ederken gerek sanayi gerekse eczane ortamında İngilizce iletişim kurabilir. 1, 8 A
1.1. İlaç fabrikalarında, araştırma laboratuarlarında veya mesleki konferanslarda meslekdaşlarıyla İngilizce olarak bilgi alışverişinde bulunabilir. 1, 8 A
1.2. Eczanede yabancı hasta-müşteriye tıbbi sorunları hakkında İngilizce yardımcı olabilir, gerekli ilaç ve tedavi tavsiyelerini İngilizce yapabilir. 1, 8 A
2. Farmakognozi ve Farmasötik Botanik bilgilerini İngilizce olarak özetleyebilir. 1, 8 A
4.2 Farmasötik preparat hazırlanışını İngilizce özetleyebilir. 1, 8 A
2.1. Bitkisel preparatların İngilizce adlarını tanır. 1, 8 A
2.2. Bitki kısımlarını İngilizce olarak tanır. 1, 8 A
2.3. Etki ve kullanılışları İngilizce olarak sınıflandırabilir. 1, 8 A
3.1. İlaç etki mekanizmalarını İngilizce özetler. 1, 8 A
3.2. Yapı aktivite çalışmalarını İngilizce özetler. 1, 8 A
3.3. İlaç gruplarını İngilizce sınıflandırabilir. 1, 8 A
4.1. İlaç formlarını İngilizce sınıflandırabilir. 1, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Ders Tanıtımı ve Yazı Çalışması
2 2. Skin, Hair and Nails (Cilt, Saç ve Tırnak)
3 3. Skin, Hair and Nails (Cilt, Saç ve Tırnak)
4 4. Ears and Eyes (Kulaklar ve Gözler)
5 5. Ears and Eyes (Kulaklar ve Gözler)
6 6. Pop-Quiz
7 7. Ders Tekrarı- Mini Test&Geri Dönüşler
8 8. Ara Sınav
9 9. Mouth and Nose (Ağız ve Burun)
10 10. Mouth and Nose (Ağız ve Burun)
11 11.Endocrine and Lymphatic System ( Ekdokrin ve Lenf Sistemi)
12 12. Endocrine and Lymphatic System ( Ekdokrin ve Lenf Sistemi)
13 13. Chest, Lung and Repiratory System (Göğüs, Akciğer ve Solunum Sistemi)
14 14. Chest, Lung and Repiratory System (Göğüs, Akciğer ve Solunum Sistemi)
Kaynaklar
Mesleki Ingilizce I ders notları öğrenciye sağlanacaktır.
English for Pharmacy Writing and Oral Communication by Miriam Diaz-Gilbert, Walter Kluver and Lippincott, Williams & Wilkins, 2009 English for Pharmaceutical Industry by M. Büchler, K. Jaehnig, G. Matzig & T. Weindler, Oxford University Press, 2010

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 1 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 28 28
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 87
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu