Geri
AKADEMİK

Arş.Gör. Esra ACAR'ın posteri ikincilik ödülü aldı.

18.04.2018

Arş.Gör. Esra ACAR

9-12 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen XXIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı - BİHAT 2018 ‘de Farmakognozi Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Esra Acar’ın “Clematis viticella L. Bitkisinin Fenolik Bileşenleri ve Antioksidan Aktivite Profili Üzerine in vitro Biyoyararlanım Çalışmaları”başlıklı bildirisi POSTER SUNUMUnda 2. olmuştur. 


Bilgi Talep Formu